Cesta: Titulní stránka > Projekty kraje financované z EU > Individuální projekt - Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Úřední deskaZobrazení a vyhledávání

Vyberte zobrazení:

Složka: 

 
 

Vyhledávání: 

 
?
 

Úřední deska - stav ke dni 18.8.2018

Činnost

 

Dokumenty odboru územního plánování a stavebního řádu

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
14.8.201830.8.2018Seznámení s podklady rozhodnutí [PDF, 547 kB]
Stavební úpravy objektu č.p. 1101 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou pro změnu v užívání stavby.
Marcela Zezulková

Dopravní značení - opatření obecné povahy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
17.8.20183.9.2018Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
dopravní omezení a částečná uzavírka silnice I/34H Ondřejov, oprava kanalizace
Iveta Hájková
17.8.20183.9.2018Dopravní značení - oznámení o návrhu opatření obecné povahy
Místní úprava provozu na silnici I/37 Ždírec nad Doubravou - úprava svislého a vodorovného dopravního značení
Iveta Hájková
17.8.20183.9.2018Dopravní značení - opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/23 v Předíně v souvislosti s opravou komunikace.
Ing. Jiří Macura
16.8.20183.9.2018Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/19 v km cca 170,000 – 170,400 v úseku za křižovatkou silnice I/19 a silnice III/35421 (ul. Jamská) ve Žďáru nad Sázavou z důvodu rekonstrukce vedení VN, v terminu: 04. 10. 2018 a 19. 10. 2018 (vždy od 08:00 hod. do 15:00 hod.).
Bc. Jaroslav Procházka
15.8.201831.8.2018Dopravní značení - opatření obecné povahy
dopravní omezení a částečná uzavírka silnice I/19 Stříbrné Hory z důvodu pokládky kanalizace v rámci stavby "Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory"
Iveta Hájková
9.8.201827.8.2018Dopravní značení - opatření obecné povahy
dopravní omezení na silnici I/34H v místní části Myslotín u Pelhřimova, pokládka kabelu nízkého napětí
Iveta Hájková
8.8.201824.8.2018Dopravní značení - opatření obecné povahy
přechodná úprava provozu na silnici I/38 Golčův Jeníkov - Kámen, objížďka pro uzavírku silnice II/345 Kraborovice-Borek
Iveta Hájková
7.8.201823.8.2018Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
přechodná úprava provozu na silnici I/19 Přibyslav - konání výstavy mlékárenských výrobků
Iveta Hájková
6.8.201822.8.2018Dopravní značení - opatření obecné povahy
Stanovení přepravy provozu -I. etapa oprav povrchu na průtahu Předínem
Ing. Jiří Macura
2.8.201820.8.2018Dopravní značení - opatření obecné povahy
přechodná úprava provozu na silnici I/19 k částečné uzavírce Keřkov u Přibyslavi - výstavba kanalizace
Iveta Hájková
2.8.201820.8.2018Dopravní značení - opatření obecné povahy
přechodná úprava provozu k částečné uzavírce silnice I/19 Přibyslav - křižovatka se silnicí II/350 ul. Žižkova v rámci stavby "I/19 Přibyslav - Ronov nad Sázavou"
Iveta Hájková
2.8.201820.8.2018Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
Přechodná úprava provozu po dobu stavebních prací na silnici I/37 v Ostrově nad Oslavou - výstavba autobusové zastávky.
Ing. Jiří Macura

Dotace na pořízení ÚPD

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
31.3.201731.12.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č.08/17
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina
Tyto Zásady ruší Zásady č. 05/15 ze dne 12.05.2015
Ing. Miloslav Malec

dřeviny mimo les

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.7.201821.8.2018Oznámení ústního jednání_k. ú. Chotěboř [PDF, 479 kB]Mgr. Jana Slaninová

Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA, SEA)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
17.8.20183.9.2018Závěr zjišťovacího řízení koncepce
„Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 Verze 13.0 (EK 5.0)“
Ing. Barbora Švíková
17.8.20183.9.2018STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ [PDF, 885 kB]
Územní plán Ledeč nad Sázavou
Ing. František Mládek
13.8.201813.9.2018Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 722 kB]
Protipovodňová a protierozní opatření Luka nad Jihlavou
Ing. František Mládek
8.8.201810.9.2018Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 726 kB]
Výstavba logistického areálu Znojemská – Jihlava
Ing. František Mládek
6.8.20186.9.2018Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 472 kB]
Zařízení k využívání zeminy na povrchu terénu
Ing. František Mládek
3.8.20183.9.2018Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 260 kB]
Zvýšení kapacity výroby polyetylenových fólií ve výrobním provozu LITHOPLAST s.r.o., Žďár nad Sázavou
Ing. František Mládek
1.8.20183.9.2018Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 473 kB]
Zařízení ke sběru, výkupu, zpracování a využívání autovraků Okrouhlice
Ing. František Mládek
20.7.201830.8.2018Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 472 kB]
Obchodní areál Humpolec
Ing. František Mládek

Informace pro veřejnost

 

Integrovaná prevence (IPPC)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
6.8.20186.9.2018Zveřejnění informace o pravomocné změně integrovaného povolení [PDF, 351 kB]
Zveřejnění informace o pravomocné 6. změně integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení „Zařízení na výrobu krmných směsí“ společnosti ZZN Pelhřimov a. s.
Ing. František Mládek
2.8.20183.9.2018Zveřejnění informace o pravomocné změně integrovaného povolení [PDF, 281 kB]
Zveřejnění informace o pravomocné 12. změně integrovaného povolení při nepodstatné změně provozu zařízení „Skládka TKO Bukov“ společnosti DIAMO, státní podnik
Ing. František Mládek
26.7.201827.8.2018Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 285 kB]
5. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v části věci CEREPA, a.s. „Zařízení na výrobu hygienických papírů na bázi sběrového papíru“
Ing. Milan Křížek

Odbor zdravotnictví - výběrová řízení

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
8.8.201819.9.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 82 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Dětská a dorostová psychiatrie
Bc. Lada Jílková, DiS.
8.8.201819.9.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 80 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Psychiatrie
Bc. Lada Jílková, DiS.
8.8.201819.9.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 82 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
1.8.201812.9.2018Výsledky výběrových řízení ze dne 30. 7. 2018 [PDF, 969 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v Kraji Vysočina
Bc. Lada Jílková, DiS.
26.7.20186.9.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 81 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Paliativní medicína
Bc. Lada Jílková, DiS.
16.7.201827.8.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 85 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecná sestra - kontaktní pracoviště domácí ošetřovatelské péče
Bc. Lada Jílková, DiS.
11.7.201822.8.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 80 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Chirurgie
Bc. Lada Jílková, DiS.
10.7.201821.8.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 80 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
9.7.201820.8.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 83 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Revmatologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
9.7.201820.8.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 82 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Revmatologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
9.7.201820.8.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 83 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Revmatologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
9.7.201820.8.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 82 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.

Oddělení ostatních správních činností

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
16.8.20183.9.2018Dodatek veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Polná a obcí Záborná [PDF, 96 kB]Bc. Ivana Schimmerová
16.8.20183.9.2018Dodatek veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Polná a obcí Věžnička [PDF, 94 kB]Bc. Ivana Schimmerová
16.8.20183.9.2018Dodatek veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Polná a obcí Věžnice [PDF, 97 kB]Bc. Ivana Schimmerová
16.8.20183.9.2018Dodatek veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Polná a obcí Stáj [PDF, 92 kB]Bc. Ivana Schimmerová
16.8.20183.9.2018Dodatek veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Polná a obcí Nadějov [PDF, 98 kB]Bc. Ivana Schimmerová
16.8.20183.9.2018Dodatek veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Polná a obcí Dobronín [PDF, 91 kB]Bc. Ivana Schimmerová
16.8.20183.9.2018Dodatek veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Polná a obcí Arnolec [PDF, 98 kB]Bc. Ivana Schimmerová
14.8.201830.8.2018VPS Polná - Ždírec [PDF, 126 kB]Bc. Eva Houfová
14.8.201830.8.2018VPS Polná -Zhoř [PDF, 117 kB]Bc. Eva Houfová
14.8.201830.8.2018VPS Polná - Záborná [PDF, 123 kB]Bc. Eva Houfová
14.8.201830.8.2018VPS Polná - Věžnička [PDF, 116 kB]Bc. Eva Houfová
14.8.201830.8.2018VPS Polná - Věžnice (Ji) [PDF, 125 kB]Bc. Eva Houfová
14.8.201830.8.2018VPS Polná - Věžnice (HB) [PDF, 124 kB]Bc. Eva Houfová
14.8.201830.8.2018VPS Polná - Stáj [PDF, 121 kB]Bc. Eva Houfová
14.8.201830.8.2018VPS Polná - Rybné [PDF, 119 kB]Bc. Eva Houfová
14.8.201830.8.2018VPS Polná - Nadějov [PDF, 124 kB]Bc. Eva Houfová
14.8.201830.8.2018VPS Polná - Jersín [PDF, 121 kB]Bc. Eva Houfová
14.8.201830.8.2018VPS Polná - Jamné [PDF, 131 kB]Bc. Eva Houfová
14.8.201830.8.2018VPS Polná - Dobroutov [PDF, 122 kB]Bc. Eva Houfová
14.8.201830.8.2018VPS Polná - Dobronín [PDF, 122 kB]Bc. Eva Houfová
14.8.201830.8.2018VPS Polná -Brzkov [PDF, 122 kB]Bc. Eva Houfová
14.8.201830.8.2018VPS Polná - Arnolec [PDF, 120 kB]Bc. Eva Houfová
10.8.201827.8.2018OOP - dočasný zákaz koupání rybník Černý [PDF, 260 kB]Bc. Eva Houfová
10.8.201827.8.2018oznámení projednání OOP - VN Sedlice dočasný zákaz koupání [PDF, 292 kB]Bc. Eva Houfová
10.8.201827.8.2018OOP dočasný zákaz koupání VN Sedlice [PDF, 297 kB]Bc. Eva Houfová

Ostatní dokumenty odboru dopravy a silničního hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
6.11.201731.12.2018Vyhlášení termínu konání ZOZ k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby pro rok 2018 [PDF, 58 kB]
Vyhlášení termínů zkoušek pro rok 2018 pro zájemce, kteří chtějí složit zkoušku odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby.
Kamila Váňová

Ostatní dokumenty OSV

 

Pravidla Rady Kraje Vysočina r. 2017

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
28.2.201831.12.2020Dodatek č. 1 Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 13/2017 [PDF, 113 kB]
Dodatek č. 1 Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 13/17 pro poskytování dotací na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech
Odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
Tento Dodatek Pravidel ruší Pravidla č. 01/17 ze dne 10. 1. 2017
Marie Jakoubková

Rozpočet 2018

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
18.12.20171.4.2019Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 [PDF, 275 kB]
Oznámení na úřední desce.
Ing. Bc. Pavel Tulis

Rozpočtová opatření r. 2018

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
5.4.201828.2.2019Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření v roce 2018Ing. Bc. Pavel Tulis

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2021

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.6.201831.7.2019Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2019, 2020 a 2021 [DOC, 37 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Vodní hospodářství a ochrana vod

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
5.4.201830.8.2018Žádost o spolupráci MŽP ve věci aktualizace ochranných pásem vodních zdrojů
Žádost Ministerstva životního prostředí pro všechny uživatele o připomínkování aktualizace ochranných pásem vodních zdrojů do 30. 8. 2018
Ing. Radek Zvolánek

Záměr darování nemovitého majetku

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
1.8.20183.9.2018Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 207 kB]
Záměru darování nemovitého majetku v k. ú. Dolní Bobrová
Ing. Jaroslav Krotký
1.8.20183.9.2018Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 180 kB]
Záměru darování nemovitého majetku v k. ú. Mrákotín u Telče (OM 792/2018)
Ing. Jaroslav Krotký
1.8.20183.9.2018Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 63 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Želetava, obec Želetava, okres Třebíč.
Martina Vávrová
1.8.20183.9.2018Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 62 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Čejkov a obec Nový Rychnov, okres Pelhřimov.
Martina Vávrová
1.8.20183.9.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 127 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Víska u Chotěboře a obec Víska, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
1.8.20183.9.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 68 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Nová Ves u Třešti a obec Batelov, okres Jihlava.
Martina Vávrová
1.8.20183.9.2018Záměr prodeje nemovitého majteku [PDF, 126 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Chotěboř, obec Chotěboř, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
1.8.20183.9.2018Záměr směny nemovitého majetku [PDF, 75 kB]
Záměr směny nemovitého majetku v k.ú. Chotěboř, obec Chotěboř, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
30.7.201830.8.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 173 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Velký Beranov, v k.ú. Henčov a v k.ú. Helenín.
Martina Vávrová
25.7.201827.8.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 63 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Dobrá Voda u Pelhřimova a obec Dobrá Voda, okres Pelhřimov.
Martina Vávrová
23.7.201823.8.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 63 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Příseka a v k.ú. Uhřínovice u Jihlavy.
Martina Vávrová
23.7.201823.8.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 240 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Slavětice, obec Slavětice, okres Třebíč.
Martina Vávrová
23.7.201823.8.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 202 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Příštpo, obec Příštpo, okres Třebíč.
Martina Vávrová
18.7.201820.8.2018Záměr prodeje nemovitých věcí [PDF, 1,7 MB]
Záměr prodeje nemovitých věcí v k.ú. Daňkovice a obec Daňkovice a v k.ú. Sněžné na Moravě a obci Sněžné.
Martina Vávrová
18.7.201820.8.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 93 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Velká Losenice, obec Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
18.7.201820.8.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 90 kB]Martina Vávrová
18.7.201820.8.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 94 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Mirošov u Bobrové, obec Mirošov, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
18.7.201820.8.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 102 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Kaliště u Horních Dubenek, obec Kaliště, okres Jihlava.
Martina Vávrová
18.7.201820.8.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 93 kB]
Z8měr darování nemovitého majetku v k.ú. Polnička, obec Polnička, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
18.7.201820.8.2018Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 84 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Polnička, obec Polnička, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
18.7.201820.8.2018Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 79 kB]Martina Vávrová

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2016

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
14.9.201631.12.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 05/2016 [PDF, 182 kB]
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Tyto Zásady ruší Zásady č. 08/15 ze dne 8. 9. 2015
Tyto Zásady byly zrušeny Zásadami č. 07/18 ze dne 19. 6. 2018
Marie Jakoubková

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2018

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
8.2.20181.4.2019Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 01/18 [PDF, 256 kB]
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2018
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Petra Pospíchalová

Závěrečné účty

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.6.201831.7.2019Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Kraje Vysočina za rok 2017 [DOC, 38 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Počet návštěv: 1222307

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek