Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Sportovní komise Rady kraje Vysočina č. 4/2002

23. duben 2002
 

 
 

Zápis z jednání Sportovní komise

Rady kraje Vysočina č. 4/2002

konaného dne 23. dubna 2002

 

 

 

Přítomno: 6 členů komise

                   tajemník komise

                   hosté:                    Petr Krábek, Městský úřad Žďár nad Sázavou

                                      Bohumil Trávník, zimní stadion Žďár nad Sázavou

 

 

Program:    1. Zahájení

                   2. Kontrola zápisu z minulého zasedání

                   3. Informace o návrhu grantových programů

                   4. Postup při jednáních na přípravě Sportovce roku kraje Vysočina

                   5. Prohlídka, různé

                   6. Prohlídka sportovního zařízení

                   7. Závěr

 

 

1.      Zahájení

              Úvodního slova se ujal předseda komise. Představil hosta Petra Krábka, pracovníka Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou. Program byl doplněn o bod Informace Petra Krábka o sportu a sportovních klubech ve Žďáře nad Sázavou. Upravený program byl přijat.

 

 

2.      Kontrola zápisu z minulého zasedání

              Předseda krátce shrnul minulé zasedání komise a provedl kontrolu zápisu a plnění usnesení. Usnesení byla splněna, zápis je v pořádku až na drobnou chybu v datumu na začátku zápisu.

 

Úkol: opravit datum v zápise a opravené znovu dát na www stránky kraje.

Zodpovědnost: Sekretariát hejtmana

 

 

3.      Informace o návrhu grantových programů

              Předseda informoval, že rada kraje dne 16. dubna přijala usnesení, kterým nedoporučila zastupitelstvu schválit grantové programy týkající se sportu. Přítomní s tímto nesouhlasí a předseda navrhl poslat osobní dopis zastupitelstvu, kde by vysvětlil, proč je tento grantový program důležitý. Po dohodě  s Ing. Černou, se kterou má předseda 27. dubna schůzku, bude grantový program opraven a poslán všem zastupitelům. Poté vyzval členy komise, aby v této věci oslovili zastupitele za své politické strany a vysvětlili naléhavost schválení grantového programu.

Pan Šmíd vysvětlil z jakého důvodu rada nedoporučila zastupitelstvu schválit grantový program:

- nejsou dostatečné propracovaná kritéria

- není vhodné, aby byly dva grantové programy v jednom podání

Předseda oponoval, že porovnával grantový program s grantovým programem volnočasových aktivit, kde jsou stejné nedostatky a přesto tento program byl usnesením rady kraje přijat a doporučen zastupitelstvu ke schválení.

 

Usnesení 007/04/2002/SpK

Sportovní komise Rady kraje Vysočina

ukládá

předsedovi komise projednat s Ing. Marií Černou přípravu grantového programu v oblasti sportu a do 26. dubna 2002 odeslat podklady zastupitelům kraje.

Usnesení bylo přijato 5 hlasy

 

 

4.      Vystoupení Petra Krábka

              Přivítal členy komise ve Žďáře nad Sázavou a informoval je o financování a správě sportovních týmů. Konstatoval, že bez spolupráce města a zastupitelů by bylo všechno mnohem těžší. Sdělil, že vlastníkem zimního stadionu je tělovýchovná jednota Žďas. Poté odpověděl přítomným na dotazy.

Předseda poděkoval Petru Krábkovi za krátkou informaci.

 

 

5.      Postup při jednáních na přípravě Sportovce roku kraje Vysočina

              Předseda informoval přítomné o schůzce se zástupci medií, na které se domluvily podrobnosti k vyhlášení sportovce kraje. Konstatoval, že bylo pozváno 15 zástupců  medií a přišli pouze zástupci Jihlavských listů a Cesty Vysočiny. Přesto byla diskuse úspěšná. Jihlavské listy mají zájem stát se mediálním partnerem této akce. Na této schůzi bylo navrhnuto, že pro první ročník této soutěže je vhodné, aby  byl vyhlášen čtenářský vítěz v každém okrese. Bude se vyhlašovat pouze kategorie jednotlivci a kolektivy.

Čtenářská soutěž proběhne na úrovni okresních novin a závěrem se bude konat galavečer s vyhlášením výsledků.

 

 

Usnesení 008/04/2002/SpK

Sportovní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

jako mediálního partnera soutěže Sportovec roku 2002  Jihlavské listy

Usnesení bylo přijato 6 hlasy

 

Dále předseda pohovořil o schůzce se sportovním kolegiem. Byla to široká diskuse, kde se řešila především odborná porota pro  vyhlášení sportovce roku.

Bylo navrženo, že do 31. ledna 2003 ČSTV navrhne za příslušné okresy max. 5 návrhů na sportovce roku do každé kategorie. V polovině února by mohl být galavečer. Zazněl návrh, že toto vyhlášení by mohlo být spojeno s každoročně pořádaným krajským koncertem

Ze strany turistického klubu zazněl návrh, aby vznikla ještě kategorie nesoutěžních sportů. Přítomní se shodli, že v prvním ročníku této soutěže by to nebylo vhodné.

V příštím zasedání komise bude zpracován konečný materiál týkající se návrhu vyhlášení a průběhu akce Sportovec roku 2002, který bude předložen radě kraje.

 

 

 

 

6.      Prohlídka, různé

          V závěru se diskutovalo o grantových programech a o řídících výborech fondu Vysočiny.  Předseda sdělil, že na zastupitelstvu 30. Dubna budou s jednotlivými programy schváleny také řídící výbory, do kterých budou jednotlivé politické strany navrhovat členy.

 

 

7.      závěr a prohlídka zimního stadionu

          Předseda poděkoval přítomným za účast a pozval je na prohlídku zimního stadionu. Termín dalšího zasedání byl stanoven na 20. května v Jihlavě.

 

 

 

 

 

 

                                                                             Jindřich Skočdopole

                                                                           předseda sportovní komise

 

 

 

 

Záznam pořízen na jednání sportovní komise dne 23. 4. 2002

Zapsala: Šárka Polívková dne 28. 4. 2002

 

 

 

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání Sportovní komise Rady kraje Vysočina č. 4/2002
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 22.5.2002 / 22.5.2002

Počet návštěv: 3782
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek