Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Skupina pro přípravu koncepce prevence kriminality č. 1/2002

 

 
 

Zápis z jednání skupiny pro přípravu koncepce prevence kriminality č. 1/2002

konaného dne 26. 3.  2002

 

 

 

 

Přítomno: 6 členů komise

                  Hosté:           Kasis Miroslav

                                         Hanáková Milena

                                         Mgr. Jaromír Brychta

                                         Skřivánek Luboš

                  viz. presenční listina

 

 

 

Program: 1. Zahájení

                      2. Organizační záležitosti skupiny

                      3. Diskuse, různé

                      4. Závěr

 

 

1. Zahájení

Zasedání pracovní skupiny zahájil Pavel Maslák, předseda Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina. Postupně se představili všichni členové pracovní skupiny a také hosté. Pavel Maslák vysvětlil, že ve věci vzniku skupiny, byli osloveni starostové stávajících okresních měst, aby delegovali člena do této pracovní skupiny. Všichni jsou jmenování, mimo člena za okres Žďár nad Sázavou.

 

 

2. Organizační záležitosti skupiny

Pavel Maslák stručně informoval o organizačních záležitostech skupiny. Vysvětlil, proč tato skupina vznikla. Od 1. 1. 2003 ministerstvo vnitra převede kompetence v oblasti koordinace prevence na kraje a proto je dobré, aby už v předstihu začala tato skupina pracovat.

Vyzdvihl prioritní úkoly skupiny pro tento rok. Bylo by dobré do konce října mít zpracovaný návrh koncepce prevence kriminality, aby mohla být na zasedání zastupitelstva na konci roku schválena. Nastala diskuse co by měla strategie koncepce obsahovat. Především by se měla zabývat realizací menších regionů, je dobré znát současné strategie měst i těch menších. Nejdůležitější je zmapovat programy v oblasti prevence kriminality, které již proběhly.

Do pololetí by se mohla sestavit hodnotící statistika v oblasti kriminality z celého kraje. V prvním pololetí se nebudou řešit programy na prevenci kriminality. Je potřeba úzce spolupracovat s policií

Pavel Maslák informoval o konání schůzky s řediteli okresních policií v kraji, která se uskuteční začátkem dubna. Přislíbil, že bude okresní ředitele informovat o vzniku skupiny a vyzve je ke spolupráci při tvorbě statistiky.

 

 

 

 

3. Diskuse, různé

Bc. Bártová se dotazovala, čím přesně s bude skupiny zabývat. Je potřeba vymezit okruh. Zda to bude využití volného času, nebo protidrogová problematika.

Pavel Maslák sdělil, že protidrogovou problematikou se skupina prozatím zabývat nebude, časem vznikne na krajském úřadě místo protidrogového koordinátora.

Topolovský diskutoval zda si nebude pracovní skupina pro přípravu prevence kriminality a komise volnočasových aktivit zasahovat do kompetencí. Pavel Maslák vysvětlil náplň komise volnočasových aktivit, podotkl, že skupina s komisí může navzájem spolupracovat. Není však dobré kombinovat volnočasové aktivity a sport. Měly bychom se držet toho co navrhlo MV ČR. Tato skupiny by měla fungovat obdobně, jako rezortní komise MV ČR. Komise by si měla vzít za cíl organizaci neorganizované mládeže a vycházet ze strategií, které již fungují.

Diskutovalo se jakým způsobem je dobré získávat informace potřebné pro vytváření statistiky. Jak už bylo řečeno na začátku je velice důležité spolupracovat s policií, jak městskou, tak okresní.

Z MV ČR přišla jako poslední informace, že je potřeba také realizovat projekty v oblasti prevence kriminality v obcích, které mají míň jak 10 000 obyvatel.

Pavel Maslák se krátce zmínil o vzniku Fondu Vysočiny, ze kterého budou vypisovány granty na jednotlivé programy.

Ještě se také krátce zmínil, že byl osloven Romskou jednotou Vysočiny v otázce romský poradců. Sdělil, že se kraj tímto zatím zabývat nebude.

Topolovský  poukázal, že v Programu rozvoje kraje, nejsou přesné údaje z oblasti kriminality.

Pavel Maslák  ho ujistil, že o tom ví a bude sjednaná náprava, vzhledem k tomu, že PRK není uzavřený dokument.

 

 

4. Závěr

Na závěr Pavel Maslák shrnul nejdůležitější body tohoto setkání.

-         posoudit, jaké projekty již byly realizovány

-         vytvořit sumář z údaji v oblasti kriminality  za období 1999 – 2001 (trestní činnost)

-         vytvořit strategii, jakým způsobem vyzvat města ke spolupráci při vytváření koncepce

-         jak komunikovat s obcemi

 

 

Úkol 1: zmapovat jak proběhla prevence kriminality v jednotlivých městech kraje, jaké byly projekty a jejich účinnost

 

Termín: příští jednání komise

Odpovědnost: členové skupiny

 

 

Úkol 2: Utvořit statistiku  trestní činnosti za období 1999 – 2001

 

Termín: 2. čtvrtletí roku 2002

Odpovědnost: členové skupiny

 

 

Co by měla výše uvedená statistika obsahovat bude všem sděleno prostřednictvím e-mailu.

Odpovědnost: zapisovatelka

 

 

 

Za okres Žďár nad Sázavou byla do této skupiny delegovaná Hanáková Milena.

Závěrem Pavel Maslák ujistil přítomné, že do této skupiny si člen může pozvat koho uzná za vhodné a ten bude mít hlas poradní.

 

Termín schůzky byl stanoven přibližně na konec dubna, s tím, že upřesněné datum a místo schůzky bude na pozvánce.

 

 

 

 

 

                                                                                              Pavel Maslák

                                                                                  Předseda bezpečnostní komise

                                                                                         Rady kraje Vysočina

 

 

Pořízeno na základě záznamu ze dne 26. 3. 2002

Zapsala Šárka Polívková dne 30. 3. 2002

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Skupina pro přípravu koncepce prevence kriminality č. 1/2002
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 4.4.2002 / 4.4.2002

Počet návštěv: 6365
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek