Doporučujeme

  • Fond Vysočiny
 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy


 

Úřední deskaZobrazení a vyhledávání

Vyberte zobrazení:

Složka: 

 
 

Vyhledávání: 

 
?
 

Úřední deska - stav ke dni 22.5.2018

Činnost

 

Dopravní značení - opatření obecné povahy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
17.5.20184.6.2018Dopravní značení - opatření obecné povahy
přechodná úprava provozu k označení uzavírky I/19 v rámci akce "Silnice I/19 Kámen - obchvat"
Iveta Hájková
17.5.20184.6.2018Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na na silnici I/37 v km cca 106,100 – 107,300 v úseku cca 200m před křižovatkou silnice I/37 (ul. Dolní) a I/19 (ul. Žižkova) až cca 100 m za křižovatku silnice I/37 (ul. Horní) a místní komunikace (ul. Novoměstská) ve městě Žďár nad Sázavou a na silnici I/19 v km 168,450 – 169,250 v úseku cca 100 m před křižovatkou silnice I/19 a ul. Revoluční až po křižovatku silnic I/19 (ul. Žižkova) a I/37 (ul. Dolní) ve městě Žďár nad Sázavou. Důvod: Konání kulturní akce "Den Žďáru", v termínu: 09. 06. 2018 od 08:00 hod do 24:00 hod..
Bc. Jaroslav Procházka
16.5.20181.6.2018Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
dopravní omezení a krátkodobá úplná uzavírka silnice I/19 v Přibyslavi - sportovní akce "Přibyslavský běh"
Iveta Hájková
15.5.201831.5.2018Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
přechodná úprava provozu na silnici I/34 Rozkoš u Humpolce - upozornění na práci na silnici v rámci stavby "Novostavba chodníku v obci Rozkoš podél silnice II/348"
Iveta Hájková
10.5.201828.5.2018Dopravní značení - opatření obecné povahy
dopravní omezení na silnici I/37 Krucemburk, ul. Mikuláše Střely - upozornění na výjezd vozidel ze stavby
Iveta Hájková
7.5.201823.5.2018Dopravní značení - opatření obecné povahy
Objízdná trasa pro vozidla nad 12 tun po I/19
a I/34 hr. Kraje Vysočina - Pelhřimov - Humpolec v rámci akce "EXIT 90 Humpolec - EXIT 66 Loket" - snášení nadjezdu nad D1.
Kamila Váňová

Dotace na pořízení ÚPD

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
31.3.201731.12.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č.08/17
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina
Tyto Zásady ruší Zásady č. 05/15 ze dne 12.05.2015
Ing. Miloslav Malec

Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA, SEA)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
17.5.20187.6.2018Návrh koncepce
„Národní program nakládání s radioaktivním odpadem“
Ing. Barbora Švíková
15.5.201815.6.2018Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 245 kB]
Zařízení k využívání odpadu – deponie zeminy Rožná II
Ing. František Mládek
10.5.201811.6.2018Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 435 kB]
Silnice II/360 Velké Meziříčí, JV obchvat
Ing. František Mládek
9.5.201825.5.2018ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 302 kB]
Swoboda CZ - nový závod v Polné
Ing. František Mládek
9.5.201811.6.2018Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 479 kB]
Zvýšení výroby a modernizace technologie mlékárny SAVENCIA F&D Hesov
Ing. František Mládek
2.5.20184.6.2018Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 728 kB]
Pastevní přístřešek (zimoviště) v k. ú. Svatoslav u Třebíče
Ing. František Mládek
30.4.201831.5.2018Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 476 kB]
Stavební úpravy výrobní haly a administrativního objektu na sklad zemědělských a chovatelských potřeb, k.ú. Havlíčkův Brod
Ing. František Mládek
30.4.201831.5.2018Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 729 kB]
II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat, PD
Ing. František Mládek

Informace pro veřejnost

 

Integrovaná prevence (IPPC)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
16.5.201818.6.2018Zveřejnění informace o pravomocné změně integrovaného povolení [PDF, 351 kB]
5. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení „Žárová zinkovna, lakovna trubek“ společnosti ACO Industries k.s.
Ing. Milan Křížek
15.5.201815.6.2018Zveřejnění informace o pravomocné změně integrovaného povolení [PDF, 283 kB]
6. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení „Skládka TKO Chotěboř-Lapíkov“
Ing. Milan Křížek
4.5.20184.6.2018Zveřejnění informace o pravomocné změně integrovaného povolení [PDF, 354 kB]
1. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení „KATODICKÉ LAKOVÁNÍ MÁČENÍM“ společnosti KOKINETICS s.r.o.
Ing. Milan Křížek
24.4.201825.5.2018Zveřejnění informace o pravomocné změně integrovaného povolení [PDF, 286 kB]
8. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení společnosti AGROPODNIK, akciová společnost, Jihlava, pro zařízení „Výroba methylesteru mastných kyselin, bioglycerínu, expelerů, surových rostlinných olejů a rafinačních mastných kyselin“
Ing. Milan Křížek

Legislativa

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.5.201822.7.2018Plán ochrany MPZ Moravské Budějovice
Návrh opatření obecné povahy - Plán ochrany Městské památkové zóny Moravské Budějovice.

Plán ochrany Městské památkové zóny Moravské Budějovice si klade za cíl umožnit vlastníkům nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se na území Městské památkové zóny Moravské Budějovice, vykonávat na konkrétních nemovitostech Plánem ochrany specifikované činnosti bez povinnosti vyžádat si předem závazné stanovisko podle § 14 odst. 2 zákona o státní památkové péči. Vyhlášení Plánu ochrany by mělo vést k snížení administrativní zátěže vlastníků předmětných nemovitých věcí při výkonu svých vlastnických práv.
Mgr. et Mgr. Jana Zadražilová

Odbor zdravotnictví - výběrová řízení

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
14.5.201825.6.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 80 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Fyzioterapeut
Bc. Lada Jílková, DiS.
7.5.201819.6.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 67 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Gynekologie a porodnictví
Bc. Lada Jílková, DiS.
7.5.201819.6.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 70 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
30.4.201813.6.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 65 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Chirurgie
Bc. Lada Jílková, DiS.
30.4.201813.6.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 80 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
25.4.20188.6.2018Výsledky výběrových řízení ze dne 23. 4. 2018 [PDF, 1 MB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v Kraji Vysočina
Bc. Lada Jílková, DiS.
12.4.201828.5.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 94 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Bc. Lada Jílková, DiS.
9.4.201823.5.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 95 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Paliativní péče
Bc. Lada Jílková, DiS.
9.4.201823.5.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 96 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecná sestra - kontaktní pracoviště domácí ošetřovatelské péče. Rozsah hrazených služeb: domácí paliativní péče o pacienta v terminálním stavu
Bc. Lada Jílková, DiS.
9.4.201823.5.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 185 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Radiologie a zobrazovací metody
Bc. Lada Jílková, DiS.

Oddělení ostatních správních činností

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.5.20187.6.2018veřejná vyhláška OOSČ 675/2015/SO/Kr [PDF, 76 kB]
Možnost převzít písemnost - P.Fedra
Bc. Eva Houfová
22.5.20187.6.2018veřejná vyhláška OOSČ 363/2017/SO/Kr [PDF, 79 kB]Bc. Eva Houfová
14.5.201830.5.2018písemnost převzetí Janík [PDF, 157 kB]
Veřejná vyhláška č.j. OOSČ 852/2016/SO/Ho o možnosti převzít písemnost
Bc. Eva Houfová
4.5.20184.6.2018veřejná vyhláška č.j. KUJI 34455/2018 [PDF, 136 kB]Bc. Eva Houfová

Ochrana před povodněmi

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.11.201722.5.2018Aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik
Zveřejnění aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik po dobu 6 měsíců, od 22.11.2017 do 22.5.2018
Ing. Martin Drápela

Ostatní dokumenty odboru dopravy a silničního hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
6.11.201731.12.2018Vyhlášení termínu konání ZOZ k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby pro rok 2018 [PDF, 58 kB]
Vyhlášení termínů zkoušek pro rok 2018 pro zájemce, kteří chtějí složit zkoušku odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby.
Kamila Váňová

Pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
15.5.20188.6.2018Úřednice/úředník na úseku správy aplikačního vybavení odboru informatiky [PDF, 478 kB]
Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete přihlášku do výběrového řízení, a to prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, do 8. 6. 2018.Kontaktní osoba:
Jana Činčárová, tel: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vvsocina.cz
Jana Činčárová
15.5.20188.6.2018Úřednice/úředník na úseku správy databází a aplikací odboru informatiky [PDF, 496 kB]
Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete přihlášku do výběrového řízení, a to prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, do 8. 6. 2018.
Kontaktní osoba:
Jana Činčárová, tel: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vvsocina.cz
Jana Činčárová
15.5.20188.6.2018Zaměstnankyně/zaměstnanec v oblasti správy sítí odboru informatiky [PDF, 356 kB]
Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete svůj strukturovaný životopis v termínu do 8. 6. 2018 na e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz.
Kontaktní osoba:
Ing. Eva Plachá, tel: 564 602 106, e-mail: placha.e@kr-vvsocina.cz
Jana Činčárová
15.5.201829.6.2018Právnička/právník odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu [PDF, 712 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 29. 6. 2018 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba:
Ing. Eva Plachá, tel.: 564 602 106, e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz
Jana Činčárová
17.4.20186.6.2018Úřednice/úředník na úseku vnitřní správy - právnička/právník oddělení ostatních správních činností [PDF, 829 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 6. 6. 2018 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba:
Ing. Ivana Hanáková Kosourová, tel: 564 602 107, e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová

Pravidla Rady Kraje Vysočina r. 2017

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
28.2.201831.12.2020Dodatek č. 1 Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 13/2017 [PDF, 113 kB]
Dodatek č. 1 Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 13/17 pro poskytování dotací na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech
Odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
Tento Dodatek Pravidel ruší Pravidla č. 01/17 ze dne 10. 1. 2017
Marie Jakoubková

Rozpočet 2018

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
18.12.20171.4.2019Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 [PDF, 275 kB]
Oznámení na úřední desce.
Ing. Bc. Pavel Tulis

Rozpočtová opatření r. 2018

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
5.4.201828.2.2019Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření v roce 2018Ing. Bc. Pavel Tulis

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 -2020

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
26.7.201731.7.2018Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2018, 2019 a 2020 [PDF, 58 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Vodní hospodářství a ochrana vod

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
21.5.20186.6.2018Usnesení o prodloužení zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí [PDF, 285 kB]
Usnesení Ministerstva zemědělství o prodloužení zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí do 30. 6. 2018 ve věci odvolání proti rozhodnutí, kterým bylo vydáno povolení k nakládání s podzemními vodami a stavební povolení vrtané studny na pozemku p.č. 125/6 k.ú. Bratrušín
Ing. Radek Zvolánek
5.4.201830.8.2018Žádost o spolupráci MŽP ve věci aktualizace ochranných pásem vodních zdrojů
Žádost Ministerstva životního prostředí pro všechny uživatele o připomínkování aktualizace ochranných pásem vodních zdrojů do 30. 8. 2018
Ing. Radek Zvolánek

Záměr darování nemovitého majetku

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
18.5.201818.6.2018Záměr darování [PDF, 119 kB]
Záměr darování v k.ú. a obec Jaroměřice nad Rokytnou, okres Třebíč.
Martina Vávrová
16.5.201818.6.2018Záměr prodeje nemovitých věcí [PDF, 175 kB]
Záměr prodeje nemovitých věcí v k.ú. a obci Těchobuz.
Martina Vávrová
15.5.201815.6.2018Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 78 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Kostelní Myslová, obec Kostelní Myslová, okres JIhlava.
Martina Vávrová
15.5.201815.6.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 91 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Střížov u Chotěboře, obec Chotěboř, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
15.5.201815.6.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 74 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Utín, obec Přibyslav, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
15.5.201815.6.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 85 kB]
Záměr darování nemovitého majetku
Martina Vávrová
14.5.201814.6.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 99 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Dolní Lažany, obec Dolní Lažany, okres Třebíč.
Martina Vávrová
9.5.201811.6.2018Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 131 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. a obec Ježená, okres Jihlava.
Martina Vávrová
9.5.201811.6.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 102 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. a obec Golčův Jeníkov, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
9.5.201811.6.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 144 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí a obec Ruda, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
3.5.20184.6.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 148 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Lavičky, obec Lavičky, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
24.4.201825.5.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 39 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Kundratice u Křižanova, obec Kundratice, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
24.4.201828.5.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 80 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Odranec, obec Věcov, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
23.4.201824.5.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 88 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Veselá u Sedletína a obec Sedletín, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2016

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
14.9.201631.12.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 05/2016 [PDF, 182 kB]
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Tyto Zásady ruší Zásady č. 08/15 ze dne 8. 9. 2015
Marie Jakoubková

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2018

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
8.2.20181.4.2019Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 01/2018 [PDF, 256 kB]
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2018
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Petra Pospíchalová

Závěrečné účty

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
26.7.201731.7.2018Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Kraje Vysočina za rok 2016 [PDF, 57 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Počet návštěv: 1201232

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek