Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Vedení patnácti největších obcí na Vysočině se nebrání vzniku spalovny

Vedení patnácti největších obcí na Vysočině se nebrání vzniku spalovny
Starostové 15 obcí s rozšířenou působností v Kraji Vysočina se nebrání vzniku spalovny odpadu. Považují spalovnu za jedno z možných budoucích řešení, požadují však dostatečné ekonomické vyhodnocení projektu. Po jednání se zástupci Kraje Vysočina uvažují starostové o vzniku společnosti, která by je zastupovala při vyjednávání podmínek řešení společné odpadové politiky vč. případného zastupování a koordinace ve věci plánování a výstavby spalovny.
 

 
 

"Kraj se nebrání tomu, aby do podobné nově vzniklé společnosti vstoupil. Možná je také varianta využití služeb některé již existující společnosti," uvedl Zdeněk Chlád, radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí. Společnost by podle něj mohla obce zastupovat také při jednáních s budoucími investory či při schvalování různých strategických dokumentů.

 

 Starostové obcí se shodují, že základy systému integrovaného nakládání s odpady, jako je například svoz odpadu a jeho třídění, možnosti recyklace a příjmu odpadu ve sběrných dvorech, jsou v obcích dobře nastavené a fungují. "Starostové jsou si vědomi, že otázka spalovny bude aktuální až pro budoucí samosprávy vzešlé z příštích komunálních voleb, ale v současné době je nutné projekt nastartovat," dodal Zdeněk Chlád.

.

ISNOV – Integrovaný systém nakládání s odpady Vysočiny je důmyslně promyšlený systém, který preferuje využití odpadů před jeho odstraněním.

ISNOV má 4 pilíře

I. pilíř        předcházení vzniku komunálních odpadů a odpadů podobných komunálním

II. pilíř       maximalizaci třídění komunálních odpadů a odpadů podobných komunálním a jejich další materiálové využití

III. pilíř      nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a jejich využití

IV. pilíř     energetické využití zbytkového směsného komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu

 

V Kraji Vysočina bylo v roce 2011 vyprodukováno  více než 177 tisíc tun  odloženého bez jakéhokoli užitku na skládky. Avšak nejproblematičtější součástí je komunální odpad, kterého občané Kraje Vysočina vyprodukovali 230 tisíc tun a z tohoto množství bylo 120 tisíc tun zaskládkováno. Když porovnáme složení skládkovaných odpadů, tak z necelých 60% je to komunální odpad, který je tímto způsobem znehodnocován. Z pohledu odpadového hospodářství je pravděpodobné, že po roce 2020 a dále bude nutné odklonit od skládkování téměř celou produkci materiálově nevyužitelných směsných komunálních odpadů. V roce 2016 se dle předpokladu MŽP má stát skládkování ekonomicky nevýhodné, a to vlivem zvýšení poplatků za ukládání odpadů na skládky, navíc kapacita skládek je velmi omezená (v případě Kraje Vysočina je volná kapacita skládek už jen na cca 8 let), navíc je nutné splnění požadavků daných plánem odpadového hospodářství – tedy snížit hmotnostní podíl biologicky rozložitelného odpadu ukládaného na skládky, snížit podíl recyklovatelných odpadů ukládaných na skládky s výhledem postupného pravidelného snižování.

 

Za účelem společného naplňování ISNOV byla v polovině roku 2010 podepsána mezi 15ti největšími městy Kraje Vysočina a Krajem Vysočina smlouva o spolupráci, která upravuje společný postup signatářů ve věci přípravy projektu zaměřeného na předcházení vzniku komunálních odpadů, omezování jejich množství, třídění a využívání komunálních odpadů s upřednostněním materiálového využití, včetně řešení nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a přímého energetického využívání směsných komunálních odpadů a v neposlední řadě environmentální osvěty a práce s veřejností.

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Vedení patnácti největších obcí na Vysočině se nebrání vzniku spalovny
 

Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 1.3.2013 / 1.3.2013

Počet návštěv: 5287
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek