Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor regionálního rozvoje


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Úřední deskaZobrazení a vyhledávání

Vyberte zobrazení:

Složka: 

 
 

Vyhledávání: 

 
?
 

Úřední deska - stav ke dni 16.1.2019

Činnost

 

Dopravní značení - opatření obecné povahy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
8.1.201924.1.2019Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu [PDF, 449 kB]
přechodná úprava provozu na silnicích I/19, I/23, I/34, I/37, I/38 na území okresů Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou - odstraňování následků dopravních nehod na silnicích I. třídy v Kraji Vysočina
Iveta Hájková

Elektronický podpis a elektronické podatelny

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.2.2015Podatelna Krajského úřadu Kraje VysočinaIng. Karel Žák

Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA, SEA)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
15.1.201931.1.2019Stanovisko dle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů [PDF, 229 kB]
Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
Ing. František Mládek
8.1.201924.1.2019Závěr zjišťovacího řízení koncepce
„Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+“
Ing. Barbora Švíková
4.1.201921.1.2019ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 883 kB]
V502 výměna vedení VVN 110 kV odbočka Náměšť nad Oslavou
Ing. František Mládek
3.1.201921.1.2019ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 274 kB]
Lisovna plastů
Ing. František Mládek
2.1.201918.1.2019ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 277 kB]
Draka Kabely – rozšíření výroby kabelů
Ing. František Mládek
18.12.201818.1.2019Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 727 kB]
I.C.P. Jihlava - jih a.s. - MULTIFUNKČNÍ AREÁL LEHKÉ VÝROBY A SLUŽEB
Ing. František Mládek
17.12.201817.1.2019Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 730 kB]
Logistické centrum D1 Jihlava. hala C2. Rozšíření skladu chemikálií.
Ing. František Mládek

Informace pro veřejnost

 

Integrovaná prevence (IPPC)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
7.1.20198.2.2019Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 299 kB]
2. změna integrovaného povolení vydaného pro zařízení „Recyklace chladicích zařízení – systém SEG“ společnosti RUMPOLD-RCHZ s.r.o
Ivo Dobrianskij
7.1.20198.2.2019Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 297 kB]
11. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení společnosti Moravia Lacto a.s. pro Zařízení na úpravu a zpracování mléka, kde množství odebíraného mléka je větší než 200 t denně (v průměru za rok), v k. ú. Jihlava
Ivo Dobrianskij
4.1.20194.2.2019Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 349 kB]
6. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení „TOKOZ a.s. - Galvanické pokovování“
Ivo Dobrianskij
3.1.20194.2.2019Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 281 kB]
10. změna integrovaného povolení pro zařízení „Skládka TKO a TPO – S-OO3 Ronov nad Sázavou (1. etapa) a Odpadové hospodářství Ronov nad Sázavou – 2. etapa“
Ivo Dobrianskij
17.12.201817.1.2019Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 351 kB]
1. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení „KRONOSPAN – Výroba dřevotřískových desek“ společnosti KRONOSPAN CR, spol. s r.o.
Ivo Dobrianskij
17.12.201817.1.2019Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 283 kB]
5. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení o zbytku věci CEREPA, a.s. „Zařízení na výrobu hygienických papírů na bázi sběrového papíru“
Ivo Dobrianskij

Odbor zdravotnictví - výběrová řízení

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
8.1.201919.2.2019Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 85 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb Gynekologie a porodnictví
Bc. Lada Jílková, DiS.
7.1.201918.2.2019Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 86 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Paliativní medicína a všeobecná sestra - mobilní specializovaná paliativní péče
Bc. Lada Jílková, DiS.
2.1.201913.2.2019Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 81 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Oftalmologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
18.12.20184.2.2019Výsledky výběrových řízení ze dne 17. 12. 2018 [PDF, 644 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v Kraji Vysočina
Bc. Lada Jílková, DiS.
17.12.20181.2.2019Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 81 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
17.12.20181.2.2019Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 81 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.

Oddělení ostatních správních činností

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
3.1.201921.1.2019Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Chotěboř a městysem Libice nad Doubravou [PDF, 287 kB]Bc. Eva Houfová

Ostatní dokumenty odboru dopravy a silničního hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
2.11.201831.12.2019Vyhlášení termínu konání ZOZ k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby pro rok 2019 [PDF, 58 kB]
Vyhlášení termínů zkoušek pro rok 2019 pro zájemce, kteří chtějí složit zkoušku odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby.
Kamila Váňová

Oznámení o době a místě konání voleb - Ždírec, Střítež

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
10.1.201928.1.2019Oznámení o době a místě konání dodatečných volebBc. Ivana Schimmerová

Plánování v oblasti vod

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
1.10.20181.4.2019Oznámení o zveřejnění časového plánu a programu prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti a termínu pro uplatnění připomínek
Podle § 24 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů pořizují Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik. Součástí přípravných prací k těmto plánům je podle § 25 odst. 1 písm. a) vodního zákona zpracování a zpřístupnění časového plánu a programu prací pro aktivní zapojení uživatelů vody a veřejnosti.
V souladu s ustanovením § 16 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik se zveřejňuje časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik od 1. října 2018 po dobu 6 měsíců (do 31. března 2019) k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti na Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí a na všech krajských úřadech a u všech správců povodí, a to v listinné podobě a v elektronické po
Ing. Martin Drápela

Pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
15.1.201931.1.2019úřednice/úředník na úseku silničního hospodářství odboru dopravy a silničního hospodářství [PDF, 475 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 30. 1. 2019 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Kontaktní osoba: Ing. Eva Plachá, tel.: 564 602 106, e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz
Jana Činčárová
9.1.20198.2.2019Úřednice/úředník na úseku správy realit odboru majetkového [PDF, 433 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 8. 2. 2019 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba: Jana Činčárová, tel: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz
Jana Činčárová
9.1.20198.2.2019Úřednice/úředník na úseku právní agendy odboru majetkového [PDF, 443 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 8. 2. 2019 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba: Jana Činčárová, tel: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz
Jana Činčárová
4.1.201921.1.2019Úřednice/úředník na úseku ekonomické agendy, kontroly a metodiky odboru zdravotnictví [PDF, 435 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 21. 1. 2019 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba: Ing. Eva Plachá, tel: 564 602 106, e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová

Pravidla Rady Kraje Vysočina r. 2017

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
28.2.201831.12.2020Dodatek č. 1 Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 13/2017 [PDF, 113 kB]
Dodatek č. 1 Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 13/17 pro poskytování dotací na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech
Odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
Tento Dodatek Pravidel ruší Pravidla č. 01/17 ze dne 10. 1. 2017
Marie Jakoubková

Rozpočet 2019

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
17.12.201831.3.2020Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 [PDF, 276 kB]
Oznámení na úřední desce
Ing. Bc. Pavel Tulis

Rozpočtová opatření r. 2018

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
5.4.201828.2.2019Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření v roce 2018Ing. Bc. Pavel Tulis

Silniční hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
15.1.201931.1.2019Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
přechodná úprava provozu na silnici I/19 a I/34 v okr. Pelhřimov z důvodu provádění běžné letní údržby silnic
Iveta Hájková
8.1.201924.1.2019Veřejná vyhláška - výzva k vyjádření k podanému odvolání
Výzva k vyjádření k odvolání proti stavebnímu provolení pro stavbu „I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat“
Ing. Jiří Macura

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2021

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.6.201831.7.2019Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2019, 2020 a 2021 [DOC, 37 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Záměry darování/prodeje nemovitého majetku

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.12.201821.1.2019Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 68 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Staré Hory, obec Jihlava, okres Jihlava.
Martina Vávrová
20.12.201821.1.2019Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 67 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Leština u Ledče nad Sázavou, obec Kozlov, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
20.12.201821.1.2019Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 70 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem, obec Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
20.12.201821.1.2019Záměr darování nemovitého majtku [PDF, 67 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Petráveč, obec, Petráveč, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
20.12.201821.1.2019Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 60 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Měšín, obec Měšín, okres Jihlava.
Martina Vávrová
20.12.201821.1.2019Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 63 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Měřín, obec Měřín, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová

Závěrečné účty

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.6.201831.7.2019Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Kraje Vysočina za rok 2017 [DOC, 38 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis
V archivu je: 1 záznam

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Počet návštěv: 1248055

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek