Cesta: Titulní stránka > Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu


 

Veřejné fórum pomůže najít největší problémy kraje

Veřejné fórum
Opět po dvou letech bude Zdravý Kraj Vysočina pořádat Veřejné fórum. Odborníci budou shromažďovat podněty, nápady, náměty i připomínky k fungování jednotlivých oblastí života kraje. K původním jedenácti tématům přibude letos ještě tzv. stůl mladých. „Záleží nám na sdílení případných problémů i s mladou, impulsivní generací. Zajímá nás jejich pohled na život v kraji, chceme slyšet jejich problémy a z pozice kraje hledat uspokojivá řešení,“ říká radní Kraje Vysočina Martin Hyský. Veřejné Fórum Kraje Vysočina se bude konat 16. listopadu 2016 od 13:30 v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě, budova B (kongresové centrum).
 

 
 

Občané a především odborná veřejnost se budou moci v aktuálním ročníku Veřejného fóra Kraje Vysočina vyjádřit k následujícím tématům:

 • Výzkum a inovace, podnikání, zaměstnanost
 • Vzdělávání
 • Zdravotnictví a zdravotní prevence
 • Sociální oblast a bydlení
 • Doprava, její infrastruktura a obslužnost
 • Veřejná správa, rozvoj, velké investice
 • Rozvoj venkova
 • Zemědělství a lesnictví
 • Životní prostředí
 • Kultura, památková péče, cestovní ruch
 • Volnočasové aktivity a sport
 • Stůl mladých

 

Z následné diskuze každého tematického stolu vzejdou dvě priority, které budou posuzovány v užším výběru TOP největších „problémů“ kraje. Účastníci veřejného fóra sami rozhodnou svými hlasy o pořadí a naléhavosti daných záležitostí s přihlédnutím k nutnosti a možnosti hledat jejich řešení na krajské úrovni. Deset TOP problémů Kraje Vysočina bude následně prověřeno veřejným průzkumem a budou představeny Zastupitelstvu Kraje Vysočina.


Mezi deset nejdiskutovanějších problémů minulých dvou let patřila například podpora intenzívního, udržitelného a moderního zemědělství v Kraji Vysočina, špatný stav silniční infrastruktury nebo podpora technických a řemeslných oborů v oblasti vzdělávání dospělých.

Kraj Vysočina proto přispívá ke zvýšení zájmu mladé generace o studium zemědělských oborů, podporuje a propaguje zemědělskou produkci na celostátních akcích.

V souvislosti se silniční infrastrukturou byla v období 2015 až 2016 zrealizována celá řada oprav a investic do silnic II. a III. třídy. V roce 2016 byl vyhlášen Grantový program Rozvoj vesnice, který podpořil 26 měst a obcí při obnově silniční infrastruktury v jejich místních částech.

A podpora technických a řemeslných oborů se promítla do rozhodování vedení Kraje Vysočina. V letošním roce se realizoval projekt Rok řemesel, který přispívá k popularizaci řemeslného a odborného vzdělávání na středních školách. Projekt IPO Přírodní a technické obory zase vedl k užšímu propojení základních a středních škol ve zmíněných studijních oborech. Byl založen Teritoriální pakt zaměstnanosti jako komunikační platforma partnerů z území, kteří aktivně spolupracují v oblasti podpory zaměstnanosti, vzdělávání a zvyšování konkurenceschopnosti Kraje Vysočina.


„Velmi nám záleží na tom, aby se s námi občané podělili o své názory, abychom o nich společně hovořili a určili, kterými problémy by se měl Kraj Vysočina v následujících dvou letech intenzívněji zabývat. Je pro nás důležité, že uvidíme, jaký je Kraj Vysočina očima svých obyvatel," uzavírá Martin Hyský.

Záštitu nad akcí převzal hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a Martin Hyský, politik Projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agendy 21.


 LogaRadní Martin Hyský zahajuje Veřejné fórum

                         

 • Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
  Krajský úřad Kraje Vysočina
  tel.: 564 602 546, e-mail: frysova.i@kr-vysocina.cz


 
 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 7.11.2016 / 7.11.2016

Počet návštěv: 5186
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu, 20/22, Rue du Commerce, 1000 Brusel Ixelles, Belgie, e-mail: info@vysocina.eu
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek