Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Úřední deska

 
 


Zobrazení a vyhledávání

Vyberte zobrazení:

Složka: 

 
 

Vyhledávání: 

 
?
 

Úřední deska - stav ke dni 29.5.2020

bobr evropský

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
21.5.20208.6.2020Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy [PDF, 704 kB]
Výjimku ze základních podmínek ochrany bobra evropského (Castor fiber)
Ing. František Mládek

Činnost

 

Dokumenty odboru územního plánování a stavebního řádu

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
28.5.202015.6.2020Veřejná vyhláška Rozhodnutí - územní rozhodnutí [PDF, 8 MB]
Rozhodnutí o umístění stavby I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská - Brněnská.
Marcela Zezulková
26.5.202011.6.2020Oznámení [PDF, 544 kB]
Oznámení o zastavení přezkumného řízení Změny č. 2 Územního plánu Mnich.
Marcela Zezulková
25.5.202010.6.2020Veřejná vyhláška [PDF, 484 kB]
Novostavba bytového domu - sociální bydlení v k. ú. Kejžlice.
Marcela Zezulková
21.5.20208.6.2020Veřejná vyhláška Rozhodnutí [PDF, 6,4 MB]
Rozhodnutí o umístění stavby II/405 Zašovice - obchvat.
Marcela Zezulková

Dopravní značení - opatření obecné povahy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
27.5.202012.6.2020Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
přechodná úprava provozu na silnici I/37 a I/19 ve Žďáru nad Sázavou z důvodu provádění rekonstrukce stávajícího světelného signalizačního zařízení a světelně řízených přechodů pro chodce
Iveta Hájková
25.5.202010.6.2020Místní úprava provozu - oznámení o návrhu opatření obecné povahy
návrh na umístění trvalého dopravního značení na silnici I/37 Rousměrov - Sklené nad Oslavou z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu v prostoru s výskytem dopravních nehod
Iveta Hájková
25.5.202010.6.2020Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Přechodná úprava provozu na silnici I/34 a I/38 u Havlíčkova Brodu - upozornění na výjezd vozidel stavby JV obchvatu.
Ing. Jiří Macura
20.5.20205.6.2020Opatření obecné povahy - místní úprava provozu
místní úprava provozu na silnici I/34 v průtahu obce Krátká Ves z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu
Iveta Hájková
20.5.20205.6.2020Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
přechodná úprava provozu na silnici I/19 Žďár nad Sázavou v prostoru s křižovatkou se silnicí III/35421 ul. Jamská z důvodu výstavby opěrné zdi u silnice I/19
Iveta Hájková

Elektronický podpis a elektronické podatelny

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
13.5.202030.12.2022Podatelna Krajského úřadu Kraje VysočinaIng. Karel Žák

Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA, SEA)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
29.5.202029.6.2020Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 241 kB]
CHOV PRASNIC ČASTOHOSTICE
Ing. František Mládek
28.5.202030.6.2020Zahájen zjišťovacího řízení koncepce
„Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu pro léta 2021 až 2030“
Ing. Barbora Švíková
20.5.20205.6.2020Posuzování vlivů na životní prostředí - veřejné projednání [PDF, 1,2 MB]
Zavedení recyklovaného dřeva do OSB, ekologizace výroby včetně redukce skleníkových plynů
Ing. František Mládek
20.5.20205.6.2020Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 250 kB]
Modernizace objektů s chovem skotu, provozovna Fryšava pod Žákovou horou
Ing. František Mládek
13.5.202015.6.2020Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 237 kB]
Pokračování těžby v lomu Pohled
Ing. František Mládek
13.5.202029.5.2020ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 337 kB]
Shopping - Moravské Budějovice - 1. etapa
Ing. František Mládek
12.5.202012.6.2020Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 247 kB]
Modernizace střediska živočišné výroby Mladoňovice
Ing. František Mládek
11.5.202011.6.2020Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 241 kB]
Uhřínovice - reprodukční stáj pro skot
Ing. František Mládek
7.5.20208.6.2020Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 253 kB]
Výroba betonových směsí na provozovně Velká Bíteš
Ing. František Mládek
29.4.20201.6.2020Zahájení zjišťovacího řízení koncepce
„Dohoda o partnerství pro období 2021 - 2027“
Ing. Barbora Švíková

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Informace pro veřejnost

 

Integrovaná prevence (IPPC)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
28.5.202029.7.2020Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 295 kB]
20. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení Porodna prasnic Plevnice společnosti SPV Pelhřimov, a.s.
Ivo Dobrianskij
18.5.202018.6.2020Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 204 kB]
8. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení Skládka odpadů „U Vysokého mostu“ k. ú. Petráveč
Ivo Dobrianskij
15.5.202015.6.2020Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 297 kB]
15. změna integrovaného povolení společnosti ASAP s.r.o. Věž 145, PSČ 582 56, pro zařízení: Asanační podnik Věž
Ivo Dobrianskij
6.5.20208.6.2020Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 296 kB]
16. změna integrovaného povolení společnosti ASAP s.r.o. Věž 145, PSČ 582 56, pro zařízení: Asanační podnik Věž
Ivo Dobrianskij
5.5.20205.6.2020Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 278 kB]
7. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení „Zařízení na výrobu krmných směsí“ společnosti ZZN Pelhřimov a. s.
Ivo Dobrianskij
4.5.20204.6.2020Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 296 kB]
12. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení společnosti Moravia Lacto a.s. pro Zařízení na úpravu a zpracování mléka, kde množství odebíraného mléka je větší než 200 t denně (v průměru za rok), v k. ú. Jihlava
Ivo Dobrianskij
4.5.20204.6.2020Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 204 kB]
8. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení „Skládka TKO Chotěboř-Lapíkov“
Ivo Dobrianskij

Odbor zdravotnictví - výběrová řízení

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
27.5.20209.7.2020Výsledky výběrových řízení ze dne 25. 5. 2020 [PDF, 1 MB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v Kraji Vysočina
Bc. Lada Jílková, DiS.
26.5.20208.7.2020Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 84 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost
Bc. Lada Jílková, DiS.
26.5.20208.7.2020Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 85 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
22.5.20203.7.2020Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 71 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Bc. Lada Jílková, DiS.
21.5.20203.7.2020Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 83 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
20.5.20201.7.2020Výsledky výběrových řízení ze dne 18. 5. 2020 [PDF, 997 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v Kraji Vysočina
Bc. Lada Jílková, DiS.
11.5.202022.6.2020Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 76 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Hematologie a transfúzní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
15.4.202029.5.2020Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 84 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Kardiologie
Bc. Lada Jílková, DiS.

Oddělení ostatních správních činností

 

Ochrana přírody a krajiny

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
26.5.202011.6.2020USNESENÍ - převzetí řízení [PDF, 665 kB]
Soubor staveb v areálu jaderného zařízení NZJ EDU a vybraných souvisejících staveb
Ing. František Mládek

Opatření COVID-19

 

Ostatní dokumenty odboru dopravy a silničního hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
4.11.201931.12.2020Vyhlášení termínu konání ZOZ k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby pro rok 2020 [PDF, 58 kB]
Vyhlášení termínů zkoušek pro rok 2020 pro zájemce, kteří chtějí složit zkoušku odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby.
Kamila Váňová

Plánování v oblasti vod

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.12.201922.6.2020Oznámení o zveřejnění přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v části mezinárodní oblasti povodí Labe a povodí Dunaje na území České republiky
Podle § 24 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořizují Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik. Součástí přípravných prací k těmto plánům je podle § 25 odst. 1 písm. a) bodu 3 vodního zákona zpracování a zpřístupnění předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v povodí pro aktivní zapojení uživatelů vody a veřejnosti. V souladu s § 16 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů, se zveřejňuje Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami zjištěných v části mezinárodní oblasti povodí Labe/Dunaje na území České republiky od 20. prosince 2019 po dobu 6 měsíců (do 22. června 2020) k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti na Ministerstvu zemědělství, Ministe
Ing. Martin Drápela

Pracovní místa pro příspěvkové organizace vyhlašovaná Krajem Vysočina jako zřizovatelem (statutární zástupci organizací)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
21.4.202026.6.2020Ŕeditelka/ředitel Horácké galerie v Novém Městě [PDF, 475 kB]
Přihlášku je třeba zaslat se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Bez nich není přihláška úplná a nebude zahrnuta mezi přihlášky uchazečů na pozici ředitelky/ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě. Přihlášku k výběrovému řízení zašlete na adresu: Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Lhůta pro podání přihlášek končí dne 26. 6. 2020 v 12.00 hodin. Obálku je třeba zřetelně označit slovy: „Horácká galerie v Novém Městě na Moravě – výběrové řízení ředitelka/ředitel – neotvírat“. Na později doručené nebo neúplné přihlášky nebude brán zřetel. Vyhlašovatel si vyhrazuje v rámci realizace výběrového řízení právo provést psychologické pohovory.
Kontaktní osoba pro případné další informace:
Mgr. Lenka Novotná, odd. kultury, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, tel. 564 602 382, e-mail: novotna.l@kr-vysocina.cz
Jana Činčárová

Pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
29.5.202015.6.2020Úřednice/úředník na úseku silničního hospodářství odboru dopravy a silničního hospodářství [PDF, 480 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 15. 6. 2020 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba: Ing. Eva Plachá, tel.: 564 602 106, e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz
Jana Činčárová
28.5.202012.6.2020Úřednice/úředník na úseku rozpočtu a financování odboru ekonomického [PDF, 559 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 12. 6. 2020 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba: Jana Činčárová, tel: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz
Jana Činčárová
28.5.202010.7.2020Úřednice/úředník na úseku investic odboru majetkového [PDF, 485 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 10. 7. 2020 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Ivana Hanáková Kosourová, DiS., tel: 564 602 107,
e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
30.4.20208.6.2020Úřednice/úředník na úseku přezkoumání hospodaření obcí odboru kontroly [PDF, 424 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 8. 6. 2020 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Zižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba: Ing. Eva Plachá, tel: 564 602 106, e-mail: placha.e@kr-vvsocina.cz.
Jana Činčárová

Rozpočet 2020

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
11.12.201931.3.2021Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 [PDF, 198 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Rozpočtová opatření r. 2020

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
24.1.20201.3.2021Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatřeních v roce 2020Ing. Bc. Pavel Tulis

Rybářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
15.5.20201.6.2020Vyrozumění o podaném odvolání [PDF, 339 kB]Ing. Martin Drápela
13.5.202029.5.2020Vyrozumění o podaném odvolání [PDF, 400 kB]Ing. Martin Drápela

Silniční hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.5.20205.6.2020Veřejná vyhláška - stavební povolení [PDF, 341 kB]
Stavební povolení stavby I/38 Zvěrkovice, úprava křižovatky. Stavba spočívá v úpravě křižovatky silnice I/38 se silnicí II/400 tak, aby osy obou silnic svíraly pravý úhel. Současně dojde k rozšíření silnice I/38 pro zřízení levého odbočovacího pruhu.
Ing. Jiří Macura

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2022

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
26.6.201931.7.2020Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2020, 2021 a 2022 [PDF, 198 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2023

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
28.5.202017.6.2020Oznámení o zveřejnění Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2021 - 2023_úřední deska [PDF, 201 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis
28.5.202017.6.2020Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2021 - 2023_úřední deska [PDF, 506 kB]
(zveřejněno v souladu ust. § 3 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)
Ing. Bc. Pavel Tulis

Tiskové zprávy - duben 2020

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.4.20201.1.2030Úřední hodiny pro veřejnost obnoví krajský úřad od pondělí v původním rozsahu, ale za přísnějších hygienických opatření
Od pondělí 20. dubna se Krajský úřad Kraje Vysočina otevře veřejnosti a obsluha klientů se přiblíží dříve běžnému stavu. Úřední hodiny budou opět platit ve standardním rozsahu jako před zavedením mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, tzn. v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v ostatní dny od 8 do 13 hodin. „Na určitá omezení se ale přesto občané musejí připravit. Například vstup do areálu bude pouze hlavním vchodem budovy A, zároveň budou platit přísnější hygienická opatření,“ říká ředitel úřadu Zdeněk Kadlec a dodává, že klientům budou u vstupu k dispozici desinfekce na ruce i jednorázové papírové utěrky.
Ing. Eva Neuwirthová

Vodní hospodářství a ochrana vod

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
25.5.202010.6.2020Veřejná vyhláška - usnesení o prodloužení zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí [PDF, 653 kB]
Usnesení o prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí ve věci společného povolení a povolení k nakládání s vodami pro stavbu "Oprava a odbahnění rybníka Nesvačily"
Ing. Radek Zvolánek

Výroční zprávy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
2.3.20202.3.2021Výroční zpráva za rok 2019 [PDF, 1,7 MB]Petr Čermák
14.6.20191.3.2021Výroční zpráva za rok 2017 [PDF, 4 MB]admin
14.6.20191.3.2021Výroční zpráva za rok 2018 [PDF, 901 kB]admin

Záměry darování/prodeje nemovitého majetku

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
25.5.202025.6.2020Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 264 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Smrčná na Moravě, obec Smrčná, okres Jihlava.
Martina Vávrová
25.5.202025.6.2020Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 243 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Opatov u Jihlavy, obec Opatov, okres Jihlava.
Martina Vávrová
15.5.202015.6.2020Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 44 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Havlíčkův Brod, obec Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
13.5.202015.6.2020Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 207 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Svatoslav nad Jihlavou, obec Luka nad Jihlavou, okres Jihlava.
Martina Vávrová
7.5.20208.6.2020Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 63 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Antonínův Důl, obec Jihlava, okres Jihlava.
Martina Vávrová
7.5.20208.6.2020Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 63 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu, obec Lípa, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
6.5.20208.6.2020Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 199 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Radešín nad Bobrůvkou, obec Radešín, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
6.5.20208.6.2020Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 237 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k ú. Pelhřimov, obec Pelhřimov, okres Pelhřimov.
Martina Vávrová
30.4.20201.6.2020Záměr směny nemovitého majetku [PDF, 75 kB]
Záměr směny nemovitého majetku v k.ú. Petrovice u Štoků, obec Štoky, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová

Závěrečné účty

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
28.5.202017.6.2020Oznámení o zveřejnění Návrhu závěrečného účtu Kraje za rok 2019 - úřední deska [PDF, 199 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis
28.5.202017.6.2020Návrh závěrečného účtu Kraje Vysočina za rok 2019 - úřední deska [PDF, 812 kB]
(užší rozsah v souladu s ust. § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)
Ing. Bc. Pavel Tulis
26.6.201931.7.2020Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Kraje Vysočina za rok 2018 [PDF, 198 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis
V archivu je: 1 záznam

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Počet návštěv: 1367619

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek