Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis z rady 20. prosince 2001

32. zasedání
 

 
 

 

 

Zápis z 32. zasedání rady kraje, konaného dne 20. prosince 2001

ve velkém sále hotelu Gustav Mahler, Křížová 4, Jihlava

 

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu z 30. a 31. zasedání

 

Přítomno 9 členů rady – viz prezenční listina ze dne 20. 12. 2001

Zasedání rady kraje zahájil hejtman F. Dohnal a přednesl navržený program jednání.

 

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisům z 30. a 31. zasedání
 2. Návrh na jmenování do funkce ředitele Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě

(14.35-14.45, H. Kubíček, RK-32-2001-02)

 1. Návrh postihu ředitele

(14.45-14.55, Z. Ludvík, RK-32-2001-03)

 1. Návrh na postup do vyššího platového stupně

(14.55-15.05, Z. Ludvík, RK-32-2001-04)

 1. Návrh platového výměru ředitele Gymnázia Moravské Budějovice a Gymnázia Chotěboř

(15.05-15.15, Z. Ludvík, RK-32-2001-05)

 1. Smlouva o nájmu movitých věcí

(15.15-15.25, M.Kalivoda, RK-32-2001-06)

 1. Pořádání krajského koncertu

(15.25-15.35, M. Matějková, RK-32-2001-07)

 1. Rozprava členů rady

 

Navržený program jednání  byl schválen 9 hlasy.

K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

 

 

2. Návrh na jmenování do funkce ředitele Krajské knihovny Vysočina v Havlíčkově Brodě

 

H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, podal informace k předloženému materiálu. Hejtman doplnil usnesení navrhované H. Kubíčkem o formulaci „do doby ukončení výběrového řízení“.

Usnesení 290/32/01/RK

Rada kraje

jmenuje

PhDr. Ivanu Štrossovou ředitelkou Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě s účinností od 1. 1. 2002 do doby ukončení výběrového řízení.

odpovědnost: H. Kubíček

termín: 1. 1. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

 

 

 

 

3. Návrh postihu ředitele

 

K. Ubr, vedoucí oddělení organizace školství,  seznámil přítomné s průběhem šetření a jeho konečnými  výsledky .

Usnesení 291/32/01/RK

Rada kraje

schvaluje

návrh postihu ředitele dle přílohy 1 materiálu RK-32-2001-03.

odpovědnost: Z. Ludvík

termín: 31. 12. 2001

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

4. Návrh na postup do vyššího platového stupně.

 

Usnesení 292/32/01/RK
Rada kraje

souhlasí

v souladu s ustanovením § 12 nařízení vlády ČR č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací ve znění pozdějších předpisů, s postupem do vyššího platového stupně dle materiálu RK-32-2001-04 u ředitelů:

· Miloše Fialy, ředitele Domu dětí a mládeže Hrádek Třebíč, Třebíč, Hrádek 964

· Vratislava Jindry, ředitele Základní umělecké školy, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4

· RNDr. Pavla Svobody, ředitele Obchodní akademie dr. Albína Bráfa, Třebíč, Bráfova 9

   s účinností od 1. 1. 2002;

u ředitele

· Ing. Jaroslava Doležala, ředitele Středního odborného učiliště zemědělského, Moravské Budějovice,

  Tovačovské sady 79

s účinností od 1. 11. 2001.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 31. 12. 2001

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

5. Návrh platového výměru ředitele Gymnázia Moravské Budějovice a Gymnázia Chotěboř

 

Usnesení 293/32/01/RK

Rada kraje

stanovuje

v souladu s ustanovením § 12 nařízení vlády ČR č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů, plat:

· Mgr. Vladislava Smejkala, ředitele Gymnázia, Chotěboř, Jiráskova 637 dle přílohy 1 materiálu

  RK-32-2001-05

· Ing. Karla Dohnálka, ředitele Gymnázia, Moravské Budějovice, Tyršova 365 dle přílohy 2 materiálu

  RK-32-2001-05.

odpovědnost: Z. Ludvík

termín: do 31. 12. 2001

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

6. Smlouva o nájmu movitých věcí

 

M. Kalivoda, vedoucí sekretariátu hejtmana, rozdal smlouvy týkající se nákupu techniky a podal informace k předloženému materiálu.

Usnesení 294/32/01/RK

Rada kraje

schvaluje

· smlouvu o nájmu obálkovacího stroje MINIMAILER 3+ mezi krajem Vysočina a firmou Xertec 

   Praha, s. r. o., Voroněžská 28, Praha 10 dle přílohy 1 materiálu RK-32-2001-06;

· smlouvu o nájmu kopírky Aficio 1045 Ricoh  mezi krajem Vysočina a firmou IMPROMAT INT, s.

   r. o., Tř. 3. Května 1118, Zlín dle přílohy 2 materiálu RK-32-2001-06.

odpovědnost: vedoucí sekretariátu hejtmana

termín: 21. 12. 2001

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

7. Pořádání krajského koncertu

Radka Burketová, tisková mluvčí, pohovořila o výhodách a nevýhodách jednotlivých variant pořádání krajského koncertu.

Usnesení 295/32/01/RK

Rada kraje

souhlasí

s pořádáním 2. ročníku slavnostního koncertu kraje Vysočina dle varianty b) popsané v příloze 1 materiálu RK-32-2001-07 a

ukládá

vedoucímu sekretariátu hejtmana zahájit potřebné kroky spojené s přípravou této akce.

odpovědnost: vedoucí sekretariátu hejtmana

termín: 16. 2. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

8. Rozprava členů rady

 

Bez rozpravy.

 

 

F. Dohnal poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání.

 

 

 

 

 

 

 

    František Dohnal

hejtman kraje Vysočina

 

 

Zapsala: Martina Havlová, 28. 12. 2002

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis z rady 20. prosince 2001
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 16.1.2002 / 16.1.2002

Počet návštěv: 8014
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek