Cesta: Titulní stránka > Informační technologie


 

Už 11 let podporuje Kraj Vysočina a EKO-KOM třídění komunálních odpadů společně

Už 11 let podporuje Kraj Vysočina a EKO-KOM třídění komunálních odpadů společně
„Projekt Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Kraji Vysočina je od začátku zaměřen na technickou podporu třídění odpadu a na environmentální výchovu a osvětu“, informuje o hlavních cílech společného projektu krajský radní pro oblast životního prostředí Zdeněk Chlád. Objem investic za léta 2004 - 2013 představoval 58,4 milionu korun, z toho podpora kraje do oblasti třídění a předcházení vzniku odpadů činila 20,4 milionu.
 

 
 

Z komunikačních aktivit budou i v letošním roce realizovány akce na podporu třídění odpadů v rámci Dne Země v dubnu a Dne s Krajem Vysočina v září. Efektivitu sběru využitelných odpadů ověří soutěž obcí „My třídíme nejlépe 2014“. Vítěze kraj opět odmění celkem 600 tisíci korunami. Vzdělávání starostů a úředníků i předání aktuálních informací z oblasti nakládání s odpady zajišťuje tradiční seminář Komunální odpady v praxi. Společnost EKO-KOM zakoupí další sběrové nádoby na papír, plast, sklo a poskytne je vybraným obcím formou smlouvy o bezplatné výpůjčce.

 

Spolupráce kraje se společností EKO-KOM, a.s. je v souladu s cíli krajského plánu odpadového hospodářství, vytváří podmínky k rozvoji tříděného sběru na obcích, tedy přímo u původců odpadu. Podporuje zajištění dostatečné hustoty a kapacity sběrné sítě i aktivní účast obyvatel na třídění odpadů. Zároveň tak přispívá k optimalizaci Integrovaného systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina v oblasti maximalizace třídění komunálních odpadů.

 

Má to smysl. Třiďte odpad!

 

 

 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 27.3.2014 / 27.3.2014

Počet návštěv: 7634
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek