Cesta: Titulní stránka > Samospráva > bezpečnostní rada kraje


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Úřední deskaZobrazení a vyhledávání

Vyberte zobrazení:

Složka: 

 
 

Vyhledávání: 

 
?
 

Úřední deska - stav ke dni 21.1.2020

Činnost

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
10.11.201431.12.2020Celková architektura IS KrÚ [PDF, 95 kB]admin

Dopravní značení - opatření obecné povahy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
21.1.20206.2.2020Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/38 v Želetavě na průtahu obcí v prostoru křížení s Želetavkou - výjezd vozidel stavby.
Ing. Jiří Macura
6.1.202022.1.2020Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Stanovení přechodné úpravy provozu v průtahu obce Radňovice v termínu do 31. 3. 2020 z důvodu zmírnění problému s rozstřikem zasoleného sněhu na fasády domů přilehlých k pozemní komunikaci
Bc. Ludmila Řídká
6.1.202022.1.2020Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Přechodná úprava provozu na silnici I/19 před obcí Kámen, okr. Pelhřimov - výstavba obchvatu, instalace svodidel
Iveta Hájková

Elektronický podpis a elektronické podatelny

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
18.9.201931.12.2022Podatelna Krajského úřadu Kraje VysočinaIng. Karel Žák

Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA, SEA)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
17.1.20203.2.2020ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 374 kB]
Rozšíření a zahloubení kamenolomu Rančířov
Ing. František Mládek
15.1.20205.2.2020„Aktualizace Územní energetické koncepce města Jihlavy na období 2017 až 2042“Ing. Barbora Švíková
14.1.202014.2.2020Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 197 kB]
Bioplynová stanice Velké Meziříčí
Ing. František Mládek
9.1.202027.1.2020ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 327 kB]
Navýšení kapacity zinkovny ACO Industries k.s., Přibyslav
Ing. František Mládek
9.1.202027.1.2020ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 318 kB]
Terénní úpravy Krevlický dvůr II Březské - nové podání
Ing. František Mládek
8.1.202029.1.2020Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci
„Strategie rozvoje Kraje Vysočina – aktualizace na období 2021 - 2027“
Ing. Barbora Švíková
8.1.202024.1.2020ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 317 kB]
Prodejní objekt na ulici Rantířovská, Jihlava
Ing. František Mládek
3.1.20203.2.2020Posuzování vlivů na životní prostředí - zveřejnění informace o přepracované dokumentaci [PDF, 179 kB]
Revitalizace živočišné výroby v Zemědělském obchodním družstvu v Herálci
Ing. František Mládek

Informace pro veřejnost

 

Integrovaná prevence (IPPC)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
15.1.202017.2.2020Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 296 kB]
6. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení Zařízení intenzivního chovu drůbeže, provoz Moravské Budějovice, společnosti AGRO - V s. r. o.
Ivo Dobrianskij
15.1.202017.2.2020Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 295 kB]
10. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení Výkrmna prasat Litohošť společnosti SPV Pelhřimov, a.s.
Ivo Dobrianskij
14.1.202014.2.2020Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 308 kB]
12. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení Provozní jednotka (farma) pro reprodukci a výkrm prasat Záblatí společnosti AGROFARM, a.s. Žďár nad Sázavou
Ivo Dobrianskij
14.1.202014.2.2020Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 295 kB]
10. změně integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení Farma pro výkrm prasat Matějov společnosti AGROFARM,a.s. Žďár nad Sázavou
Ivo Dobrianskij
7.1.20207.2.2020Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 270 kB]
13. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení „Metalurgie“ společnosti ŽĎAS, a.s., Strojírenská 675/6, 591 01 Žďár nad Sázavou
Ivo Dobrianskij
6.1.20206.2.2020Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 296 kB]
6. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení Farma pro výkrm prasat Nový Telečkov, společnosti AGROFARM, a.s. Žďár nad Sázavou
Ivo Dobrianskij
2.1.20203.2.2020Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 270 kB]
9. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení „Lakovny v hale M1, M2 a A3“ společnosti AGROSTROJ International, s.r.o., U Nádraží 1967, 393 01 Pelhřimov
Ivo Dobrianskij
2.1.20203.2.2020Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 270 kB]
8. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení „Automatická linka pro galvanické pokovení oceli a Zn slitin a kataforéza“ společnosti LAKUM – GALMA, a.s., Ostravská 384, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Ivo Dobrianskij
2.1.20203.2.2020Zveřejnění informace o pravomocném integrovaném povolení [PDF, 269 kB]
integrované povolení pro zařízení „Linka povrchových úprav“ společnosti KP Galvano s.r.o., Sazovická 455/26, 155 21 Praha 5 – Zličín
Ivo Dobrianskij

Odbor zdravotnictví - výběrová řízení

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
15.1.202026.2.2020Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 82 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Psychiatrie
Bc. Lada Jílková, DiS.
13.1.202024.2.2020Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 82 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Fyzioterapeut
Bc. Lada Jílková, DiS.
13.1.202024.2.2020Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 80 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
23.12.20197.2.2020Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 82 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
23.12.20197.2.2020Výsledky výběrových řízení ze dne 19. 12. 2019 [PDF, 389 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v Kraji Vysočina
Bc. Lada Jílková, DiS.
18.12.20194.2.2020Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 84 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Dermatovenerologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
13.12.201930.1.2020Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 85 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
11.12.201928.1.2020Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 86 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Endokrinologie a diabetologie – pouze v rozsahu diabetologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
5.12.201922.1.2020Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 83 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína
Bc. Lada Jílková, DiS.

Oddělení ostatních správních činností

 

Ostatní dokumenty odboru dopravy a silničního hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
4.11.201931.12.2020Vyhlášení termínu konání ZOZ k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby pro rok 2020 [PDF, 58 kB]
Vyhlášení termínů zkoušek pro rok 2020 pro zájemce, kteří chtějí složit zkoušku odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby.
Kamila Váňová

Plánování v oblasti vod

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.12.201922.6.2020Oznámení o zveřejnění přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v části mezinárodní oblasti povodí Labe a povodí Dunaje na území České republiky
Podle § 24 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořizují Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik. Součástí přípravných prací k těmto plánům je podle § 25 odst. 1 písm. a) bodu 3 vodního zákona zpracování a zpřístupnění předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v povodí pro aktivní zapojení uživatelů vody a veřejnosti. V souladu s § 16 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů, se zveřejňuje Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami zjištěných v části mezinárodní oblasti povodí Labe/Dunaje na území České republiky od 20. prosince 2019 po dobu 6 měsíců (do 22. června 2020) k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti na Ministerstvu zemědělství, Ministe
Ing. Martin Drápela

Pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
13.1.202010.2.2020Psycholožka/psycholog odboru sociálních věcí [PDF, 492 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 10. 2. 2020 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba: Jana Činčárová, tel.: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
13.1.202031.1.2020Úřednice/úředník na úseku ekonomicko-technické agendy odboru zdravotnictví [PDF, 445 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 31. 1. 2020 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Ivana Hanáková Kosourová, DiS., tel.: 564 602 107, e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová

Rozpočet 2020

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
11.12.201931.3.2021Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 [PDF, 198 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Rozpočtová opatření r. 2019

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
28.1.201928.2.2020Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření v roce 2019Ing. Bc. Pavel Tulis

Rybářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
7.1.202023.1.2020Oznámení zahájení řízení [PDF, 635 kB]
Oznámení zahájení řízení ve věci vyjmutí vodní nádrže Kožichovice z rybářského revíru 461078 Markovka 1.
Ing. Martin Drápela

Silniční hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
15.1.202031.1.2020Veřejná vyhláška - rozhodnutí o odvolání
Rozhodnutí o odvolání - deklarace veřejně přístupné účelové komunikace, Kohoutov u Ždírce nad Doubravou
Ing. Jiří Macura

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2022

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
26.6.201931.7.2020Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2020, 2021 a 2022 [PDF, 198 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Výroční zprávy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
14.6.20191.3.2021Výroční zpráva za rok 2017 [PDF, 4 MB]admin
14.6.20191.3.2021Výroční zpráva za rok 2018 [PDF, 901 kB]admin

Závěrečné účty

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
26.6.201931.7.2020Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Kraje Vysočina za rok 2018 [PDF, 198 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis
V archivu je: 1 záznam

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Počet návštěv: 1337514

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek