Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis z 3. zasedání komise cestovního ruchu

30. říjen 2001
 

 
 

Zápis z 3. zasedání komise cestovního ruchu

Rady kraje Vysočina

konaného dne 30. října 2001

 

 

Přítomni:

-         8 členů komise cestovního ruchu Rady kraje Vysočina – viz. prezenční listina

-         RNDr. Petr Daněk – firma GaREP, spol. s r. o., Brno

-         Ivana Mahelová – tajemnice komise

 

Navržený program jednání:

 1. Zahájení jednání
 2. Informace o schůzce rady kraje s předsedy komisí
 3. Aktualizace Programu rozvoje kraje
 4. Veletrhy a výstavy
 5. Různé
 6. Závěr

 

1. Zahájení  jednání

            Ing. Jana Fischerová, CSc., uvítala přítomné na Městském úřadě v Havlíčkově Brodě. Konstatovala, že zasedání komise je usnášeníschopné. Přednesla program 3. zasedání, který byl bez připomínek přijat. K zápisu z 2. zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

 

2. Informace o schůzce rady kraje s předsedy komisí

Předsedkyně komise tlumočila postoje a úmysly rady kraje týkající se plánů činnosti komisí. Vyzdvihla především tyto požadavky:

-         více konkretizovat jednotlivé body plánu činnosti – věcně i časově

-         stanovit priority komise

-         vynechat v plánu činnosti obecné úkoly

-         zdůraznit výsledek činnosti komise

Dále vyjádřila své poznatky a závěry z výše zmíněného setkání.

 

 

3. Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina

            Podkladové materiály k tomuto bodu programu byly členům komise s předstihem rozeslány. K této problematice pohovořil RNDr. Petr Daněk, zástupce firmy GaREP Brno. Otevřel diskusi k dalším připomínkám k PROFILU a SWOT analýze PRKu. Členové komise vyjádřili souhlas se strukturou hlavních a dílčích cílů PRKu. Stanovili důraz především na vzdělávání a přípravu lidských zdrojů.

Dále se diskutovalo o pravidlech, podmínkách a kritériích výběru pro grantové programy. Členové komisi vyzdvihli nutnost spolupráce s mikroregiony v kraji. Dále vyjádřili podporu propagaci kraje Vysočina, podporu budování turistické infrastruktury. Členové komise dále diskutovali o významu a přínosu Fondu rozvoje kraje a čerpání z tohoto fondu, sestavili požadavek na čerpání financí pro rok 2002. Členové komise vyjádřili plnou podporu pro vytvoření fondu na podporu cestovního ruchu v minimální výši 5 milionů Kč na rok 2001.

            Na základě diskuse byly stanoveny priority rozvoje kraje takto:

   • Veletrhy a tvorba materiálů
   • Vzdělávání
   • Podpora koncepce
   • Podpora budování turistické infrastruktury

 

 

4. Veletrhy a výstavy

            Ivana Mahelová, tajemnice komise, informovala přítomné o termínech nejbližších tuzemských i zahraničních veletrhů a výstav, jejich charakteru, významu, zastoupení kraje Vysočina, spoluúčasti komerčních subjektů.

            Členové komise si vzájemně vyměnili své dosavadní zkušenosti z praxe.

 

 

5. Různé

                Bez rozsáhlejší diskuse.

 

6. Závěr

            Na závěr poděkovala předsedkyně komise cestovního ruchu Rady kraje Vysočina Ing. Jana Fischerová, CSc. všem přítomným a termín dalšího zasedání komise určila na úterý 11. 12. 2001 v 10.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu  v Žďáru nad Sázavou.

 

 

    Ing. Jana Fischerová, CSc., v.r.

předsedkyně komise cestovního ruchu

Rady kraje Vysočina

 

 

Zapsala dne 30.10.2001 Kateřina Nedvědová.

 

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis z 3. zasedání komise cestovního ruchu
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 16.1.2002 / 16.1.2002

Počet návštěv: 7636
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek