Cesta: Titulní stránka > Projekty kraje financované z EU > Individuální projekt - Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Úřední deskaZobrazení a vyhledávání

Vyberte zobrazení:

Složka: 

 
 

Vyhledávání: 

 
?
 

Úřední deska - stav ke dni 20.11.2018

Činnost

 

Dokumenty odboru územního plánování a stavebního řádu

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.11.20186.12.2018Veřejná vyhláška [PDF, 452 kB]
Přístavba a stavební úpravy objektu čp. 69 ve Sněžném.
Marcela Zezulková
9.11.201826.11.2018Veřejná vyhláška [PDF, 675 kB]
Umístění průmyslového areálu na pozemcích ve výroku rozhodnutí uvedených v k.ú. Vystrkov.
Marcela Zezulková
29.10.201811.12.2018Veřejná vyhláška [PDF, 706 kB]
Oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
Marcela Zezulková

Dopravní značení - opatření obecné povahy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
19.11.20185.12.2018Dopravní značení - opatření obecné povahy
přechodná úprava provozu na silnici I/34 v místní části Skála obce Věž z důvodu provedení dopravních opatření po dopravní nehodě a zajištění zvýšení bezpečnosti silničního provozu
Iveta Hájková
14.11.201830.11.2018Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na sil. I/23 v km cca 75,600 – 75,900 v úseku silnice I/23 v obci Markvartice (okr. Jihlava), z důvodu částečné uzavírky silnice I/23 pro stavbu „I/23 Markvartice, rekonstrukce propustku, dokončovací práce“, v termínu od 21. 11. 2018 do 21. 12. 2018.
Bc. Jaroslav Procházka
14.11.201830.11.2018Dopravní značení - oznámení o návrhu opatření obecné povahy
místní úprava provozu na silnici I/19 v průtahu obce Obrataň po opravě silnice
Iveta Hájková
13.11.201829.11.2018Opatření obecné povahy - místní úprava provozu
místní úprava provozu na silnici I/34 Kamenice nad Lipou, místní část Vodná - úprava svislého i vodorovného dopravního značení
Iveta Hájková
12.11.201828.11.2018Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/19 v km cca 174,500 – 175,500 v úseku silnice I/19 mezi obcemi Mělkovice a Radňovice, z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu v uvedeném úseku, v termínu ode dne nabytí účinnosti opatření obecné povahy do 31. 03. 2019.
Bc. Jaroslav Procházka
9.11.201826.11.2018Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/23 ul. Sucheniova v Třebíči v souvislosti s výstavbou podchodu.
Ing. Jiří Macura
8.11.201826.11.2018Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/38 v úseku silnice I/38 od křižovatky se silnicí III/3525 až po křižovatku se silnicí II/523 (ul. Jiráskova, Jihlava), z důvodu provádění veškerých prací spojených s údržbou a opravami silnic, kde žadatel podle zákona nebo podle smlouvy zajišťuje výkon údržby PK.
Bc. Jaroslav Procházka
8.11.201826.11.2018Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/37 v km cca 106,350 – 107,150 ve Žďáru nad Sázavou od křižovatky se silnicí I/19 (ulice Žižkova) po křižovatku s místní komunikací (ulice Novoměstská) a na silnici I/19 v km cca 169,160 ve Žďáru nad Sázavou před křižovatkou se silnicí I/37 (ul. Havlíčkovo nám., ul. Dolní) a místní komunikací (ul. Neumannova). Z důvodu konání novoročního ohňostroje ve Žďáru nad Sázavou.
Bc. Jaroslav Procházka

Dotace na pořízení ÚPD

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
31.3.201731.12.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č.08/17
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina
Tyto Zásady ruší Zásady č. 05/15 ze dne 12.05.2015
Ing. Miloslav Malec

Elektronický podpis a elektronické podatelny

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.2.2015Podatelna Krajského úřadu Kraje VysočinaIng. Karel Žák

Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA, SEA)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.11.201829.11.2018Posuzování vlivů na životní prostředí - veřejné projednání [PDF, 478 kB]
I/19 Starý Pelhřimov - obchvat
Ing. František Mládek
15.11.20186.12.2018Zahájení zjišťovacího řízení koncepce
„Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+“
Ing. Barbora Švíková
13.11.201814.12.2018Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 250 kB]
Draka Kabely - rozšíření výroby kabelů
Ing. František Mládek
9.11.201810.12.2018Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 472 kB]
Lisovna plastů Kožichovice
Ing. Milan Křížek
9.11.201810.12.2018Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 477 kB]
AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. – vestavba technologie lakovny do výrobní haly A4
Ing. Milan Křížek
6.11.201822.11.2018ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 4,3 MB]
Přístavba kravína v rodinné farmě p. Myslíka v Záborné
Ing. František Mládek
31.10.20183.12.2018Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 299 kB]
Prodloužení lisu a instalace zařízení pro částečné zpracování recyklovaného dřeva při výrobě OSB desek
Ing. František Mládek
30.10.20183.12.2018Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 262 kB]
Přeložka II/405 Okříšky - křižovatka s I/23
Ing. František Mládek
26.10.201826.11.2018Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 725 kB]
Rozšíření trolejbusové dopravy Jihlava - sever
Ing. František Mládek

Informace pro veřejnost

 

Integrovaná prevence (IPPC)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
7.11.201810.12.2018Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 351 kB]
10. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení „Zařízení na úpravu a zpracování mléka, kde množství odebíraného mléka je větší než 200 t denně (v průměru za rok), v k.ú. Jihlava“ společnosti Moravia Lacto a.s.
Ivo Dobrianskij
1.11.20183.12.2018Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 298 kB]
9. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení Provozní jednotka (farma) pro reprodukci a výkrm prasat Nížkov společnosti AGROFARM,a.s. Žďár nad Sázavou
Ivo Dobrianskij
24.10.201826.11.2018Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 280 kB]
13. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně provozu zařízení „Skládka TKO Bukov“ společnosti DIAMO, státní podnik
Ivo Dobrianskij

Odbor zdravotnictví - výběrová řízení

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.11.20187.1.2019Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 80 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
20.11.20187.1.2019Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 81 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
14.11.201831.12.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 81 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Psychiatrie
Bc. Lada Jílková, DiS.
7.11.201819.12.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 82 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
2.11.201814.12.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 80 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Otorinolaryngologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
1.11.201813.12.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 70 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Vnitřní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
31.10.201812.12.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 89 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Bc. Lada Jílková, DiS.
24.10.20185.12.2018Výsledky výběrových řízení ze dne 24. 10. 2018 [PDF, 180 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v Kraji Vysočina
Bc. Lada Jílková, DiS.
16.10.201827.11.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 83 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.

Oddělení ostatních správních činností

 

Ostatní dokumenty odboru dopravy a silničního hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
2.11.201831.12.2019Vyhlášení termínu konání ZOZ k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby pro rok 2019 [PDF, 58 kB]
Vyhlášení termínů zkoušek pro rok 2019 pro zájemce, kteří chtějí složit zkoušku odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby.
Kamila Váňová
6.11.201731.12.2018Vyhlášení termínu konání ZOZ k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby pro rok 2018 [PDF, 58 kB]
Vyhlášení termínů zkoušek pro rok 2018 pro zájemce, kteří chtějí složit zkoušku odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby.
Kamila Váňová

Plánování v oblasti vod

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
1.10.20181.4.2019Oznámení o zveřejnění časového plánu a programu prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti a termínu pro uplatnění připomínek
Podle § 24 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů pořizují Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik. Součástí přípravných prací k těmto plánům je podle § 25 odst. 1 písm. a) vodního zákona zpracování a zpřístupnění časového plánu a programu prací pro aktivní zapojení uživatelů vody a veřejnosti.
V souladu s ustanovením § 16 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik se zveřejňuje časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik od 1. října 2018 po dobu 6 měsíců (do 31. března 2019) k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti na Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí a na všech krajských úřadech a u všech správců povodí, a to v listinné podobě a v elektronické po
Ing. Martin Drápela

Pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
7.11.201826.11.2018Správa sítí Krajského úřadu Kraje Vysočina [PDF, 364 kB]
Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete svůj strukturovaný životopis v termínu do 26. 11. 2018 na e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz. Kontaktní osoba: Jana Činčárová, tel: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz
Jana Činčárová
7.11.201823.11.2018Úřednice/úředník na úseku hospodářské správy oddělení hospodářské správy [PDF, 450 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 23. 11. 2018 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba: Jana Činčárová, tel: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz
Jana Činčárová

Pravidla Rady Kraje Vysočina r. 2017

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
28.2.201831.12.2020Dodatek č. 1 Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 13/2017 [PDF, 113 kB]
Dodatek č. 1 Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 13/17 pro poskytování dotací na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech
Odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
Tento Dodatek Pravidel ruší Pravidla č. 01/17 ze dne 10. 1. 2017
Marie Jakoubková

Rozpočet 2018

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
18.12.20171.4.2019Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 [PDF, 275 kB]
Oznámení na úřední desce.
Ing. Bc. Pavel Tulis

Rozpočtová opatření r. 2018

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
5.4.201828.2.2019Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření v roce 2018Ing. Bc. Pavel Tulis

Rybářství

 

Silniční hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
5.11.201821.11.2018Rozhodnutí o odvolání [PDF, 110 kB]
Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Náměšť nad Oslavou, Odboru dopravy a silničního hospodářství, kterým byla povolena stavba Dopravní a technická infrastruktura pro lokalitu „Příhoří“ na pozemcích parc.č. 1320, 1307, 638/1, 600/1, 603, 604, 605/1, 608/8, 609/1, 610/1, 615 a 618 v katastrálním území Náměšť nad Oslavou.
Ing. Jiří Macura

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2021

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.6.201831.7.2019Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2019, 2020 a 2021 [DOC, 37 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Veřejné sbírky

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
16.11.20183.12.2018ICOM transport a.s. [DOC, 37 kB]Marie Vostálová

Záměry darování/prodeje nemovitého majetku

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
14.11.201817.12.2018Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 72 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Radňov u Rynárce, obec Pelhřimov, okres Pelhřimov.
Martina Vávrová
6.11.20187.12.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 35 kB]
Záměr darování nemovitého majetku.
Martina Vávrová
5.11.20186.12.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 65 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. a obec Oudoleň, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
2.11.20183.12.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 234 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Dolní Bobrová a obec Bobrová, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
2.11.20183.12.2018Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 206 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Týn u Třebíče, obec Třebíč, okres Třebíč.
Martina Vávrová
2.11.20183.12.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 260 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Hněvkovice u Humpolce, obec Humpolec, okres Pelhřimov.
Martina Vávrová
2.11.20183.12.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 227 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Krasoňov, obec Humpolec, okres Pelhřimov.
Martina Vávrová
2.11.20183.12.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 205 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Libkova Voda, obec Libkova Voda, okres Pelhřimov.
Martina Vávrová
2.11.20183.12.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 245 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Zubří u Nového Města na Moravě, obec Zubří, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
26.10.201826.11.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 173 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Rouchovany, obec Rouchovany, okres Třebíč.
Martina Vávrová
26.10.201826.11.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 172 kB]
Záměr darování nemovitého majetku.
Martina Vávrová
24.10.201826.11.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 127 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Velké Meziříčí, obec Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
22.10.201822.11.2018Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 82 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2016

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
14.9.201631.12.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 05/2016 [PDF, 182 kB]
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Tyto Zásady ruší Zásady č. 08/15 ze dne 8. 9. 2015
Tyto Zásady byly zrušeny Zásadami č. 07/18 ze dne 19. 6. 2018
Marie Jakoubková

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2018

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
8.2.20181.4.2019Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 01/18 [PDF, 256 kB]
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2018
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Petra Pospíchalová

Závěrečné účty

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.6.201831.7.2019Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Kraje Vysočina za rok 2017 [DOC, 38 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Počet návštěv: 1239386

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek