Cesta: Titulní stránka > Vladimír Novotný - 2. náměstek hejtmana


 

V Kraji Vysočina se konalo přeshraniční setkání Pracovní skupiny Kultura

V závěru minulého týdne se v Kraji Vysočina uskutečnilo setkání Pracovní skupiny Kultura, jedné ze 13 skupin ustanovených v rámci Dohody o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko a kraji Jihočeský, Jihomoravský a Krajem Vysočina. Místem setkání byl Zámek Žďár nad Sázavou. Pracovní skupinu Kultura tvoří vedoucí zaměstnanci odborů kultury a památkové péče krajských úřadů výše uvedených krajů a pracovníci pověření agendou přeshraničních vztahů za oblast kultury.
 

 
 

Setkání se účastnila také Jana Fischerová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů. „Spolupráce se sousedními regiony je pro nás důležitá a jsme rádi, že vedle řady bilaterálních projektů se daří realizovat i velké společné kulturní projekty, které přináší do regionů nové impulsy, podporují rozvojové aktivity, vytvářejí platformu pro odborníky a jsou významné pro cestovní ruch,“ uvedla Jana Fischerová ve svém úvodním slovu. Oficiální část programu byla věnována zhodnocení spolupráce v uplynulém roce, novým společným tématům, a zejména pak nejbližším aktivitám a výstupům ze stěžejních  aktuálně probíhajících přeshraničních projektů v této oblasti podpořených z Programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika AT-CZ 2014-2020, kterými jsou projekt I-CULT: Mezinárodní kulturní spolupráce a Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ. V závěru jednání si účastníci měli možnost prohlédnout areál žďárského zámku a jeho Muzeum nové generace.


I-CULT: Mezinárodní kulturní spolupráce

Leader projektu: Jihočeský kraj

Projektový partner: Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace; Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace; Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace; Museumsmanagement Niederösterreich; Donau-Universität Krems; MAMUZ; Stadtgemeinde Retz

Délka trvání projektu: 10/2017 – 12/2020

Společným cílem projektu je zvýšení zájmu o kulturní dědictví prezentované v příhraničních paměťových institucích, zejména muzeích a galeriích, a to formou propojení jejich nabídky a vytváření společných prezentačních projektů. Stěžejními oblastmi jsou:

Archeologie – Stavby, stavění a život ve středověku

Etnografie – Život a zvyky v příhraničí

Sklářství – Sklářství v příhraničním regionu

Příběh hranice

 

Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ

Leader projektu: Kraj Vysočina

Projektový partner: Jihočeské folklorní sdružení, z. s.; Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace; Volkskultur Niederösterreich GmbH; Marktgemeinde Gutau; Verein Färbermuseum Gutau

Délka trvání projektu: 6/2018 – 5/2021

Společným cílem projektu je zvýšení zájmu o nehmotné kulturní dědictví příhraničních regionů Vysočiny, jižních Čech, Dolního a Horního Rakouska a využití jeho potenciálu pro rozšíření a zatraktivnění nabídky kulturního a zážitkového cestovního ruchu v příhraničí.

 

Více o projektech na www.at-cz.eu/cz.  • Lenka Novotná, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz
 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 12.6.2019 / 12.6.2019

Počet návštěv: 2017
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek