Cesta: Titulní stránka > Krajský úřad > úřední deska


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Úřední deskaZobrazení a vyhledávání

Vyberte zobrazení:

Složka: 

 
 

Vyhledávání: 

 
?
 

Úřední deska - stav ke dni 16.7.2018

Činnost

 

Dokumenty odboru územního plánování a stavebního řádu

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
29.6.201814.8.2018Veřejná vyhláška Oznámení [PDF, 508 kB]
Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
Marcela Zezulková

Dopravní značení - opatření obecné povahy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
11.7.201827.7.2018Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/19 v km cca 150,000 – 152,900 v úseku komunikace I/19 mezi křižovatkou s komunikací III/03820 v místní části Keřkov až po křižovatku s komunikací II/03810 v obci Přibyslav, z důvodu uložení potrubí kanalizace do silnice III/03820 v místní části Dobrá – Keřkov, v termínu od 16. 07. 2018 do 07. 09. 2018.
Bc. Jaroslav Procházka
2.7.201818.7.2018Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
Stanovení přechodné úpravy provozu při částečné zavírce silnice I/19 pod železničním mostem u Leskovic
Ing. Jiří Macura
29.6.201816.7.2018Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/37 v km cca 112,350 – 112,650 most ev. č. 37-052 před obcí Sazomín, z důvodu dokončovacích prací na mostě včetně demontáže mostního provizoria, v termínu od 05. 07. 2018 do 15. 07. 2018.
Bc. Jaroslav Procházka
29.6.201816.7.2018Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/23 v km cca 73,700 – 75,790 v úseku silnice I/23 od křižovatky se silnicí II/407 (obec Stará Říše) až po rekonstruovaný propustek v obci Markvartice (okr. Jihlava), z důvodu úplné uzavírky silnice I/23 pro stavbu „I/23 Markvartice, rekonstrukce propustku“. Platnost stanovení: od 09. 07. 2018 do 31. 10. 2018.
Bc. Jaroslav Procházka
29.6.201816.7.2018Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
dopravní omezení a částečná uzavírka silnice I/19 u obce Leskovice - výstavba meteostanice
Iveta Hájková
29.6.201816.7.2018Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnice I/38 Golčův Jeníkov, obchvat při částečné uzavírce z důvodu montáže svodidel.
Ing. Jiří Macura
29.6.201816.7.2018Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
dopravní omezení a částečná uzavírka na silnici I/38 Kámen, okr. Havlíčkův Brod z důvodu výstavby silniční meteostanice
Iveta Hájková

Dotace na pořízení ÚPD

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
31.3.201731.12.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č.08/17
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina
Tyto Zásady ruší Zásady č. 05/15 ze dne 12.05.2015
Ing. Miloslav Malec

Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA, SEA)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
13.7.20183.8.2018Zahájení zjišťovacího řízení koncepce
„Revize Operačního programu Životní prostředí - OP ŽP Verze 13.0 (EK 5.0) “
Ing. Barbora Švíková
9.7.201830.7.2018Zahájení zjišťovacího řízení koncepce
„Revize č. 5 Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“
Ing. Barbora Švíková
2.7.20182.8.2018Závěr zjišťovacího řízení koncepce
„Plán udržitelné městské mobility Jihlavy“
Ing. Barbora Švíková
29.6.201830.7.2018Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 473 kB]
Modernizace farmy pro skot - Lukavec
Ing. František Mládek
18.6.201819.7.2018Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 728 kB]
Modernizace střediska živočišné výroby Předín
Ing. František Mládek
18.6.201819.7.2018Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 476 kB]
Revitalizace živočišné výroby v Zemědělském obchodním družstvu v Herálci
Ing. František Mládek
14.6.201816.7.2018Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 245 kB]
Novostavba výkrmu prasat v Urbanově
Ing. František Mládek

Informace pro veřejnost

 

Odbor zdravotnictví - výběrová řízení

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
16.7.201827.8.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 85 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecná sestra - kontaktní pracoviště domácí ošetřovatelské péče
Bc. Lada Jílková, DiS.
11.7.201822.8.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 80 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Chirurgie
Bc. Lada Jílková, DiS.
10.7.201821.8.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 80 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
9.7.201820.8.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 83 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Revmatologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
9.7.201820.8.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 82 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Revmatologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
9.7.201820.8.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 83 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Revmatologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
9.7.201820.8.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 82 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
28.6.201813.8.2018Výsledky výběrových řízení ze dne 27. 6. 2018 [PDF, 567 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v Kraji Vysočina
Bc. Lada Jílková, DiS.
19.6.20182.8.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 72 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Kardiologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
13.6.201830.7.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 79 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
6.6.201820.7.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 77 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
4.6.201818.7.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 80 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Lékařská genetika
Bc. Lada Jílková, DiS.
30.5.201816.7.2018Výsledky výběrových řízení ze dne 28. 5. 2018 [PDF, 1,2 MB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v Kraji Vysočina
Bc. Lada Jílková, DiS.

Oddělení ostatních správních činností

 

Ostatní dokumenty odboru dopravy a silničního hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
6.11.201731.12.2018Vyhlášení termínu konání ZOZ k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby pro rok 2018 [PDF, 58 kB]
Vyhlášení termínů zkoušek pro rok 2018 pro zájemce, kteří chtějí složit zkoušku odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby.
Kamila Váňová

Pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
2.7.201820.7.2018Úřednice/úředník na úseku strategického plánování se zaměřením na činnost Regionální stálé konference odboru regionálního rozvoje [PDF, 460 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 20. 7. 2018 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba:
Ing. Bc. Ivana Hanáková Kosourová, DiS., tel: 564 602 107, e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
28.6.201816.7.2018Správa databází a aplikací odboru informatiky [PDF, 313 kB]
Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete přihlášku do výběrového řízení, a to prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, do 16. 7. 2018.
Kontaktní osoba:
Ing. Bc. Ivana Hanáková Kosourová, DiS., tel: 564 602 107, e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz
Jana Činčárová
25.6.201820.7.2018Úřednice/úředník na úseku veřejnosprávní kontroly odboru kontroly [PDF, 420 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 20. 7. 2018 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba: Jana Činčárová, tel: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
25.6.201820.7.2018Úřednice/úředník na úseku přezkoumání hospodaření obcí odboru kontroly [PDF, 502 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 20. 7. 2018 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba: Ing. Eva Plachá tel: 564 602 106, e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz
Jana Činčárová

Pravidla Rady Kraje Vysočina r. 2017

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
28.2.201831.12.2020Dodatek č. 1 Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 13/2017 [PDF, 113 kB]
Dodatek č. 1 Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 13/17 pro poskytování dotací na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech
Odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
Tento Dodatek Pravidel ruší Pravidla č. 01/17 ze dne 10. 1. 2017
Marie Jakoubková

Rozpočet 2018

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
18.12.20171.4.2019Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 [PDF, 275 kB]
Oznámení na úřední desce.
Ing. Bc. Pavel Tulis

Rozpočtová opatření r. 2018

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
5.4.201828.2.2019Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření v roce 2018Ing. Bc. Pavel Tulis

Silniční hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
4.7.201820.7.2018Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení [PDF, 123 kB]
Oznámení o zahájení stavebního řízení pro stavbu „I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat“
Ing. Jiří Macura

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2021

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.6.201831.7.2019Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2019, 2020 a 2021 [DOC, 37 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Vodní hospodářství a ochrana vod

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
5.4.201830.8.2018Žádost o spolupráci MŽP ve věci aktualizace ochranných pásem vodních zdrojů
Žádost Ministerstva životního prostředí pro všechny uživatele o připomínkování aktualizace ochranných pásem vodních zdrojů do 30. 8. 2018
Ing. Radek Zvolánek

Záměr darování nemovitého majetku

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
29.6.201830.7.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 154 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Rybné, obec Rybné, okres Jihlava.
Martina Vávrová
29.6.201830.7.2018Záměr darování hmotných nemovitých věcí [PDF, 200 kB]
Záměr darování hmotných nemovitých věcí v k.ú. Košetice, obec Košetice, okres Pelhřimov.
Martina Vávrová
29.6.201830.7.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 40 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú, Brtnice.
Martina Vávrová
19.6.201820.7.2018Záměr propachtování nemovitéh majetku [PDF, 256 kB]
Záměr propachtování nemovitého majetku.
Martina Vávrová

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2016

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
14.9.201631.12.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 05/2016 [PDF, 182 kB]
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Tyto Zásady ruší Zásady č. 08/15 ze dne 8. 9. 2015
Tyto Zásady byly zrušeny Zásadami č. 07/18 ze dne 19. 6. 2018
Marie Jakoubková

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2018

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
8.2.20181.4.2019Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 01/18 [PDF, 256 kB]
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2018
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Petra Pospíchalová

Závěrečné účty

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.6.201831.7.2019Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Kraje Vysočina za rok 2017 [DOC, 38 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Počet návštěv: 1216267

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek