Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Veřejná doprava v regionu: Základní páteř regionální dopravy tvoří dotované spoje pro širokou veřejnost. Podmínky pro komerční dopravce mají jasnou podobu

Kraj Vysočina je ze zákona povinen zajistit základní dopravní obslužnost regionu. Proto kraj veřejnou dopravu dotuje respektive hradí dopravcům ztráty, které při zajištění této služby vznikají. Je tak zabezpečena dopravní dostupnost i z méně frekventovaných částí regionu. Za tímto účelem kraj objednává služby linkových autobusových i drážních dopravců. Dotování veřejné dopravy v rámci objednaných spojů vyjde Kraj Vysočina v roce 2022 na cca 1,293 miliardy korun. Je to vysoká částka, kterou kraj vynakládá na zajištění veřejné služby pro obyvatele napříč regionem. Základní dopravní obslužnost regionu prochází v posledních letech systémovými změnami, které pod názvem Veřejná doprava Vysočiny, upravují provázanost, pravidelnost a dostupnost veřejné dopravy. Dotovaní dopravci denně zajistí řádově tisíce linek a převezou ročně desítky miliónů cestujících.
 

 
 

Je přirozené, že kraj v rámci udělování licencí pro poskytování služeb dalších - komerčních dopravců využívá svého práva a stanovuje podmínky, které garantují nenarušení fungující taktové páteřní dopravy. Je tak zaručeno, že objem veřejných prostředků použitelný pro dotování veřejné dopravy využije maximum cestujících. Při zkrácení časového intervalu "hájení" veřejných dotovaných linek by nepochybně došlo (u nejlukrativnějších tras) k vyšší míře odčerpávání cestujících linkami privátními, nedotovanými. Snížení tržeb na dotovaných linkách by nebylo možné řešit jinak, než zrušením některých méně využívaných dotovaných spojů, případně omezováním jiných služeb. Této situaci se snaží Kraj Vysočina, stejně jako ostatní kraje, v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, předcházet. Stanovením podmínek omezujících provozování komerční dopravy předchází dopravní úřady krajů alespoň částečně negativním ekonomickým dopadům na dotovanou dopravu. Jedná se  například o časová omezení dopravních spojení na trase linky, omezení nástupu a výstupu cestujících na trase linky nebo podmínky pro přepravu cestujících na trase linky. Zákonné omezující podmínky jsou ve veřejné linkové dopravě uplatňovány už od vzniku krajů, resp. přechodem zajištění základní dopravní obslužnosti na kraje. Konkrétní rozsah a časová omezení pro komerční linky pak vyplývají z aktuálního rozsahu a vedení linek dotované dopravy. Za těchto podmínek jsou na území kraje provozovány desítky komerčních linek.

 

Dopravní úřad Krajského úřadu Kraje Vysočina v rámci systému veřejné dopravy přistupuje ke všem komerčním dopravcům stejným způsobem, tj. nediskriminačně. Rozšíření dopravní obslužnosti o jejich služby chápeme jako vítaný komfort, který však nesmí narušit systémovost a ekonomickou efektivnost dotovaných linek.

Komerční dopravce, kterému nevyhovují podmínky stanovené konkrétním krajem, na ně nemusí přistoupit. Není však možné, aby v rámci prosazování vlastních obchodních záměrů činil nepřiměřený a nepřípustný (ná)tlak na změnu rozhodnutí příslušného správního orgánu.

 

tisk@kr-vysocina.cz

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 19.1.2022 / 19.1.2022

Počet návštěv: 1267
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • Zlatá jeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies