Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 10/2002

21. březen 2002
 

 
 

 

 

Zápis ze zasedání rady kraje č. 10/2002, konaného dne 21. března 2002 v zasedací místnosti sekretariátu hejtmana kraje Vysočina, Palackého 53, Jihlava

 

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 9/2002

 

Přítomno 6 členů rady – viz prezenční listina ze dne 21. 3. 2002

Zasedání rady kraje zahájil první zástupce hejtmana M. Vystrčil a omluvil neúčast hejtmana F. Dohnala , A. Štěrbové, V. Kodeta,

M. Vystrčil přednesl návrh na zařazení bodu 4) Umístění Krajské reprezentace Českého statistického úřadu v Jihlavě.

Rada kraje návrh akceptovala a rozšířený program jednání schválila 6 hlasy.

 

Rozšířený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisům zasedání č. 9/2002
 2. Veřejná zakázka na rekonstrukci mostů ev. č. 36062-1, 36062-2 přes řeku Jihlavu a náhon v Třebíči

(07.50-08.05, P. Kolář, RK-10-2002-02)

 1. Návrh na schválení logotypu kraje Vysočina a logotypu Fondu Vysočiny

(08.05-08.20, M. Kalivoda, RK-10-2002-03)

 1. Umístění Krajské reprezentace Českého statistického úřadu v Jihlavě.
 2. Rozprava členů rady

K zápisu z jednání rady kraje č. 9/2002 nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

 

2. Veřejná zakázka na rekonstrukci mostů ev. č. 36062-1, 36062-2 přes řeku Jihlavu a náhon v Třebíči

 

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek týkající se veřejné zakázky na rekonstrukci mostů přes řeku Jihlavu a náhon v Třebíči.

P. Kolář přednesl návrh usnesení.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.

Usnesení 126/10/2002/RK

Rada kraje

rozhodla,

že nejvhodnější nabídkou podanou ve veřejné soutěži na zhotovitele stavby Rekonstrukce mostů ev. č. 36062-1, 36062-2 přes řeku Jihlavu a náhon v Třebíči je v souladu s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek nabídka podaná uchazečem firmou COLAS CZ a. s., Kolbenova 259, 198 00 Praha 9 a

ukládá

odboru majetkovému oznámit výsledek veřejné soutěže a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.

odpovědnost: obor majetkový

termín: 22. 3. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 


3. Návrh na schválení logotypu kraje Vysočina a logotypu Fondu Vysočiny

 

M. Kalivoda, vedoucí sekretariátu hejtmana, předložil radě kraje návrh logotypu kraje Vysočina a logotypu Fondu Vysočiny.

Rada kraje návrh akceptovala a přijala návrh usnesení.
Usnesení 127/10/2002/RK

Rada kraje

schvaluje

·         logotyp kraje Vysočina dle přílohy 1 materiálu RK-10-2002-03;

·         logotyp Fondu Vysočiny dle přílohy 3 materiálu RK-10-2002-03 a

ukládá

·         vedoucímu sekretariátu hejtmana vypracovat jednotný vizuální styl - designmanuál k použití logotypu kraje Vysočina, znaku kraje Vysočina, vlajky kraje Vysočina, logotypu Fondu Vysočiny a neprodleně informovat všechny členy zastupitelstva.

odpovědnost: vedoucí sekretariátu hejtmana

termín: 30. 4. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

4. Umístění Krajské reprezentace Českého statistického úřadu v Jihlavě

 

M. Vystrčil informoval přítomné o situaci týkající se umístění Krajské reprezentace ČSÚ v Jihlavě. K danému tématu se rozvinula diskuse.

Závěrem diskuse přijala rada kraje návrh usnesení.

Usnesení 128/10/2002/RK

Rada kraje

projednala

současnou situaci ohledně umístění Krajské reprezentace ČSÚ Jihlava;

podporuje

její přemístění do vhodnějších prostor;

ukládá

hejtmanovi kraje Vysočina, Františku Dohnalovi, ve spolupráci se Statutárním městem Jihlava a Krajskou reprezentací ČSÚ Jihlava nalézt vhodné prostory pro umístění krajské reprezentace ČSÚ a

připravit

návrh nabídky těchto prostor pro Český statistický úřad ČR.

odpovědnost: hejtman kraje

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

5. Rozprava členů rady

 

V rozpravě M. Vystrčil otevřel diskusi k návrhu změny hranic krajů v zákonodárné iniciativě Jihomoravského kraje.

Závěrem diskusi přijala rada kraje návrh usnesení.

Usnesení 129/10/2002/RK

Rada kraje

projednala

usnesení 023/02/2002/ZK Zastupitelstva kraje Vysočina schválené na jeho 2. zasedání dne 19. 3. 2002 a

ukládá

prvnímu zástupci hejtmana kraje Vysočina Miloši Vystrčilovi zaslat informaci o obsahu tohoto usnesení následujícím poslancům:

předsedovi PSP ČR Václavu Klausovi;

předsedovi Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí PSP ČR Miroslavu Benešovi;

předsedovi PK ODS PSP ČR Vlastimilu Tlustému;

předsedovi PK ČSSD PSP ČR Bohuslavu Sobotkovi;

předsedovi PK KSČM PSP ČR Vojtěchu Filipovi;

předsedovi PK US-DEU PSP ČR Karlovi Kühnlovi;

předsedovi PK KDU-ČSL PSP ČR Janu Kasalovi.

odpovědnost: M. Vystrčil

termín: 21. 3. 2002

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

V souvislosti s hodnocením zaměstnanců, které se uskuteční dne 3. 4. 2002, M. Matějková navrhla přítomným, aby bylo do programu jednání zařazeno hodnocení úřadu a kvality spolupráce  rady kraje a vedení krajského úřadu.

Rada kraje s návrhem M. Matějkové souhlasila.

M. Vystrčil ukončil 10. jednání rady kraje s tím, že termín 11. zasedání rady kraje bude upřesněn.

 

 

 

 

 

 

 RNDr. Miloš Vystrčil

první zástupce hejtmana kraje Vysočina

 

 

 

 

Záznam pořízen na 10. jednání rady kraje dne 21. března 2002.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 22. 3. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 10/2002
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 25.3.2002 / 17.10.2002

Počet návštěv: 1292
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek