Cesta: Titulní stránka > Samospráva


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Úřední deskaZobrazení a vyhledávání

Vyberte zobrazení:

Složka: 

 
 

Vyhledávání: 

 
?
 

Úřední deska - stav ke dni 20.9.2021

Činnost

 

Dokumenty odboru územního plánování a stavebního řádu

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
3.9.202120.9.2021Veřejná vyhláška Seznámení se s podklady rozhodnutí [PDF, 3,8 MB]
Skladovací hala - 1 etapa v k. ú. Ledeč nad Sázavou.
Marcela Zezulková
17.8.20214.10.2021Veřejná vyhláška [PDF, 782 kB]
Změna č. 1 ÚP Hartvíkovice.
Marcela Zezulková

Dopravní obslužnost

 

Dopravní značení - opatření obecné povahy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
17.9.20214.10.2021Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/37 ve Žďáře nad Sázavou, ul. Brněnská z důvodu výměny vedení
Bc. Matěj Petr
16.9.20214.10.2021Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/38 v obci Rančířov z důvodu opravy mostu
Bc. Lenka Mašterová
15.9.20211.10.2021Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/37 v prostoru příjezdové cesty k rybníkům Zadní a Macurův u Krucemburku
Bc. Matěj Petr
13.9.202129.9.2021Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/19 od křižovatky směr obec Eš po křižovatku v obci Obrataň z důvodu uzavírky silnice II/128
Bc. Lenka Mašterová
10.9.202127.9.2021Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/23 v obci Kralice nad Oslavou - oprava povrchu silnici III/02327 z Kralic nad Oslavou do Horních Lhotic
Bc. Lenka Mašterová
9.9.202127.9.2021Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/37 v místě napojení budovaného severozápadního obchvatu Velké Bíteše.
Ing. Jiří Macura
9.9.202127.9.2021Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Stanovení přechodné úpravy provozu I/23 v místní části Červená Hospoda městyse Stařeč z důvodu úplné uzavírky silnice III/4101 Stařeč - Červená Hospoda.
Bc. Lenka Mašterová
7.9.202123.9.2021Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Stanovení přechodné úpravy provozu I/19 v Přibyslavi z důvodu konání tradiční Přibyslavské pouti - Mlékárenský den 2021
Bc. Lenka Mašterová

Elektronický podpis a elektronické podatelny

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
13.5.202030.12.2022Podatelna Krajského úřadu Kraje VysočinaIng. Karel Žák

Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA, SEA)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
15.9.20211.10.2021ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 318 kB]
Shopping - Moravské Budějovice - 2. etapa
Ing. František Mládek
14.9.202115.10.2021Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 242 kB]
Technologický vrt V-1 na p.č. 235/1 v katastrálním území Račín u Polničky
Ing. František Mládek
13.9.202114.10.2021Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 245 kB]
Vrty pro energetické potřeby: Tepelné čerpadlo systém země - voda
Ing. František Mládek
8.9.202124.9.2021ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 339 kB]
Modernizace střediska Pyšel
Ing. František Mládek
8.9.202124.9.2021ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 293 kB]
Zimoviště skotu Divišov
Ing. František Mládek
8.9.202111.10.2021Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 240 kB]
Instalace rotační plynové pece 8 t
Ing. František Mládek
6.9.20217.10.2021Závěr zjišťovacího řízení koncepce
„Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR - 1. aktualizace pro období 2021–2030“
Ing. Barbora Švíková
6.9.20217.10.2021Zveřejnění návrhu koncepce
„Integrovaný regionální operační program pro období 2021 - 2027“
Ing. Barbora Švíková
2.9.20214.10.2021Zveřejnění návrhu koncepce
„Operační program Doprava pro období 2021 - 2027“
Ing. Barbora Švíková
1.9.20214.10.2021Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 221 kB]
Napojení VZ Římov a Štěměchy
Ing. František Mládek
24.8.202124.9.2021Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 239 kB]
Prodejna pro dům a zahradu, ulice Rácová, Bystřice nad Pernštejnem
Ing. František Mládek
23.8.202123.9.2021Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 211 kB]
Park Lavičky
Ing. František Mládek

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Informace pro veřejnost

 

Integrovaná prevence (IPPC)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
16.9.202118.10.2021Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 308 kB]
9. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení Chov prasat – středisko Vladislav společnosti PROVEM a.s., Havlíčkův Brod
Ivo Dobrianskij
16.9.20214.10.2021Vyjádření Cenia k žádosti o podstatnou změnu integrovaného povolení [PDF, 182 kB]
Vyjádření k žádosti o 8. změnu integrovaného povolení společnosti Kostelecké uzeniny a.s., pro zařízení „Nová masná výroba“
Ivo Dobrianskij
8.9.202111.10.2021Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 349 kB]
21. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně provozu zařízení „Huhtamaki Česká republika, a.s. – výroba nasávané kartonáže“
Ivo Dobrianskij
8.9.202111.10.2021Oznámení o zahájení řízení, oznámení o zveřejnění, žádost o zveřejnění, rozeslání žádosti a stručné shrnutí
Oznámení o zahájení řízení, oznámení o zveřejnění, žádost o zveřejnění a rozeslání žádosti ve věci vydání integrovaného povolení pro zařízení „Haly odchovu kuřic Dalešice“ společnosti Líheň Studenec s.r.o.
Ivo Dobrianskij

Odbor zdravotnictví - výběrová řízení

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
2.9.202115.10.2021Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 151 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
2.9.202115.10.2021Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 155 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost
Bc. Lada Jílková, DiS.
2.9.202115.10.2021Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 154 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
16.8.202127.9.2021Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 137 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecná sestra- kontaktní pracoviště domácí ošetřovatelské péče
Bc. Lada Jílková, DiS.
11.8.202122.9.2021Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 155 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Vnitřní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.

Oddělení ostatních správních činností

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
6.9.202122.9.2021Veřejnoprávní smlouva [PDF, 1 MB]Ing. Bc. Andrea Schwammenhőferová

Ostatní dokumenty odboru dopravy a silničního hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
9.11.202031.12.2021Vyhlášení termínů konání ZOZ k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby pro rok 2021 [PDF, 58 kB]
Vyhlášení termínů zkoušek pro rok 2020 pro zájemce, kteří chtějí složit zkoušku odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby.
Kamila Váňová

Pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
13.9.20218.10.2021Úřednice/úředník na úseku přezkoumání hospodaření obcí odboru kontroly [PDF, 204 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 8.10. 2021 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava. Kontaktní osoba: Ing. Eva Plachá, tel: 564 602 106, e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
13.9.20218.10.2021Úřednice/úředník na úseku správy realit/investic odboru majetkového [PDF, 156 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 8.10. 2021 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu
posta@kr-VYSocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava. Kontaktní osoba: Bc. Denisa Navrátilová, tel: 564 602 418, e-mail: navratilova.d@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
13.9.202130.9.2021Úřednice/úředník na úseku majetkoprávní agendy odboru majetkového [PDF, 152 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 30. 9. 2021 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava. Kontaktní osoba: Bc. Denisa Navrátilová, tel: 564 602 418, e-mail: navratilova.d@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
13.9.202129.9.2021Úřednice/úředník na úseku správy GIS odboru informatiky [PDF, 181 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 29. 9. 2021 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Zižkova 1882/57, 586 01 Jihlava. Kontaktní osoba: Jana Činčárová, tel: 564 602 151, e-mail: cincarova.i@kr-vysocina.cz
Jana Činčárová
3.9.202120.9.2021Vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového [PDF, 178 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 20. 9. 2021 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava. Kontaktní osoba:
Ing. Ivana Hanáková Kosourová, tel. 564 602 107, e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz
Jana Činčárová
26.8.202122.9.2021Úřednice/úředník v oblasti strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje [PDF, 149 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 22. 9. 2021 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava. Kontaktní osoba: Bc. Denisa Navrátilová, tel: 564 602 418, e-mail: navratilova.d@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
26.8.202122.9.2021Úřednice/úředník na úseku právní administrace strukturálních fondů EU odboru regionálního rozvoje [PDF, 165 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 22. 9. 2021 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava. Kontaktní osoba: Bc. Denisa Navrátilová, tel: 564 602 418, e-mail: navratilova.d@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová

Pravidla Rady Kraje Vysočina r. 2021

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
31.8.202131.12.2021Pravidla Rady Kraje Vysočina č. 06/2021 [PDF, 356 kB]
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech
Odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
Marie Jakoubková

Rozpočet 2021

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
4.1.202131.3.2022Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021 [PDF, 275 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Rozpočtová opatření r. 2021

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.1.202128.2.2022Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatřeních v roce 2021Ing. Bc. Pavel Tulis

Rybářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
13.9.202129.9.2021Oznámení zahájení řízení [PDF, 537 kB]Ing. Martin Drápela

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2024

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
17.6.202131.7.2022Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2022, 2023 a 2024 [PDF, 58 kB]Ing. Pavla Benešová

Tiskové zprávy - duben 2020

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.4.20201.1.2030Úřední hodiny pro veřejnost obnoví krajský úřad od pondělí v původním rozsahu, ale za přísnějších hygienických opatření
Od pondělí 20. dubna se Krajský úřad Kraje Vysočina otevře veřejnosti a obsluha klientů se přiblíží dříve běžnému stavu. Úřední hodiny budou opět platit ve standardním rozsahu jako před zavedením mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, tzn. v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v ostatní dny od 8 do 13 hodin. „Na určitá omezení se ale přesto občané musejí připravit. Například vstup do areálu bude pouze hlavním vchodem budovy A, zároveň budou platit přísnější hygienická opatření,“ říká ředitel úřadu Zdeněk Kadlec a dodává, že klientům budou u vstupu k dispozici desinfekce na ruce i jednorázové papírové utěrky.
Ing. Eva Neuwirthová

Výroční zprávy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
24.2.20212.3.2022Výroční zpráva za rok 2020 [PDF, 459 kB]admin

Záměry darování/prodeje nemovitého majetku

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
14.9.202115.10.2021Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 278 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Pustina u Měřína, obec Měřín, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
14.9.202115.10.2021Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 206 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú a obec Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
14.9.202115.10.2021Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 131 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. a obec Osová Bitýška, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
2.9.20214.10.2021Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 157 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. a obec Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
27.8.202127.9.2021Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 144 kB]
v k.ú. Rynárec, okres Pelhřimov
admin

Závěrečné účty

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
17.6.202131.7.2022Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Kraje Vysočina za rok 2020 [PDF, 56 kB]Ing. Pavla Benešová

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Počet návštěv: 1471996

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek