Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Plán odpadového hospodářství kraje Vysočina (POH KV)

Dokument je uložen v archivu
 

 
 

Plán odpadového hospodářství kraje Vysočina (POH KV)

Dle § 43 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, kraj v samostatné působnosti zpracovává a schvaluje plán odpadového hospodářství kraje pro jím spravované území. Plán odpadového hospodářství kraje musí být v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství České republiky, která byla vyhlášena v nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR.

POH KV byl schválen Zastupitelstvem kraje Vysočina dne 27. 7. 2004. Závaznou část Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina vyhlásil kraj obecně závaznou vyhláškou kraje. Obecně závazná vyhláška kraje byla zveřejněna ve Věstníku kraje dne 10. 8. 2004.

Na základě výběrového řízení byla ke zpracování POH KV vybrána firma ISES, s.r.o., Praha.

Účelem POH KV je stanovit optimální způsob dosažení souladu s požadavky právních předpisů ČR a EU v oblasti odpadového hospodářství na území kraje Vysočina a s tím spojené ekonomické dopady. POH KV není jen plánem samotného kraje, ale všech subjektů odpadového hospodářství působících na území kraje. Je základním nástrojem pro efektivní řízení v oblasti nakládání s odpady na území kraje a současně vytvoří dlouhodobý výhled podnikatelských možností oblasti odpadového hospodářství.

POH KV obsahuje:

1. Úvod.

2. Analytická část - analýza současného stavu odpadového hospodářství v kraji Vysočina, včetně stanovení klíčových problémů.

3. Návrhová část, která obsahuje:

-Závaznou část POH – prezentuje základní požadavky na budoucí systém odpadového hospodářství v kraji Vysočina v souladu s Plánem odpadového hospodářství ČR, právními předpisy ČR, směrnicemi EU a schválenou Koncepcí odpadového hospodářství kraje Vysočina.

-Směrnou část řešení - popisuje a hodnotí způsoby dosažení požadavků ze závazné části a to jak v technické vybavenosti území, tak v ostatních oblastech odpadového hospodářství kraje.

-Management odpadového hospodářství - postup realizace POH KV.

-Souhrn stanovených požadavků a lhůt k dosažení cílů POH KV.

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Plán odpadového hospodářství kraje Vysočina (POH KV)
 

Zodpovídá: Mgr. Miloš Molák
Vytvořeno / změněno: 2.6.2006 / 2.6.2006 | Zveřejnit do: 5.2.2016
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 47149
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek