Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Veřejné fórum odhalilo desítku problémů, které trápí Vysočinu

Veřejné forum
Jako největší problém Kraje Vysočina vidí účastníci Veřejného fóra kraje, které se konalo 16. listopadu 2016 v sídle Kraje Vysočina, ochranu vody a její zadržování v krajině a poukazují na chybějící tarifní integraci vč. kvalitní obslužnosti. Na desítce problémů se shodlo více než 155 účastníků fóra, které Kraj Vysočina, jako člen Národní sítě zdravých měst, pořádá každé dva roky. „Stejně jako veřejnost vnímám nakládání s vodou a sociální témata jako klíčové oblasti, kterým se chceme v rámci krajské samosprávy věnovat,“ říká radní Kraje Vysočina Martin Hyský.
 

 
 

Aktuální Veřejné fórum Kraje Vysočina přizvalo veřejnost k diskuzi nad 12 tématy, nově mezi nimi figuroval stůl mladých. Nejpočetnější zastoupení pořadatelé zaznamenali u stolů věnovaných sociální problematice, zdravotnictví a podle očekávání také dopravě a životnímu  prostředí. „Lobuji za navýšení peněz v Programu obnovy venkova Vysočiny, obce potřebují více tak zaměřených programů s nenáročnou administrací a možností si rozhodnout o jejich cílení,“ říká starosta obce Domamil Radek Menčík. Jitka Mattyašovská z oblastní destinační společnosti Rozvoj Třebíčska mimo jiné upozornila na vhodnost a zvýšení prestiže značky Kraj Vysočina i za hranicemi kraje a poukázala na potenciály zajímavých akcí. U stolu řešící problematiku volného času a sportu si vyslechla podněty hostů radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová. „Všimla jsem si, že problémem u mnoha stolů je tříštění akcí, jejich nerovnoměrné rozložení v rámci celého roku, zmíněn byl i problém nedostatku sportovních lékařů v regionu a nebezpečí odlivu dobrovolníků,“ říká Jana Fialová.

 

Přehled 10 TOP problémů definovaných účastníky Veřejného fóra Kraje Vysočina (výsledky budou následně ověřeny sociologickým průzkumem)

1. Ochrana vody a její zadržení v krajině

2. – 3. Chybějící tarifní integrace a kvalitní obslužnost

2. – 3. Absence lůžkového hospice

4. Zachování intenzivní zemědělské výroby

5. Odliv kvalifikované pracovní síly z regionu (nedostatek)

6. Zvýšit podporu vč. finančních programů prevence nemocí prioritně zaměřených na děti a mládež, seniory

7. – 8. Nízká preference Jihlavy, jako krajského města

7. – 8.  Fórum mladých na úrovni Kraje Vysočina

9. -10. Spolupráce subjektů s potenciálem vytvořit společné produkty cestovního ruchu

9. – 10. Ohrožení personálního zajištění sociálních služeb v důsledku finančního podhodnocení

 

Aktuálnost navržených problémů ověří veřejný sociologický průzkum, který je naplánován na první čtvrtletí příštího roku. O něco dříve budou moci své názory na problémy kraje sdílet prostřednictvím elektronické ankety návštěvníci krajských webových stránek www.kr-vysocina.cz. Následně bude seznam největších krajských problémů předložen k projednání Zastupitelstvu Kraje Vysočina. Průběžné informace, výsledky sociologického průzkumu i navazující aktivity bude pak možné nalézt na krajských stránkách v sekci Zdravý kraj, MA 21 pod tímto odkazem.

 

Veřejné Fórum Kraje Vysočina je Realizováno v rámci projektu „Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina“.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky.

 

ForumForumForumFórumFórum

 •  Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
  Krajský úřad Kraje Vysočina
  e-mail: frysova.i@kr-vysocina.cz

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Veřejné fórum odhalilo desítku „problémů“, které trápí Vysočinu
 

Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 16.11.2016 / 16.11.2016

Počet návštěv: 7701
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek