Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Úřednice/úředník na úseku ochrany ovzduší a odpadového hospodářství odboru životního prostředí a zemědělství

Dokument je uložen v archivu
kraj
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 28. 11. 2022 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava. Kontaktní osoba: Bc. Denisa Navrátilová, tel: 564 602 418, e-mail: navratilova.d@kr-vysocina.cz.
 

 
 

požadujeme:

 •         vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání v oboru zaměřeném na ochranu životního prostředí, ovzduší a na odpadové hospodářství nebo příbuzné obory
 •         přehled v oblasti veřejné správy
 •         znalost zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
 •         vysoké pracovní nasazení, odpovědný přístup k plnění úkolů
 •         komunikační a organizační schopnosti
 •         schopnost systémové práce a schopnost řešení problémů, schopnost týmové práce
 •         schopnost rychle se učit
 •         schopnost logického a analytického myšlení
 •         dobrou znalost běžného kancelářského software (MS Office, internet)
 •         řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit služební motorové vozidlo při výkonu svěřených pracovních činností

 výhodou:

 •         zkouška odborné způsobilosti z oblasti odpadového hospodářství
 •         zkušenosti v odpadovém hospodářství a ochraně ovzduší
 •         zkušenosti s výkonem správních činností v oblasti životního prostředí
 •         znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 nabízíme:

 •       perspektivní pozici
 •       zázemí stabilní organizace
 •       pracovní poměr na dobu určitou - zástup za pracovní neschopnost a následnou mateřskou, příp. rodičovskou dovolenou
 •       zahájení pracovního poměru možné po ukončení výběrového řízení
 •       plný pracovní úvazek
 •       10. platovou třídu, platové podmínky dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
 •       odpovídající finanční ohodnocení, možnost nadtarifních a mimořádných složek platu1)
 •       trvalou podporu profesního a osobního růstu, podporu k zapracování 
 •       vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program
 •       pozici vhodnou i pro absolventy

 uchazečka/uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 •       jméno a příjmení, titul
 •       datum a místo narození
 •       státní příslušnost2)
 •       místo trvalého pobytu
 •       číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizí/ho státní/ho občanku/občana
 •       kontaktní spojení (telefonní, e-mailové)
 •       datum a podpis

k přihlášce je nutno přiložit:

 •       životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 •       výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizinců obdobný doklad příslušného státu)
 •       ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

1)     Podmínky dle Části šesté, Hlavy III., zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

2)     Úřednicí/úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státní/m občankou/občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizí/m státní/m občankou/občanem a má v České republice trvalý pobyt.

Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 28. 11. 2022 do 12.00 hod.

Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava.

Úplné znění inzerátu najdete v níže uvedené příloze.

 

Odkazy

 
 
Zodpovídá: Jana Činčárová
Vytvořeno / změněno: 2.11.2022 / 2.11.2022 | Zveřejnit do: 28.11.2022 | Úřední deska od-do: 2.11.2022-28.11.2022

Počet návštěv: 958
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • Zlatá jeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies