Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 
 

Úřední deskaZobrazení a vyhledávání

Vyberte zobrazení:

Složka: 

 
 

Vyhledávání: 

 
?
 

Úřední deska - stav ke dni 1.10.2022

Činnost

 

Dokumenty odboru územního plánování a stavebního řádu

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
29.9.202217.10.2022Usnesení [PDF, 477 kB]
SO 01 Studentské koleje VŠPJ, SO 02 Komunikace a zpevněné plochy, SO 03 ČTÚ a sadové úpravy, SO 04 Automatický závlahový systém, SO 05 Dešťová kanalizace areálová, SO 06 Retenční nádrž, SO 07 Splašková kanalizace areálová, SO 08 NTL plynovod areálový + přeložka NTL plynovodu, SO 09 Přípojka STL plynovodu a přeložka STL plynovodu, SO 10 Úprava přípojek kanalizace a vodovodu, SO 11 Areálové osvětlení a vedení NN, SO 12 Přípojka slaboproudu, SO 13 Přeložení veřejného osvětlení, SO 14 Přeložení stávajících kabelů silnoproudu - EG.D a. s., SO 15 Přeložky areálových rozvodů silnoproudu.
Marcela Zezulková
27.9.202213.10.2022Veřejná vyhláška Rozhodnutí ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ [PDF, 9 MB]
Rozhodnutí o umístění stavby: I/23 Dobrá Voda, úprava křižovatky III/406 15.
Marcela Zezulková

Dopravní značení - opatření obecné povahy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
29.9.202217.10.2022Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/19 ve Stříbrných Horách z důvodu označení uzavírky v souvislosti s realizací stavby „I/19 Stříbrné Hory, oprava sesuvu svahu“ v době od 5. 10. 2022 do 20. 11. 2022
Bc. Matěj Petr
29.9.202217.10.2022Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Přechodná úprava provozu na silnici I/23 ul. Bráfova v Třebíči - upozornění na uzavírku místních komunikací - ul. Sirotčí a Jungmannova.
Ing. Jiří Macura
29.9.202214.11.2022Návrh opatření obecné povahy - místní úprava provozu
Návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na silnici I/19 v Novém Městě na Moravě , místní části Olešná z důvodu úpravy autobusové zastávky
Bc. Matěj Petr
26.9.202212.10.2022Opatření obecné povahy - přechodná úpravy provozu
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 Havlíčkův Brod v místě SV obchvatu z důvodu výstavby protihlukových stěn
Bc. Lenka Mašterová
26.9.202212.10.2022Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/37 v souvislosti s označením uzavírky a objízdné trasy při rekonstrukci mostu ev. č. 3436-3 u obce Stan v době od 10. 10. 2022 do 6. 11. 2022
Bc. Matěj Petr
23.9.202210.10.2022Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Přechodná úprava provozu na silnici I/23, ul. Slavatovská v Telči - upozornění na uzavírku ulice Na Sádkách.
Ing. Jiří Macura
23.9.202210.10.2022Opatření obecné povahy - přechodná úpravy provozu
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 za Havlíčkovým Brodem ve směru na obec Pohled z důvodu dokončovacích prací na mostech ev. č. 34-045a a 34-044
Bc. Lenka Mašterová

Elektronický podpis a elektronické podatelny

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
13.5.202030.12.2022Podatelna Krajského úřadu Kraje VysočinaIng. Karel Žák

Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA, SEA)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
27.9.202213.10.2022ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 707 kB]
8 vrtů o hloubce 200 m, parc. č. 446, 449, k. ú. Město Žďár
Ing. František Mládek
26.9.202212.10.2022Posuzování vlivů na životní prostředí - zveřejnění stanoviska k návrhu koncepce
„Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2023 - 2027 pro Českou republiku“
Ing. Barbora Švíková
15.9.20223.10.2022ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 1,1 MB]
Lanová dráha 2-DSL Doppelmayr - Hodonín
Ing. František Mládek
15.9.20223.10.2022ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 347 kB]
Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)
Ing. František Mládek
15.9.202217.10.2022Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 287 kB]
Novostavba haly s výrobním, skladovacím a administrativním zázemím v areálu MGG v Třešti, ul. Nádražní 1444/43A
Ing. František Mládek
15.9.202217.10.2022Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 260 kB]
X Park Velké Meziříčí - obchodní centrum, nové podání
Ing. František Mládek
13.9.202214.10.2022Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 278 kB]
Technický vrt pro primární okruh tepelného čerpadla, p. č. 1025, k. ú. Město Žďár
Ing. František Mládek
12.9.202213.10.2022Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 222 kB]
Průmyslový areál Velká Bíteš - hala II
Ing. František Mládek
9.9.202210.10.2022Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 248 kB]
Technický vrt VT-1 pro primární okruh tepelného čerpadla p. č. 64/2, k. ú. Stržanov
Ing. František Mládek
9.9.202210.10.2022Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 232 kB]
Provozní areál REATER CZ, Ruda
Ing. František Mládek
5.9.20226.10.2022Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 251 kB]
Zahloubení a rozšíření kamenolomu Mirošov
Ing. František Mládek
5.9.20226.10.2022Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 235 kB]
Průmyslová zóna Hruškové Dvory, Jihlava
Ing. František Mládek
1.9.20223.10.2022Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 245 kB]
2 vrty o hloubce 150 m každý, parc. č. 4267, k. ú. Město Žďár
Ing. František Mládek

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Informace pro veřejnost

 

Integrovaná prevence (IPPC)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
29.9.202231.10.2022Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 348 kB]
6. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení „Výroba světlometů“ provozovatele Marelli Automotive Lighting Jihlava (Czech Republic) s.r.o.
Ivo Dobrianskij
19.9.20225.10.2022Zveřejnění vyjádření odborně způsobilé osoby, vyjádření příslušných správních úřadů a závazného stanoviska příslušného úřadu k žádosti o integrované povolení
Zařízení SPALOVNA NEBEZPEČNÉHO ODPADU BRTNICE, společnosti Envir s.r.o.
Ivo Dobrianskij
7.9.202210.10.2022Zveřejnění informace o pravomocné 7. změně integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení [PDF, 169 kB]
Žárová zinkovna, lakovna trubek“ společnosti ACO Industries k.s.
Ing. František Mládek

Odbor zdravotnictví - výběrová řízení

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
27.9.202210.11.2022Výsledky výběrových řízení ze dne 26. 9. 2022 [PDF, 541 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v Kraji Vysočina
Bc. Lada Jílková, DiS.
26.9.20229.11.2022Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 341 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Fyzioterapeut
Bc. Lada Jílková, DiS.
14.9.202227.10.2022Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 153 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost
Bc. Lada Jílková, DiS.
12.9.202225.10.2022Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 154 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
12.9.202225.10.2022Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 155 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost
Bc. Lada Jílková, DiS.
12.9.202225.10.2022Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 152 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
1.9.202214.10.2022Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 151 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
25.8.20227.10.2022Výsledky výběrových řízení ze dne 24. 8. 2022 [PDF, 1,5 MB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v Kraji Vysočina
Bc. Lada Jílková, DiS.
23.8.20225.10.2022Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 154 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Vnitřní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
23.8.20225.10.2022Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 157 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost
Bc. Lada Jílková, DiS.

Ostatní dokumenty odboru dopravy a silničního hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
11.11.202131.12.2022Vyhlášení termínů konání ZOZ k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby pro rok 2022 [PDF, 59 kB]
Vyhlášení termínů zkoušek pro rok 2020 pro zájemce, kteří chtějí složit zkoušku odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby.
Kamila Váňová

Pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
29.9.202218.10.2022Vedoucí oddělení energetiky odboru regionálního rozvoje
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 18. 10. 2022 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava. Kontaktní osoba:
Ivana Hanáková Kosourová, tel: 564 602 107, e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová

Rozpočet 2022

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.12.202131.12.2022Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2022 [PDF, 273 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2025

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
15.6.202231.7.2023Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2023, 2024 a 2025 [PDF, 261 kB]Ing. Pavla Benešová

Tiskové zprávy - duben 2020

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.4.20201.1.2030Úřední hodiny pro veřejnost obnoví krajský úřad od pondělí v původním rozsahu, ale za přísnějších hygienických opatření
Od pondělí 20. dubna se Krajský úřad Kraje Vysočina otevře veřejnosti a obsluha klientů se přiblíží dříve běžnému stavu. Úřední hodiny budou opět platit ve standardním rozsahu jako před zavedením mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, tzn. v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v ostatní dny od 8 do 13 hodin. „Na určitá omezení se ale přesto občané musejí připravit. Například vstup do areálu bude pouze hlavním vchodem budovy A, zároveň budou platit přísnější hygienická opatření,“ říká ředitel úřadu Zdeněk Kadlec a dodává, že klientům budou u vstupu k dispozici desinfekce na ruce i jednorázové papírové utěrky.
Ing. Eva Neuwirthová

Vodní hospodářství a ochrana vod

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.9.202210.10.2022Veřejná vyhláška - usnesení o prodloužení zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí [PDF, 431 kB]
Usnesení Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství o prodloužení zákonné lhůty Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí pro vydání rozhodnutí ve věci společného povolení ke zřízení stavby vodního díla a povolení k nakládání s vodami
Ing. Martin Drápela

Vyhlášená konkursní řízení

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
31.8.20224.10.2022Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava [PDF, 700 kB]
Rada Kraje Vysočina vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele příspěvkové organizace Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava. Přihlášky s požadovanými doklady je třeba doručit do pondělí 3. 10. 2022 do 15:00 hodin.
PaedDr. Vladimír Zelený

Výroční zprávy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.2.20222.3.2023Výroční zpráva za rok 2021 [PDF, 713 kB]admin

Záměry darování/prodeje nemovitého majetku

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
29.9.202231.10.2022Záměr směny nemovitého majetku [PDF, 680 kB]
Záměr směny nemovitého majetku v k.ú. Batelov, okres Jihlava
admin
29.9.202231.10.2022Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 115 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Jemnice, okres Třebíč
admin
15.9.202217.10.2022Záměr prodeje hmotného nemovitého majetku [PDF, 525 kB]
Záměr prodeje hmotného nemovitého majetku na pozemku par. č. 797/32 v k. ú. Oslnovice a obci Oslnovice
Renáta Křečková

Závěrečné účty

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
15.6.202231.7.2023Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Kraje Vysočina za rok 2021 [PDF, 258 kB]Ing. Pavla Benešová

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Počet návštěv: 1546319

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies