Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Úřednice/úředník na úseku provozně ekonomickém odboru personálního a hospodářské správy

Dokument je uložen v archivu
kraj
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 25. 11. 2022 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava. Kontaktní osoba: Jana Činčárová, tel: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz.
 

 
 

požadujeme:

 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou ekonomického zaměření
 • znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a znalost vyhlášky č. 412/2021 Sb. o rozpočtové skladbě
 • znalost zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů
 • přehled v oblasti veřejné správy, znalost zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • základní orientace v principech evidence majetku organizací
 • smysl pro týmovou práci
 • výborné organizační a koordinační schopnosti
 • analytické a logické schopnosti
 • komunikativnost a schopnost jednat s lidmi
 • pečlivost, spolehlivost, odpovědnost, vysoké pracovní nasazení a časovou flexibilitu
 • uživatelskou znalost operačního systému MS Windows a souvisejících programů (MS Office)
 • řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit služební motorové vozidlo při výkonu svěřených pracovních činností

 výhodou:

 • znalost zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • zkušenosti s oceňováním, evidencí a členěním majetku, odpisováním dlouhodobého majetku, účtováním o odpisech a oprávkách
 • zkušenosti s provedením inventarizace majetku a závazků

 nabízíme:

 • perspektivní pozici
 • zázemí stabilní organizace  
 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • zahájení pracovního poměru možné od 1. 3. 2023
 • plný pracovní úvazek
 • 9. platovou třídu, platové podmínky dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
 • odpovídající finanční ohodnocení, možnost nadtarifních a mimořádných složek platu1)
 • trvalou podporu profesního a osobního růstu, podporu k zapracování
 • vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program

 uchazečka/uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost2)
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizí/ho státní/ho občanku/občana
 • kontaktní spojení (telefonní, e-mailové)
 • datum a podpis

k přihlášce je nutno přiložit:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizinců obdobný doklad příslušného státu)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

1)  Podmínky dle Části šesté, Hlavy III., zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

2)  Úřednicí/úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státní/m občankou/občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizí/m státní/m občankou/občanem a má v České republice trvalý pobyt.

Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 25. 11. 2022 do 12.00 hod.

Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava.

Kontaktní osoba: Jana Činčárová, tel: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz.

Úplné znění inzerátu najdete v níže uvedené příloze.

 

 
 
Zodpovídá: Jana Činčárová
Vytvořeno / změněno: 9.11.2022 / 9.11.2022 | Zveřejnit do: 25.11.2022 | Úřední deska od-do: 9.11.2022-25.11.2022

Počet návštěv: 1357
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • Zlatá jeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies