Cesta: Titulní stránka > Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu


 

Úspěšná opatření v přírodní rezervaci Rybník Pařez

Rybník Pařez
Rybník Pařez v katastrálním území Kaliště se pyšní bohatou populací raka říčního, ale v této oblasti se také vyskytují zvláště chráněné druhy obojživelníků a z rostlinných druhů je významná kriticky ohrožená třtina nachová, dále ďáblík bahenní a vachta trojlistá. Přirozený ekosystém podpořila v letech 2014 – 2015 realizovaná opatření většího rozsahu placená nejen z rozpočtu Kraje Vysočina, ale také za finanční podpory Operačního programu Životního prostředí v rámci projektů Biodiverzita.
 

 
 

„Realizovaná opatření se týkala odbahnění rybníka, hráz v zátopě rybníka byla zpevněna kamennou rovnaninou, což mělo příznivý dopad především pro raka říčního v podobě vybudování nových úkrytů a zlepšení kvality vody,“ uvedl radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád. Dále byl stržen porost husté nepropustné rákosiny a odstraněn i navazující porost mokřadních vrb a náletových dřevin, to vše za účelem otevření a prosvětlení luční enklávy a obnovení jejího plynulého přechodu do mokřadní litorální zóny rybníka.


Pozitivní dopad těchto opatření byl zřejmý už v letošním roce v podobě značného zmlazení vegetace rašelinných luk, rozvoje populace vodních makrofyt, vyhnízdění potápky malé a vodouše kropenatého, a také výskytu larev obojživelníků a vážek.

„Pro udržení rybničních ekosystémů a rašelinných a lučních biotopů jsou tato opatření nutná, a to nejen v případě přírodní rezervace Rybník Pařez,“ dodal radní Zdeněk Chlád.

 

Rybník Pařez je typickou ukázkou oligotrofních a mezotrofních mokřadních společenstev vázaných na rybníky a jejich rašelinné litorály.

 

  • Martina Kratochvílová, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 503, e-mail: kratochvilova.m@kr-vysocina.cz
 
 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 29.8.2016 / 29.8.2016

Počet návštěv: 5700
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu, 20/22, Rue du Commerce, 1000 Brusel Ixelles, Belgie, e-mail: info@vysocina.eu
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek