Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Úřednice/úředník na úseku energetiky odboru regionálního rozvoje

Dokument je uložen v archivu
kraj
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 29. 7. 2022 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava. Kontaktní osoba: Jana Činčárová, tel: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz
 

 
 

požadujeme:

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou1)
 • orientace v oblasti energetiky
 • znalost zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, ve znění pozdějších předpisů
 • znalost zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • schopnosti a zkušenosti s plánováním, koordinací a zajišťováním investiční politiky
 • schopnost systematické práce, samostatného řešení problémů, schopnost koncepčního a logického myšlení
 • vysoké pracovní nasazení, pečlivost a spolehlivost, schopnost týmové spolupráce
 • pokročilá znalost běžného kancelářského software (Word, Excel, Access, Outlook, Powerpoint, Internet)
 • řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit služební motorové vozidlo při výkonu svěřených pracovních činností

 výhodou:

 • vysokoškolské vzdělání
 • vzdělání v elektrotechnickém směru

 nabízíme:

 • perspektivní pozici
 • zázemí stabilní organizace
 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • zahájení pracovního poměru možné po ukončení výběrového řízení
 • plný pracovní úvazek
 • 11. platovou třídu1), platové podmínky dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
 • odpovídající finanční ohodnocení, možnost nadtarifních a mimořádných složek platu2)
 • trvalou podporu profesního a osobního růstu, podporu k zapracování
 • vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program
 • příjemný pracovní kolektiv
 • pozici vhodnou i pro absolventy

 uchazečka/uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost3)
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizí/ho státní/ho občanku/občana
 • kontaktní spojení (telefonní, e-mailové)
 • datum a podpis

k přihlášce je nutno přiložit:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizinců obdobný doklad příslušného státu)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 1)    S využitím výjimky v souladu s § 3 odst. 4 a souvisejícím odpočtem let započítané praxe v souladu s § 4 odst. 7 písm. d) nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

2)   Podmínky dle Části šesté, Hlavy III., zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

3)   Úřednicí/úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státní/m občankou/občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizí/m státní/m občankou/občanem a má v České republice trvalý pobyt.

Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 29. 7. 2022 do 12.00 hod.

Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava.

Úplné znění inzerátu najdete v níže uvedené příloze.

 

 
 
Zodpovídá: Jana Činčárová
Vytvořeno / změněno: 1.7.2022 / 1.7.2022 | Zveřejnit do: 29.7.2022 | Úřední deska od-do: 1.7.2022-29.7.2022

Počet návštěv: 3803
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • Zlatá jeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies