Cesta: Titulní stránka > Ředitel Krajského úřadu


 

V roce 2018 obdržel krajský úřad čtyři petice a 167 stížností

V roce 2018 obdržel krajský úřad čtyři petice a 167 stížností
V roce 2018 byly Krajskému úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě doručeny čtyři petice a 167 stížností, což je o 22 stížností méně než v roce 2017. Nejčastěji směřovaly stížnosti obecně na školství, na stav komunikací, na postup zaměstnanců Kraje Vysočina a postup ředitelů v krajských příspěvkových organizacích, na zařízení sociální péče nebo poskytování zdravotní péče. „V průběhu loňského roku zaevidovali pracovníci krajského úřadu čtyři podání, která splnila náležitosti zákona o právu petičním. Jedna z petic byla doručena přímo hejtmanovi kraje, další řediteli krajského úřadu, zbývající dvě byly adresovány odboru životního prostředí a zemědělství,“ uvedla vedoucí krajského oddělení vnitřní kontroly Eva Rydvalová.
 

 
 

Všechny petice byly vyřízeny ve stanovené lhůtě a pisatelé byli o vyřízení vyrozuměni do 30 dnů od doručení. Jedna z petic se týkala požadavku na zastavení geologických průzkumných prací v souvislosti s uvažovanou výstavbou hlubinného úložiště v lokalitě Horka, z důvodů nepříslušnosti byla petice postoupena na Správu úložišť radioaktivních odpadů. V dalším případě požadovali občané využití rybníka Sykovec na Žďársku pro účely koupání a rekreace. Třetí petice směřovala proti revitalizaci živočišné výroby v Herálci a poslední se týkala požadavku na odstranění dlouhodobého problému se zápachem souvisejícím s chovem drůbeže v Moravských Budějovicích.

 

V porovnání s rokem 2017 bylo v předchozím roce doručeno na krajský úřad o 22 stížností méně, tedy celkem 167. Méně bylo stížností na dopravní obslužnost, zvýšila se však důvodnost z jedné v roce 2017 na pět v loňském roce. Snížil se rovněž počet stížností na postup ředitelů příspěvkových organizací  a stížností na zařízení sociální péče. Stejně jako v předchozím období si lidé stěžovali na stav dopravních komunikací, přičemž dvě stížnosti byly loni důvodné. Podle krajské statistiky se zvýšil počet stížností v oblasti školství a zdravotnictví. „V roce 2018 jsme zaznamenali tři stížnosti na hospodaření s majetkem kraje oproti jedné v roce 2017, naopak si lidé méně stěžovali na hospodaření obcí. V tomto případě bylo krajskému úřadu doručeno pouze jedno podání oproti předchozím čtyřem,“ upřesnila Eva Rydvalová a doplnila, že méně bylo také stížností ve věci nesouhlasu s postupem zaměstnanců obcí při vyřizování záležitostí občanů.

 

Podle pravidel rady kraje bylo zaevidováno celkem 125 stížností, z toho 70 stížností bylo přímo šetřeno a vyřízeno orgány kraje, z čehož bylo 16 stížností důvodných nebo částečně důvodných. Dalších 36 případů bylo postoupeno k vyřízení jinému subjektu z důvodu nepříslušnosti k šetření a 12 stížností bylo zasláno orgánům kraje pouze na vědomí. „V porovnání s rokem 2017 jsme vloni zaznamenali pokles počtu anonymních oznámení o čtyři. Žádná z těchto stížností nebyla vyhodnocena jako důvodná nebo částečně důvodná,“ doplnila Eva Rydvalová. Celkem 24 stížností spadalo do kategorie stížností dle správního řádu a 17 stížností bylo zařazeno podle zákona o zdravotních službách.

 

 

  • Eva Rydvalová, oddělení vnitřní kontroly
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz
 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • V roce 2018 obdržel krajský úřad čtyři petice a 167 stížností
 

Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 3.4.2019 / 3.4.2019

Počet návštěv: 1792
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 11.00–16.00, středa: 7.00–12.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí: 11.00–16.00, středa: 7.00–12.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek