Cesta: Titulní stránka > Krajský úřad > Etický kodex zaměstnanců Kraje Vysočina


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Úřední deskaZobrazení a vyhledávání

Vyberte zobrazení:

Složka: 

 
 

Vyhledávání: 

 
?
 

Úřední deska - stav ke dni 20.4.2021

Činnost

 

Dokumenty odboru územního plánování a stavebního řádu

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
16.4.20213.5.2021Veřejná vyhláška Rozhodnutí [PDF, 248 kB]
Soubor staveb - Nový obecní úřad a ČOV Nová Ves u Světlé.
Marcela Zezulková
12.4.202128.4.2021Veřejná vyhláška [PDF, 187 kB]
Novostavba bytového domu - sociální bydlení v k. ú. Kejžlice.
Marcela Zezulková

Dopravní značení - opatření obecné povahy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
19.4.20215.5.2021Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/19 v obci Kámen, okr. Pelhřimov po dobu opravy komunikace.
Ing. Jiří Macura
12.4.202128.4.2021Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici první třídy I/38 v km cca 141,700 – 142,200 ulice Masarykova v Havlíčkově Brodě od křižovatky s ulicí Sídliště Pražská po křižovatku s ulicí Husova z důvodu vedení objízdné trasy, uzavírka ulice Husova v rámci akce „Oprava komunikace ulice Husova, Havlíčkův Brod“.
Bc. Ivana Čapková
8.4.202126.4.2021Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - vedení objízdné trasy na silnici první třídy I/19 v km cca 162,300 – 163,400 uzavírka části silnice II/352 mezi křižovatkou se silnicí I/19 a obcí Sázava v rámci akce „Oprava krytu vozovky – oprava objízdných tras“.
Bc. Ivana Čapková
7.4.202123.4.2021Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - vedení objízdné trasy na silnici první třídy I/38 v km cca 133,378 – 138,265 od křižovatky se silnicí III/3443 směr Olešná po křižovatku III/3447 směr Knyk z důvodu opravy silnice č. III/3447 kř. I/38 Knyk v rámci akce „Oprava silnice č. III/3447 Knyk“.
Bc. Ivana Čapková
6.4.202122.4.2021Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - vedení objízdné trasy na silnici první třídy I/37 v km cca 124,300 – 131,100 uzavírka části silnic III/36046 (křižovatka II/360 – nádraží Křižanov), III/36051 (Křižanov – Dobrá Voda) a III/03723 (křižovatka I/37 – Radenice) v rámci akce „Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou“ – rekonstrukce povrchu vozovky.
Bc. Ivana Čapková
6.4.202122.4.2021Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Stanovení přechodné úpravy provozu za silnici I/23 v lokalitě Červená Hospoda, okr. Třebíč po dobu stavby kanalizace.
Ing. Jiří Macura
6.4.202122.4.2021Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Přechodná úprava provozu na silnici I/37 v prostoru MÚK s dálnicí D1 EXIT 162 Velká Bíteš - částečná uzavírka při realizaci stavby D1 EXIT 162 VELKÁ BÍTEŠ VLEVO
Ing. Jiří Macura

Elektronický podpis a elektronické podatelny

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
13.5.202030.12.2022Podatelna Krajského úřadu Kraje VysočinaIng. Karel Žák

Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA, SEA)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
15.4.20213.5.2021ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 354 kB]
Výstavba nové porodny prasat na středisku živočišné výroby Blatnice, k. ú. Blatnice
Ing. František Mládek
14.4.202117.5.2021Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 275 kB]
Novostavba zimoviště v Číhalíně
Ing. František Mládek
8.4.202126.4.2021ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 380 kB]
Terénní úpravy - Havlíčkův Brod
Ing. František Mládek
8.4.202126.4.2021ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 334 kB]
Regionální odpadové centrum Jemnice společnosti ČECH-ODPADY s.r.o., rozšíření činnosti - úprava a dotřídění vybraných odděleně sbíraných složek komunálního odpadu
Ing. František Mládek
6.4.20217.5.2021Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 226 kB]
Výstavba překladiště komunálního odpadu pro region Havlíčkův Brod
Ing. František Mládek

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Informace pro veřejnost

 

Integrovaná prevence (IPPC)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
9.4.202110.5.2021Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 305 kB]
3. změna integrovaného povolení při podstatné změně zařízení „Jatka na porážku vepřových a hovězích jatečních zvířat“ společnosti Kostelecké uzeniny, a.s.
Ivo Dobrianskij
31.3.20213.5.2021Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 282 kB]
9. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení „Zařízení na výrobu hygienických papírů na bázi sběrového papíru“ CEREPA, a.s.
Ivo Dobrianskij

Odbor zdravotnictví - výběrová řízení

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
14.4.202126.5.2021Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 78 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecná sestra- kontaktní pracoviště domácí ošetřovatelské péče
Bc. Lada Jílková, DiS.
14.4.202126.5.2021Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 86 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Dětská a dorostová psychiatrie
Bc. Lada Jílková, DiS.
12.4.202124.5.2021Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 82 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Oftalmologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
12.4.202124.5.2021Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 80 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína
Bc. Lada Jílková, DiS.
1.4.202117.5.2021Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 86 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost
Bc. Lada Jílková, DiS.
1.4.202117.5.2021Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 84 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
1.4.202117.5.2021Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 85 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
24.3.20217.5.2021Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 70 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
23.3.20216.5.2021Výsledky výběrových řízení ze dne 22. 3. 2021 [PDF, 359 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v Kraji Vysočina
Bc. Lada Jílková, DiS.
17.3.202129.4.2021Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 80 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Fyzioterapeut
Bc. Lada Jílková, DiS.
8.3.202121.4.2021Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 86 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.

Ostatní dokumenty odboru dopravy a silničního hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
9.11.202031.12.2021Vyhlášení termínů konání ZOZ k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby pro rok 2021 [PDF, 58 kB]
Vyhlášení termínů zkoušek pro rok 2020 pro zájemce, kteří chtějí složit zkoušku odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby.
Kamila Váňová

Pracovní místa pro příspěvkové organizace vyhlašovaná Krajem Vysočina jako zřizovatelem (statutární zástupci organizací)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
6.4.20217.5.2021Ředitelka/ředitel Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace [PDF, 504 kB]
Lhůta pro podání přihlášek končí dne 7. 5. 2021 v 12.00 hodin. Obálku je třeba zřetelně označit slovy: „Domov pro seniory Velké Meziříčí – výběrové řízení ředitelka/ředitel – neotvírat“.
Přihlášku k výběrovému řízení zašlete na adresu: Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor sociálních věcí, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba pro případné další informace:
Bc. Jakub Kumpa, oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, odbor sociálních věcí,
tel: 564 602 820, e-mail: kumpa.j@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová

Pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
12.4.202128.4.2021Vedoucí oddělení sociální ochrany a prevence odboru sociálních věcí [PDF, 287 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 28. 4. 2021 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba: Ivana Hanáková Kosourová, tel: 564 602 107, e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
8.4.202126.4.2021Úřednice/úředník na úseku vnitřní správy – matrikářka/ matrikář oddělení ostatních správních činností [PDF, 294 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 26. 4. 2021 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba: Bc. Denisa Navrátilová, tel: 564 602 418, e-mail: navratilova.d@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
7.4.20216.5.2021Úřednice/úředník na úseku dopravní obslužnosti Kraje Vysočina v oblasti dopravního plánování a realizace veřejných zakázek odboru dopravy a silničního hospodářství [PDF, 280 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 6. 5. 2021 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba: Jana Činčárová , tel: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
7.4.20216.5.2021Úřednice/úředník na úseku silniční dopravy odboru dopravy a silničního hospodářství [PDF, 266 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 6. 5. 2021 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 586 01 Jihlava.
Kontaktní osoba: Jana Činčárová, tel.: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
30.3.202122.4.2021Úřednice/úředník na úseku územního plánování odboru územního plánování a stavebního řádu [PDF, 260 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 22. 4. 2021 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba: Ing. Eva Plachá, tel: 564 602 106, e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová

Rozpočet 2021

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
4.1.202131.3.2022Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021 [PDF, 275 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Rozpočtová opatření r. 2021

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.1.202128.2.2022Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatřeních v roce 2021Ing. Bc. Pavel Tulis

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2023

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
1.7.202031.7.2021Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2021, 2022 a 2023 [PDF, 198 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Tiskové zprávy - duben 2020

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.4.20201.1.2030Úřední hodiny pro veřejnost obnoví krajský úřad od pondělí v původním rozsahu, ale za přísnějších hygienických opatření
Od pondělí 20. dubna se Krajský úřad Kraje Vysočina otevře veřejnosti a obsluha klientů se přiblíží dříve běžnému stavu. Úřední hodiny budou opět platit ve standardním rozsahu jako před zavedením mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, tzn. v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v ostatní dny od 8 do 13 hodin. „Na určitá omezení se ale přesto občané musejí připravit. Například vstup do areálu bude pouze hlavním vchodem budovy A, zároveň budou platit přísnější hygienická opatření,“ říká ředitel úřadu Zdeněk Kadlec a dodává, že klientům budou u vstupu k dispozici desinfekce na ruce i jednorázové papírové utěrky.
Ing. Eva Neuwirthová

Vodní hospodářství a ochrana vod

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
16.12.202018.6.2021Oznámení o zveřejnění návrhu Národních plánů povodí Labe a povodí Dunaje, návrhu Plánů pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a v povodí Dunaje a návrh Plánů dílčích povodí
Zpřístupnění návrhu národních plánů povodí společně s návrhy příslušných plánů dílčích povodí a návrhy plánů pro zvládání povodňových rizik od 18. prosince 2020 po dobu 6 měsíců (do 18. června 2021) k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti
Ing. Radek Zvolánek

Výroční zprávy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
24.2.20212.3.2022Výroční zpráva za rok 2020 [PDF, 459 kB]admin

Záměry darování/prodeje nemovitého majetku

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
7.4.202110.5.2021Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 190 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. a obec Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
7.4.202110.5.2021Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 149 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. a obec Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
7.4.202110.5.2021Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 305 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. a obec Koberovice, okres Pelhřimov.
Martina Vávrová
7.4.202110.5.2021Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 312 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Olší nad Oslavou, obec Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
7.4.202110.5.2021Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 304 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Zámek Žďár, obec Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
7.4.202110.5.2021Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 314 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová

Záplavová území

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
8.4.202126.4.2021Stanovení aktualizovaného rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Sázava
Stanovení aktualizovaného rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Sázava v říčním km 117,879 – 219,050 (od hranice Kraje Vysočina po hráz vodního díla Velké Dářko), IDVT 10100005 dle CEVT na území Kraje Vysočina
Ing. Radek Zvolánek

Závěrečné účty

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
1.7.202031.7.2021Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Kraje Vysočina za rok 2019 [PDF, 197 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Počet návštěv: 1442594

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek