Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor regionálního rozvoje


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Úřední deskaZobrazení a vyhledávání

Vyberte zobrazení:

Složka: 

 
 

Vyhledávání: 

 
?
 

Úřední deska - stav ke dni 11.8.2022

Činnost

 

Dokumenty odboru územního plánování a stavebního řádu

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
3.8.202219.8.2022Veřejná vyhláška Oznámení o pokračování v územním řízení [PDF, 256 kB]
Umístění stavby: II/152 Moravské Budějovice - obchvat.
Marcela Zezulková

Dopravní značení - opatření obecné povahy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
11.8.202229.8.2022Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozuIng. Jiří Macura
10.8.202226.8.2022Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Přechodná úprava provozu na silnici I/23 v Telči na ulici Slavatovská - výkopové práce u silnice.
Ing. Jiří Macura
10.8.202226.8.2022Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/19 v úseku mezi odbočkami k obcím Lhotka a Veselíčko a obcí Radňovice z důvodu provádění dokončovacích prací při rekonstrukci mostu ev. č. 19-076 u obce Radňovice
Bc. Matěj Petr
8.8.202224.8.2022Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/19 z důvodu uzavírky silnice I/19 a II/388 v Bystřici nad Pernštejnem v době od 12. 9. 2022 do 25. 9. 2022
Bc. Matěj Petr
28.7.202215.8.2022Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 v Humpolci ulice Okružní z důvodu částečné uzavírky silnice I. třídy
Bc. Lenka Mašterová

Elektronický podpis a elektronické podatelny

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
13.5.202030.12.2022Podatelna Krajského úřadu Kraje VysočinaIng. Karel Žák

Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA, SEA)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
11.8.202229.8.2022ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 339 kB]
Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny Spělov
Ing. František Mládek
8.8.202224.8.2022ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 710 kB]
Pokračování těžby v lokalitě Těchobuz - 2. podání
Ing. František Mládek
8.8.202224.8.2022ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 703 kB]
Vrty pro energetické potřeby: tepelné čerpadlo země-voda, k. ú. Město Žďár, č. parcely 2889
Ing. František Mládek
8.8.202224.8.2022ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 749 kB]
Hlubinné geotermální vrty pro TČ – 4 vrty o hloubce 75 m, parc. č. 339/21, k. ú. Škrdlovice
Ing. František Mládek
4.8.202222.8.2022ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 321 kB]
Modernizace objektů s chovem skotu, provozovna Hněvkovice
Ing. František Mládek
4.8.202222.8.2022STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ [PDF, 278 kB]
Změna č. 2 Územního plánu Jihlava
Ing. František Mládek
3.8.202219.8.2022Stanovisko Ministerstva životního prostředí k návrhu koncepce „Plán dílčího povodí Dyje 2021 – 2027“ [PDF, 375 kB]
Stanovisko podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Ing. Milan Křížek
2.8.202218.8.2022Zveřejnění stanoviska k návrhu koncepce
„Plán dílčího povodí Dyje 2021 - 2027“
Ing. Barbora Švíková
1.8.202217.8.2022ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 876 kB]
Mobilní betonárna Souboř
Ing. František Mládek
1.8.20221.9.2022Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 251 kB]
Vrt pro TČ1 o hloubce 150 m, parc. č. 3037/221, k. ú. Nové Město na Moravě
Ing. František Mládek
1.8.20221.9.2022Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 256 kB]
Hlubinný geotermální vrt pro TČ o hloubce 90 m, parc. č. 1551/1, k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě
Ing. František Mládek
1.8.20221.9.2022Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 250 kB]
Hlubinný geotermální vrt pro TČ o hloubce 105 m, parc. č. 311, k. ú. Polnička
Ing. František Mládek
1.8.20221.9.2022Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 250 kB]
Hlubinný geotermální vrt pro TČ o hloubce 90 m, parc. č. 570/333, k. ú. Zámek Žďár
Ing. František Mládek
1.8.20221.9.2022Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 255 kB]
Hlubinné geotermální vrty pro TČ – 2 vrty, každý o hloubce 100 m, parc. č. 4628, k. ú. Město Žďár
Ing. František Mládek
1.8.20221.9.2022Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 256 kB]
Hlubinné geotermální vrty pro TČ – 2 vrty, každý o hloubce 80 m, parc. č. 326, k. ú. Zámek Žďár
Ing. František Mládek
28.7.202229.8.2022Zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí
„Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2023 - 2027 pro Českou republiku“
Ing. Barbora Švíková
28.7.202229.8.2022Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 248 kB]
Hlubinný geotermální vrt o hloubce 90 m, parc. č. 8014/8, k. ú. Město Žďár
Ivo Dobrianskij
28.7.202229.8.2022Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 247 kB]
Hlubinný geotermální vrt o hloubce 120 m, parc. č. 537, k. ú. Nové Město na Moravě
Ivo Dobrianskij
27.7.202229.8.2022Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 221 kB]
Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) - Sázava u Žďáru (mimo)
Ivo Dobrianskij
21.7.202222.8.2022Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 251 kB]
4 x vrt pro tepelné čerpadlo - Hájovna Moravské Křižánky
Ing. František Mládek
18.7.202218.8.2022Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 256 kB]
Technologický vrt V-1 o hloubce 120 m, parc. č. 3406/26, k. ú. Nové Město na Moravě
Ing. František Mládek
14.7.202215.8.2022Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 232 kB]
Přístavba skladů a hygienického zázemí v areálu distribučního centra v Chotěboři
Ing. František Mládek
13.7.202215.8.2022Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 258 kB]
Lanová dráha 2-DSL Doppelmayr - Hodonín
Ing. František Mládek
12.7.202212.8.2022Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 277 kB]
Obchodní centrum Brněnská, Jihlava (3. podání)
Ing. František Mládek
12.7.202212.8.2022Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 252 kB]
Vrt pro tepelné čerpadlo na pozemku p. č. 234/8 v k. ú. Najdek na Moravě
Ing. František Mládek
11.7.202211.8.2022Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 225 kB]
Modernizace farmy pro skot - Číhošť
Ing. František Mládek
11.7.202211.8.2022Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 244 kB]
PPO Pokojovice, k. ú. Pokojovice
Ing. František Mládek

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Informace pro veřejnost

 

Integrovaná prevence (IPPC)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
10.8.202212.9.2022Oznámení o zahájení řízení a rozeslání žádosti ve věci vydání integrovaného povolení
Žádost o vydání integrovaného povolení pro zařízení „SPALOVNA NEBEZPEČNÉHO ODPADU BRTNICE“ společnosti Envir s.r.o. a stručné shrnutí žádosti
Ivo Dobrianskij
4.8.20225.9.2022Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 162 kB]
10. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení Chov prasat – středisko Vladislav společnosti PROVEM a.s., Havlíčkův Brod
Ivo Dobrianskij
28.7.202229.8.2022Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 349 kB]
22. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně provozu zařízení „Huhtamaki Česká republika, a.s. – výroba nasávané kartonáže“
Ivo Dobrianskij
14.7.202215.8.2022Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 282 kB]
6. změna integrovaného povolení pro zařízení „Skládka SKO Osová Bítýška, lokalita Vlkovská“
Ivo Dobrianskij

Odbor zdravotnictví - výběrová řízení

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
3.8.202214.9.2022Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 144 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecná sestra-kontaktní pracoviště domácí ošetřovatelské péče
Bc. Lada Jílková, DiS.
28.7.20228.9.2022Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 155 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost
Bc. Lada Jílková, DiS.
28.7.20228.9.2022Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 155 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
28.7.20228.9.2022Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 152 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.

Oddělení ostatních správních činností

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
11.8.202229.8.2022VPS uzavřená mezi městem Ledeč nad Sázavou a obcí Horní Paseka [PDF, 682 kB]Bc. Ivana Schimmerová
8.8.202224.8.2022VPS uzavřené mezi městem Ledeč nad Sázavou a obcemi Hněvkovice, Jedlá a KozlovBc. Ivana Schimmerová
5.8.202222.8.2022VPS uzavřené mezi městem Pacov a obcemi Bratřice, Buřenice a EšBc. Ivana Schimmerová
5.8.202222.8.2022VPS uzavřená mezi městem Moravské Budějovice a obcí Hornice [PDF, 520 kB]Bc. Ivana Schimmerová
5.8.202222.8.2022VPS uzavřené mezi městem Ledeč nad Sázavou a obcemi Bělá, Bojiště, Číhošť, Hradec, Chřenovice, Kamenná Lhota, Kouty, Kožlí, Kynice, Ostrov, Pavlov, Prosíčka a VilémoviceBc. Ivana Schimmerová
3.8.202219.8.2022Nařízení SVS - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - afrického moru prasat na území ČR [PDF, 536 kB]Bc. Ivana Schimmerová
1.8.202217.8.2022VPS uzavřené mezi městem Pacov a obcemi Cetoraz, Mezilesí, Věžná, Vyklantice, Vysoká Lhota a ZhořecBc. Ivana Schimmerová
1.8.202217.8.2022VPS uzavřené mezi městem Moravské Budějovice a obcemi Lhotice, Meziříčko a RácoviceBc. Ivana Schimmerová
21.7.202219.8.2022Aukční řízení k pronájmu školícího a rekreačního zařízení "Skalský Dvůr" čp. 52, Lísek - opakování [PDF, 135 kB]Bc. Ivana Schimmerová
14.3.202215.9.2022OS ve Znojmě - vyhlášení veřejného popisu věci [PDF, 152 kB]Ing. Bc. Andrea Schwammenhőferová

Ostatní dokumenty odboru dopravy a silničního hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
11.11.202131.12.2022Vyhlášení termínů konání ZOZ k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby pro rok 2022 [PDF, 59 kB]
Vyhlášení termínů zkoušek pro rok 2020 pro zájemce, kteří chtějí složit zkoušku odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby.
Kamila Váňová

Pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
9.8.202212.9.2022Úřednice/úředník na úseku investic odboru dopravy a silničního hospodářství
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 12. 9. 2022 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava. Kontaktní osoba: Ing. Eva Plachá, tel: 564 602 106, e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
2.8.202216.9.2022Úřednice/úředník na úseku dopravní obslužnosti odboru dopravy a silničního hospodářství
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 16. 9. 2022 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava. Kontaktní osoba: Ing. Eva Plachá, tel: 564 602 106, e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz
Jana Činčárová

Rozpočet 2022

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.12.202131.12.2022Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2022 [PDF, 273 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2025

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
15.6.202231.7.2023Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2023, 2024 a 2025 [PDF, 261 kB]Ing. Pavla Benešová

Tiskové zprávy - duben 2020

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.4.20201.1.2030Úřední hodiny pro veřejnost obnoví krajský úřad od pondělí v původním rozsahu, ale za přísnějších hygienických opatření
Od pondělí 20. dubna se Krajský úřad Kraje Vysočina otevře veřejnosti a obsluha klientů se přiblíží dříve běžnému stavu. Úřední hodiny budou opět platit ve standardním rozsahu jako před zavedením mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, tzn. v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v ostatní dny od 8 do 13 hodin. „Na určitá omezení se ale přesto občané musejí připravit. Například vstup do areálu bude pouze hlavním vchodem budovy A, zároveň budou platit přísnější hygienická opatření,“ říká ředitel úřadu Zdeněk Kadlec a dodává, že klientům budou u vstupu k dispozici desinfekce na ruce i jednorázové papírové utěrky.
Ing. Eva Neuwirthová

Výroční zprávy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.2.20222.3.2023Výroční zpráva za rok 2021 [PDF, 713 kB]admin

Záměry darování/prodeje nemovitého majetku

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
4.8.20225.9.2022Záměr směny nemovitého majetku [PDF, 118 kB]
Záměr směny nemovitého majetku v k. ú. Uhřínovice u Jihlavy, k.ú. Brtnice
Renáta Křečková
4.8.20225.9.2022Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 149 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k. ú. Kadolec
Renáta Křečková
2.8.20222.9.2022Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 62 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k. ú. Rovečné a obec Rovečné, k. ú. Malé Tresné
Renáta Křečková
2.8.20222.9.2022Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 77 kB]
Záměr darování nemovitého majetku účelové komunikace Vilémovice - Benetice, pozemky v k. ú. Vilémovice u Ledče nad Sázavou, část komunikace - silnice III/34732, pozemky v k. ú. Benetice u Světlé nad Sázavou, k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázavou
Renáta Křečková
2.8.20222.9.2022Záměr směny nemovitého majetku [PDF, 70 kB]
Záměr směny nemovitého majetku v k. ú. Cejle a obec Cejle, okres Jihlava
Renáta Křečková
2.8.20222.9.2022Záměr směny nemovitého majetku [PDF, 128 kB]
Záměr směny nemovitého majetku v k. ú. Bohdalov a obec Bohdalov, okres Žďár nad Sázavou
Renáta Křečková
2.8.20222.9.2022Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 57 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k. ú. Krahulov, obec Krahulov, okres Třebíč
Renáta Křečková
2.8.20222.9.2022Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 78 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k. ú. Vidonín, obec Vidonín, okres Žďár nad Sázavou
Renáta Křečková
2.8.20222.9.2022Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 119 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k. ú. Přibyslav, obec Přibyslav, okres Havlíčkův Brod
Renáta Křečková
2.8.20222.9.2022Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 65 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí a obec Ruda, okres Žďár nad Sázavou
Renáta Křečková
2.8.20222.9.2022Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 62 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k. ú. a obec Rudíkov, okres Třebíč
Renáta Křečková
2.8.20222.9.2022Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 368 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k. ú. Nové Veselí, obec Nové Veselí, okres Žďár nad Sázavou
Renáta Křečková
2.8.20222.9.2022Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 146 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k. ú. Mašovice u Hořepníku
Renáta Křečková
2.8.20222.9.2022Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 147 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k. ú. Plešice
Renáta Křečková
2.8.20222.9.2022Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 136 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k. ú. Kamenná u Jihlavy
Renáta Křečková
2.8.20222.9.2022Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 149 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k. ú. Cerekvička
Renáta Křečková
26.7.202226.8.2022Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 143 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k. ú. Podklášteří a obec Třebíč, okres Třebíč
Renáta Křečková
18.7.202218.8.2022Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 169 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k. ú. Lukavec u Pacova a obec Lukavec, okres Pelhřimov
Renáta Křečková

Záplavová území

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
2.8.202218.8.2022Stanovení aktualizovaného rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Doubrava
Stanovení aktualizovaného rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Doubrava v ř. km 41,500 – 80,585 (od nádrže Pařížov po Ranský rybník), IDVT 10100005 na území Kraje Vysočina a v obci Běstvina na území Pardubického kraje
Ing. Radek Zvolánek

Závěrečné účty

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
15.6.202231.7.2023Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Kraje Vysočina za rok 2021 [PDF, 258 kB]Ing. Pavla Benešová

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Počet návštěv: 1534752

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies