Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21 > Tiskové zprávy


 

Nakládání s odpady z úrovně krajů

Nakládání s odpady z úrovně krajů
Mezikrajské setkání ke sdílení dobré praxe a zkušeností při naplňování plánů odpadových hospodářství krajů se uskutečnilo v posledních říjnových dnech. Radní a úředníci s agendou odpadového hospodářství z devíti krajů ve Vílanci u Jihlavy diskutovali o dalších možnostech podpory naplňování cílů plánů odpadových hospodářství krajů především z oblastí předcházení vzniku odpadů, snižování množství biologicky rozložitelných odpadů a směsných komunálních odpadů ukládaných na skládky a druhý den navštívili Centrum odpadů Petrůvky a zpracovnu papíru Huhtamaki v Přibyslavich.
 

 
 

Zástupci společností ASEKOL a.s., ELEKTROWIN a.s., ECOBAT s.r.o., kolektivních systémů zaměřených na zpětný odběr elektrospotřebičů, baterií a autorizované obalové společnosti EKO-KOM a.s., seznámili ve svých prezentacích přítomné s nejzajímavějšími aktivitami projektů spolupráce s jednotlivými kraji zaměřených na technickou podporu sběru a na informační a osvětové aktivity. V krajích se finančně podporuje rozšiřování sběrné sítě, realizují se soutěže obcí v třídění využitelných odpadů, pořádají se semináře pro pracovníky úřadů a zástupce samospráv obcí, školní výukové programy nebo sociálně environmentálními projekty zaměřené na různě znevýhodněné skupiny obyvatelstva v podobě předávání repasovaných telefonů, počítačů nebo elektrospotřebičů.


„V Kraji Vysočina bylo v minulém roce rozdistribuováno do domácností na 15 tisíc sad tašek na třídění, z dotačního nástroje kraje Fondu Vysočiny v letech 2016 - 2018 bylo spolufinancováno pořízení stovek kompostérů na bioodpad, zpevnění dvou desítek ploch pod kontejnery, opravy a vyčištění nádob v řadě měst a obcí. Každé dva roky pořádáme mezikrajskou konferenci o předcházení vzniku odpadů a ve spolupráci se Střední uměleckoprůmyslovou školou v Heleníně vznikla zajímavá putovní výstava Recyklovaná móda,“ doplňuje aktivity v Kraji Vysočina krajský radní pro zemědělství a životní prostředí Martin Hyský.


S ohledem na zákaz skládkování neupravených odpadů se v mnoha krajích připravují k realizaci překládací stanice, na kterých směsný komunální odpad bude překládán na kamiony nebo do vagónů, aby byl následně přepraven k energetickému využití. Pro snazší orientaci obcí v problematice nakládání s komunálními odpady pro ně kraje připravují příručky dobré praxe, například rozdíl mezi sběrným dvorem a sběrným místem nebo zapojení živnostníků do systému nakládání s odpady v obci.


Výměna zkušeností byla pro účastníky setkání inspirující a krajům napomůže doplnit stávající projekty a akce o další aktivity a postupy v oblasti informační, metodické a technické infrastruktury odpadového hospodářství.

 

odpady

odpady

  • Eva Navrátilová, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz  
 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 7.11.2018 / 7.11.2018

Počet návštěv: 1158
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek