Cesta: Titulní stránka > Školský portál > Uznávání zahraničního vzdělávání


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Uznávání zahraničního vzdělání

Základní informace pro žadatele o uznání zahraničního vzdělání.
 

 
 

Uznávání zahraničního vzdělání (nostrifikace)

Jaké zahraniční vzdělání krajský úřad uznává

O uznání nebo osvědčení platnosti zahraničního vysvědčení v České republice může požádat absolvent zahraniční školy, který získal doklad o dosažení uceleného, tedy základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání (dále jen „zahraniční vysvědčení“). Rozhodování o uznání vysokoškolského vzdělání nebo jeho části v České republice přísluší rektorovi veřejné vysoké školy, která uskutečňuje obsahově obdobný studijní program, nebo Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, je-li k tomu zmocněno mezinárodní smlouvou.

Potřeba nostrifikovat zahraniční vysvědčení může vyplývat zejména

  • z přání absolventa zahraniční školy vzdělávat se ve škole vyššího stupně vzdělání na území České republiky (např. absolvent střední školy v zahraničí chce být přijat ke vzdělávání ve vysoké škole v České republice),
  • z přání absolventa zahraniční školy provozovat živnost, pro niž zákon stanovuje podmínku doložení odborné způsobilosti,
  • z přání absolventa zahraniční školy a jeho budoucího českého zaměstnavatele získat povolení k zaměstnání na území České republiky.

Co je zapotřebí předložit

Absolvent zahraniční školy musí k nostrifikačnímu řízení na krajském úřadě předložit zejména

  • originál zahraničního vysvědčení nebo jeho úředně ověřenou kopii,
  • rámcový obsah vzdělávání oboru, v němž dosažené vzdělání získal,
  • v některých případech ověření pravosti podpisů a otisků razítek na originálech zahraničního vysvědčení a skutečnost, že škola je uznána na území státu, kde bylo zahraniční vysvědčení vydáno,
  • úředně ověřený překlad všech předkládaných cizojazyčných dokladů do českého jazyka.

Jak podat žádost a co následuje

Podání žádosti se všemi náležitostmi bývá vhodné dopředu konzultovat telefonicky nebo osobní návštěvou na odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina, Věžní 28, Jihlava. Konzultaci při osobní návštěvě je doporučeno domluvit dopředu na telefonním čísle 564 602 956 nebo elektronickou poštou na adrese herzanova.e@kr-vysocina.cz. Jinak lze žádost podat všemi ostatními dostupnými kontaktními prostředky. Podání žádosti je předmětem správního poplatku ve výši 1000 Kč (platí se v hotovosti, nelze použít kolky).

O podané žádosti proběhne řízení, jehož postup je upraven školským zákonem, správním řádem a vyhláškou o podmínkách uznávání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami.

O čem krajský úřad nerozhoduje

Krajský úřad nerozhoduje o uznání platnosti neuceleného zahraničního studia (zejm. kurzy) a vysokoškolského studia.

Zvláštní postup je zákonem stanoven pro uznávání odborné kvalifikace, výsledkem jehož řízení je výrok, zda je absolvent odborně způsobilý pro výkon regulované činnosti podle zvláštního právního předpisu České republiky. Uznávacím orgánem není krajský úřad, nýbrž zpravidla ústřední správní úřad České republiky, do jehož působnosti regulovaná činnost náleží nebo jehož působnost je regulované činnosti nejbližší.

Krajský úřad také neposuzuje postavení studia na střední škole v zahraničí pro potřeby státní sociální podpory a důchodového pojištění.

 

Mgr. Dana Kabelková
 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Co je to nostrifikace?
 

Zodpovídá: PaedDr. Vladimír Zelený
Vytvořeno / změněno: 24.11.2008 / 20.2.2012
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 62134
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek