Cesta: Titulní stránka > Jan Břížďala - radní Kraje Vysočina > Tiskové zprávy


 

V letošním roce byla dokončena oprava vodní nádrže v přírodní památce Sochorov. Zvláště chráněné území na Havlíčkobrodsku je známé výskytem obojživelníků

V letošním roce byla dokončena oprava vodní nádrže v přírodní památce Sochorov. Zvláště chráněné území na Havlíčkobrodsku je známé výskytem obojživelníků
Na podzim 2019 byly zahájeny práce na rekonstrukci vodní nádrže na území přírodní památky Sochorov, která se nachází asi 9 km jihozápadně od města Havlíčkův Brod. Předmětem ochrany této přírodní památky jsou zvláště chráněné druhy obojživelníků, zejména se jedná o čolka velkého, čolka horského a čolka obecného. Celková rekonstrukce za přibližně 1,4 milionu korun byla potřebná především z důvodu nutnosti opravy hráze a částečného odbahnění rybníka.
 

 
 

„V posledních letech zde docházelo hlavně v letním období k významnému poklesu vodní hladiny a k přílišnému hromadění organické hmoty, což zapříčinilo uvolňování plynů a kyslíkové deficity. Tento stav byl pro čolky nevyhovující a bylo nutné neprodleně učinit opatření ke zlepšení podmínek pro jejich rozmnožování a udržení tak stavu jejich početnosti v příznivém stavu,“ uvedla Martina Kratochvílová z krajského odboru životního prostředí  a zemědělství. Během opravy došlo k částečnému odbahnění zátopy rybníka, k odstranění pařezů na návodní straně hráze, posílení, přesvahování a opevnění hráze lomovým kamenem a dále k vybudování těsnící clony před bezpečnostním přelivem. Při odbahnění bylo třeba zohlednit výskyt zvláště chráněného ďáblíku bahenního a také potřebu ponechání bezzásahové části litorálních porostů rybníka.

 

Provedená opatření byla realizována z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí (90 %) s finanční spoluúčastí Kraje Vysočina (10 %). Celková cena díla byla 1 373 834 Kč.

Pro udržení rybničních ekosystémů a druhů vázaných na vodu jsou tato opatření, a to nejen v přírodních památkách a rezervacích, velmi potřebná. Menší zásahy, například probírky a prořezávky dřevin za účelem prosvětlení nebo tůně, se realizují každoročně z kapitoly Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina. Pokud se ale jedná  o větší objem prací, tak jako v případě přírodní památky Sochorov, jsou využívány finanční prostředky z evropských fondů.

 

Projekt realizovaný v přírodní památce Sochorov se podařilo uskutečnit v poměrně krátké době tak, aby se voda v rybníce zachytila nyní v jarních měsících, a tím byly vytvořeny příznivé podmínky nejen pro čolky už v letošním roce.


sochorov

logo

  • Martina Kratochvílová a Jakub Morava, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz 
 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 22.4.2020 / 22.4.2020

Počet návštěv: 4038
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies