Cesta: Titulní stránka > Krajský úřad > úřední deska


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Úřední deskaZobrazení a vyhledávání

Vyberte zobrazení:

Složka: 

 
 

Vyhledávání: 

 
?
 

Úřední deska - stav ke dni 7.7.2022

Činnost

 

Dopravní značení - opatření obecné povahy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
30.6.202218.7.2022Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 na ulici Okružní v Humpolci z důvodu opravy komunikace v rámci probíhající akce "I/34 Humpolec - průtah"
Bc. Lenka Mašterová
30.6.202218.7.2022Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I/19 a I/37 v souvislosti s konáním charitativní cyklojízdy „Na kole dětem Žďárskými vrchy“ dne 20. 8. 2022
Bc. Matěj Petr
30.6.202218.7.2022Opatření obecné povahy - místní úprava provozu
Stanovení trvalého dopravního značení - změny v rozsahu a poloze DZ po opravě Jihlavského tunelu.
Ing. Jiří Macura
30.6.202218.7.2022Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Stanovení přechodné úprav provozu na silnici I/38 u obce Květnov - upozornění na dopravní opatření související s výstavbou vodovodu a vodovodních přípojek Skřivánek
Bc. Lenka Mašterová
30.6.202218.7.2022Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/19 od křižovatky se silnicí II/385 po křižovatku se silnicí II/388 z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu P7039, Rovné dne 12. 7. 2022 v době od 8:00 do 20:00 hod.
Bc. Matěj Petr
29.6.202215.7.2022Opatření obecné povahy - místní úprava provozuBc. Lenka Mašterová
29.6.202215.7.2022Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Přechodná úprava provozu na I/38 Svojkovice - Želetava po dobu částečné uzavírky při opravě silnice v tomto úseku.
Ing. Jiří Macura
29.6.202215.7.2022Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/38 v Havlíčkově Brodě od křižovatku se silnicí II/150 ulice Ledečská po křižovatku se silnicí II/346 a II/347 na obchvatu města Habry z důvodu uzavírky silnice II/150 ulice Ledečská v Havlíčkově Brodě
Bc. Lenka Mašterová
27.6.202213.7.2022Návrh opatření obecné povahy - místní úprava provozu
Návrh trvalého dopravního značení na silnici I/23 v k.ú. Vladislav - upozornění na sníženou šířku vozovky a související změny ve svislém a vodorovném dopravním značení.
Ing. Jiří Macura
27.6.202213.7.2022Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/37 u obce Karlov z důvodu čištění příkopů komunikace.
Bc. Matěj Petr
24.6.202211.7.2022Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Stanovení přechodné úpravy provozu na I/38 D1 - Jihlava - II. etapa prací - uzavřený pravý pás
Ing. Jiří Macura
23.6.202211.7.2022Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/38 v obci Radostín z důvodu výstavba protihlukových stěn v krajnici silnice I/38
Bc. Lenka Mašterová
22.6.20228.7.2022Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/19 v Olešné (místní části Nového Města na Moravě) z důvodu výstavby lávky pro pěší a rekonstrukce chodníku od nabytí účinnosti OOP do 30. 9. 2022.
Bc. Matěj Petr

Elektronický podpis a elektronické podatelny

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
13.5.202030.12.2022Podatelna Krajského úřadu Kraje VysočinaIng. Karel Žák

Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA, SEA)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
4.7.202220.7.2022ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 700 kB]
Hlubinné geotermální vrty – 2 svislé vrty 140 m, parc. č. 2885, k. ú. Město Žďár
Ing. Milan Křížek
4.7.202220.7.2022ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 729 kB]
Vodovodní přivaděč Želivka - Jihlava
Ing. František Mládek
1.7.202218.7.2022STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ [PDF, 323 kB]
Změna č. 3 Územního plánu Třešť
Ing. František Mládek
1.7.20221.8.2022Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 254 kB]
Vrty pro energetické potřeby: tepelné čerpadlo země-voda, k. ú. Město Žďár, č. parcely 2889
Ing. František Mládek
1.7.20221.8.2022Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 244 kB]
Pokračování těžby v lokalitě Těchobuz - 2. podání
Ing. František Mládek
30.6.202218.7.2022ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 316 kB]
Prodejna pro dům a zahradu, ulice Znojemská, Jihlava (2. podání)
Ing. František Mládek
30.6.20221.8.2022Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 255 kB]
Hlubinné geotermální vrty pro TČ - 4 vrty o hloubce 75 m, parc. č. 339/21, k. ú. Škrdlovice
Ing. František Mládek
29.6.20221.8.2022Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 243 kB]
Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny Spělov
Ing. František Mládek
21.6.20227.7.2022ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 361 kB]
Výrobně skladovací hala Pávovská - Jihlava, 2. podání
Ing. František Mládek
24.6.202225.7.2022Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 238 kB]
Mobilní betonárna Souboř
Ing. František Mládek
24.6.202225.7.2022Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 232 kB]
Modernizace objektů s chovem skotu, provozovna Hněvkovice
Ing. František Mládek
17.6.202218.7.2022Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 247 kB]
Revitalizace údolní nivy s prvky PPO, k. ú. Budkov
Ing. František Mládek
13.6.202214.7.2022Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 275 kB]
Dva svislé vrty 100 m, parc. č. 609, k. ú. Nové Město na Moravě
Ing. František Mládek
10.6.202211.7.2022Zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení jeho vlivů na životní prostředí
„Plán dílčího povodí Dyje 2021 - 2027“
Ing. Barbora Švíková

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Informace pro veřejnost

 

Integrovaná prevence (IPPC)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.6.202225.7.2022Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 348 kB]
2. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení „Výrobní hala A4 a předúprava v hale B2“ společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.
Ivo Dobrianskij
6.6.20227.7.2022Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 405 kB]
2. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení „Mořící linka KEG“ společnosti SCHÄFER - SUDEX s.r.o.
Ivo Dobrianskij
6.6.20227.7.2022Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 160 kB]
16. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení Železárny Štěpánov, spol. s r.o., slévárna
Ivo Dobrianskij

Odbor zdravotnictví - výběrová řízení

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
27.6.202210.8.2022Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 158 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Dermatovenerologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
23.6.20228.8.2022Výsledky výběrových řízení ze dne 22. 6. 2022 [PDF, 1,4 MB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v Kraji Vysočina
Bc. Lada Jílková, DiS.
21.6.20224.8.2022Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 156 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
13.6.202227.7.2022Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 153 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Radiologie a zobrazovací metody
Bc. Lada Jílková, DiS.
8.6.202222.7.2022Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 151 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Klinický psycholog
Bc. Lada Jílková, DiS.
6.6.202220.7.2022Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 156 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Bc. Lada Jílková, DiS.
1.6.202215.7.2022Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 154 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
1.6.202215.7.2022Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 155 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost
Bc. Lada Jílková, DiS.
1.6.202215.7.2022Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 151 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
1.6.202215.7.2022Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 159 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
27.5.202212.7.2022Výsledky výběrových řízení ze dne 25. 5. 2022 [PDF, 1,7 MB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v Kraji Vysočina
Bc. Lada Jílková, DiS.

Oddělení ostatních správních činností

 

Ostatní dokumenty odboru dopravy a silničního hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
11.11.202131.12.2022Vyhlášení termínů konání ZOZ k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby pro rok 2022 [PDF, 59 kB]
Vyhlášení termínů zkoušek pro rok 2020 pro zájemce, kteří chtějí složit zkoušku odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby.
Kamila Váňová

Pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
1.7.202229.7.2022Úřednice/úředník na úseku energetiky odboru regionálního rozvoje
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 29. 7. 2022 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava. Kontaktní osoba: Jana Činčárová, tel: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz
Jana Činčárová
27.6.202213.7.2022Úřednice/úředník na úseku účetnictví odboru ekonomického
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 13. 7. 2022 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava. Kontaktní osoba:
Bc. Denisa Navrátilová, tel: 564 602 418, e-mail: navratilova.d@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
15.6.202211.7.2022Úřednice/úředník na úseku analýz a statistiky odboru analýz a podpory řízení
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 11. 7. 2022 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava. Kontaktní osoba: Jana Činčárová, tel: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
15.6.202211.7.2022Odborná pracovnice/odborný pracovník projektu Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina odboru zdravotnictví
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 11. 7. 2022 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava. Kontaktní osoba: Ing. Eva Plachá, tel: 564 602 106, e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
26.5.20228.7.2022Úřednice/úředník na úseku investic odboru majetkového
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 8. 7. 2022 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava. Kontaktní osoba: Bc. Denisa Navrátilová, tel: 564 602 418, e-mail: navratilova.d@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová

Rozpočet 2022

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.12.202131.12.2022Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2022 [PDF, 273 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2025

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
15.6.202231.7.2023Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2023, 2024 a 2025 [PDF, 261 kB]Ing. Pavla Benešová

Tiskové zprávy - duben 2020

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.4.20201.1.2030Úřední hodiny pro veřejnost obnoví krajský úřad od pondělí v původním rozsahu, ale za přísnějších hygienických opatření
Od pondělí 20. dubna se Krajský úřad Kraje Vysočina otevře veřejnosti a obsluha klientů se přiblíží dříve běžnému stavu. Úřední hodiny budou opět platit ve standardním rozsahu jako před zavedením mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, tzn. v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v ostatní dny od 8 do 13 hodin. „Na určitá omezení se ale přesto občané musejí připravit. Například vstup do areálu bude pouze hlavním vchodem budovy A, zároveň budou platit přísnější hygienická opatření,“ říká ředitel úřadu Zdeněk Kadlec a dodává, že klientům budou u vstupu k dispozici desinfekce na ruce i jednorázové papírové utěrky.
Ing. Eva Neuwirthová

Výroční zprávy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.2.20222.3.2023Výroční zpráva za rok 2021 [PDF, 713 kB]admin

Záměry darování/prodeje nemovitého majetku

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
14.6.202215.7.2022Záměr směny nemovitého majetku [PDF, 257 kB]
Záměr směny nemovitého majetku v k. ú. a obec Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
Renáta Křečková
10.6.202211.7.2022Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 203 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k. ú. Počítky, obec Počítky, okres Žďár nad Sázavou
Renáta Křečková
7.6.20228.7.2022Záměr pronájmu nemovitého majetku [PDF, 143 kB]
Záměr pronájmu nemovitého majetku v k. ú. Jihlava, obec Jihlava, okres Jihlava
Renáta Křečková

Záplavová území

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
28.6.202214.7.2022Návrh stanovení aktualizovaného rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Doubrava
Stanovení aktualizovaného rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Doubrava v ř. km 41,500 – 80,585 (od nádrže Pařížov po Ranský rybník), IDVT 10100005 na území Kraje Vysočina a v obci Běstvina na území Pardubického kraje
Ing. Radek Zvolánek

Závěrečné účty

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
15.6.202231.7.2023Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Kraje Vysočina za rok 2021 [PDF, 258 kB]Ing. Pavla Benešová

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Počet návštěv: 1524987

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies