Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2002

14. leden 2002
 

 
 

Zápis z 1. zasedání

Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Zastupitelstva kraje Vysočina

ze dne 14. ledna 2002

 

 

Přítomno:

-         8 členů výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost – viz. prezenční listina

-         Zdeněk Ludvík – tajemník výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

-         Kamil Ubr – odbor školství, mládeže a sportu KrÚ

-         Tomáš Hermann – uvolněný člen rady kraje Vysočina

 

 

1.      Zahájení

            Milan Šmíd, předseda výboru, přivítal všechny přítomné a přednesl návrh programu jednání. Alena Štěrbová vznesla námitku, že by bylo vhodné bod týkající se pravidel pro granty z FRKu zařadit až za bod „Aktuality z OŠMS“, jelikož Zdeněk Ludvík, který má o tomto bodu pohovořit, se právě účastní jiného jednání, které mezitím skončí. Tento návrh byl přítomnými přijat.

 

 

Program:

1.      Zahájení

2.      Struktura výroční zprávy a struktura koncepce dlouhodobého záměru výchovy a vzdělávání v kraji

3.      Pravidla přijímacího řízení pro rok 2002/2003

4.      Návrh programu jednání výboru pro rok 2002

5.      Aktuality z OŠMS

6.      Pravidla pro granty z FRKu

7.      Různé

8.      Závěr

 

 

2.      Struktura výroční zprávy a struktura koncepce dlouhodobého záměru výchovy a vzdělávání v kraji

            Kamil Ubr přítomným předložil pracovní materiál „Sdělení OŠMS, kterým se stanovuje struktura zpracování dlouhodobého záměru a výroční zprávy na úrovni kraje“ a podotkl, že výroční zpráva musí být odevzdána na ministerstvo školství do 30. března 2002, kdy už musí být schválena zastupitelstvem kraje Vysočina. Z tohoto důvodu upozornil na nemožnost kvalitně zpracovat výroční zprávu a schválit ji na jednání zastupitelstva kraje 5. března 2002.

             K tomuto bodu programu se rozpoutala rozsáhlá diskuse.

 

Usnesení 001/01/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o přípravě Výroční zprávy o stavu koncepce a rozvoje sítě, o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji, včetně časového harmonogramu, a

doporučuje

OŠMS připravit obsah této zprávy pro jednání ZK na 5. března 2002.

 

 

3.      Pravidla přijímacího řízení pro rok 2002/2003

            Kamil Ubr vysvětlil, že pravidla přijímacího řízení jsou důležité proto, aby nedošlo k převisu absolventů na trhu práce. Zdůraznil nutnost pokračovat v duchu změn v síti škol.

Členové výboru diskutovali nad spojováním oborů a minimálním počtem studentů na jednu třídu.

            V průběhu projednávání tohoto bodu programu se omluvil Petr Kesl.

 

Usnesení 002/01/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

Pravidla pro přijímací řízení do středních a vyšších odborných škol, speciálních škol, ZUŠ a DDM v roce 2002.

Usnesení bylo přijato (pro hlasovalo 7, proti 0, zdrželo se 0).

 

 

4.      Návrh programu jednání výboru pro rok 2002

             Předseda přítomným předložil zpracovaný návrh programu jednání výboru. Po vznesené námitce se účastníci shodli na tom, že tento návrh programu je pouze na první pololetí roku 2002. Na základě diskuse byl ještě doplněn bod „Informace o uplatnění absolventů škol na trhu práce“, který byl zařazen do měsíce května.

 

Usnesení 003/01/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

doplněný program jednání pro první pololetí roku 2002 a žádá Alenu Štěrbovou o předložení programu jednání výboru na jednání rady kraje při schvalování programu jednání zastupitelstva kraje.

 

 

5.      Aktuality z OŠMS

            Kamil Ubr pohovořil o přípravě rozpočtů provozních výdajů škol, o poradách škol a školských zařízení, které probíhaly v jednotlivých okresech kraje.

Dále se diskutovalo o tom, že není možné prosadit rezervu finančních prostředků pro školství. V této souvislosti zazněl návrh ponechat určité rezervní finanční prostředky v částce rezervy KrÚ, z které by se na základě schválení ZK čerpaly finanční prostředky pouze do oblasti školství. Účastníci se shodli na tom, že není možné zaručit, že by se tato rezerva opravdu využila pouze pro školství.

 

Usnesení 004/01/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

ponechání 20 mil. v rezervě kraje Vysočina v návaznosti na unesení 011/07/01/VVVZ pro další rozepsání po prvním pololetí roku 2002 na základě doporučení výboru Zastupitelstvu kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato (pro hlasovalo 7, proti 0, zdrželo se 0).

 

 

Usnesení 005/01/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o financování přímých nákladů škol kraje.

 

             Členové výboru byli dále informováni o kritériích na osobní příplatky a příplatky za vedení ředitelům škol.

 

Usnesení 006/01/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

aktuální informaci o činnosti OŠMS.

 

 

6.      Pravidla pro granty z FRKu

             K tomuto bodu programu přišli pohovořit Tomáš Hermann a Zdeněk Ludvík, kteří se do této doby účastnili jiného jednání.

            Tomáš Hermann uvedl členy výboru do problematiky přerozdělování volných finančních prostředků z Fondu rozvoje kraje formou grantových programů. Tomáš Hermann přítomné seznámil s návrhem systému rozdělování finančních prostředků z FRKu.

Účastníci diskutovali o výhodách a nevýhodách grantového systému.

 

Usnesení 007/01/2002/VVVZ

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o rozdělení finančních prostředků z FRKu.

 

 

7.      Různé

            Nebyly vzneseny další náměty a připomínky.

 

 

8.      Závěr

             Předseda poděkoval přítomným za účast a stanovil termín dalšího jednání výboru na 4. února 2002 ve 13:30 hod.

 

 

 

 

    Mgr. Milan Šmíd

         předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání

a zaměstnanost ZK Vysočina

 

 

 

 

 

Záznam pořízen na jednání výboru dne 14. ledna 2002

Zapsala: Hana Doležalová, dne 18. ledna 2002 (zápis pořízen na základě záznamu)

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2002
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 24.1.2002 / 15.4.2002

Počet návštěv: 5020
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek