Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2020 > Leden


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 
 

Úřední deskaZobrazení a vyhledávání

Vyberte zobrazení:

Složka: 

 
 

Vyhledávání: 

 
?
 

Úřední deska - stav ke dni 15.1.2021

Aktuální informace

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
8.1.202125.1.2021VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení možnosti převzetí písemnosti [PDF, 489 kB]
Oznámení o možnost převzetí písemnosti: rozhodnutí, č. j.: KUJI 117267/2020 ze dne 14. 12. 2020, pan Jaroslav Hašek
Ing. František Mládek

Činnost

 

Dopravní značení - opatření obecné povahy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
11.1.202127.1.2021Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Přechodná úprava provozu - na silnici první třídy I/19 extravilán města Bystřice nad Perštejnem ve směru na Lesoňovice z důvodu realizace stavby „Terénní úpravy pozemků v k.ú. Lesoňovice“
Bc. Ivana Čapková
4.1.202120.1.2021Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Přechodná úprava provozu k úplné uzavírce silnice I/34 Rozkoš u Humpolce - Skála, úplná krátkodobá uzavírka po 100 m bez objízdné trasy, zajištění bezpečnosti silničního provozu při kácení stromů
Iveta Hájková

Elektronický podpis a elektronické podatelny

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
13.5.202030.12.2022Podatelna Krajského úřadu Kraje VysočinaIng. Karel Žák

Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA, SEA)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
15.1.20211.2.2021ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 388 kB]
Revitalizace trati Kostelec - Telč - Slavonice
Ing. František Mládek
14.1.202115.2.2021Zveřejnění návrhu koncepce
„Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu pro léta 2021 až 2030“
Ing. Barbora Švíková
13.1.202129.1.2021ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 302 kB]
Navýšení kapacity betonárny Křižanov
Ing. František Mládek
12.1.202128.1.2021ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 326 kB]
Novostavba haly a staveb souvisejících na pozemku p. č. 455/1 v k. ú. Hruškové Dvory, Jihlava - nové podání
Ing. František Mládek
11.1.202111.2.2021Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení (posunutí lhůty pro vyjádření) [PDF, 265 kB]
Výstavba a změny v objektech s chovem skotu, provozovna Pacov - U Louže
Ing. František Mládek
11.1.202111.2.2021Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 240 kB]
Obchodní centrum Brněnská, Jihlava
Ing. František Mládek
8.1.20218.2.2021Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 217 kB]
Terénní úpravy Havlíčkův Brod
Ing. František Mládek
7.1.20218.2.2021Zahájení zjišťovacího řízení koncepce
„Plán dílčího povodí Dyje 2021 - 2027“
Ing. Barbora Švíková
6.1.202122.1.2021ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 317 kB]
Terénní úpravy Hamry nad Sázavou
Ing. František Mládek
22.12.202022.1.2021Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci
„Operační program Rybářství 2021 – 2027“
Ing. Barbora Švíková
28.12.202011.2.2021Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 230 kB]
Výstavba a změny v objektech s chovem skotu, provozovna Pacov - U Louže
Ing. František Mládek
22.12.202022.1.2021Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 241 kB]
Modernizace chovu skotu Hodice
Ing. František Mládek
21.12.202021.1.2021Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci
„Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod – CZ06Z: Aktualizace 2020“
Ing. Barbora Švíková
17.12.202018.1.2021Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 224 kB]
Skládka Hrádek u Pacova, III. etapa skládky (2. podání)
Ing. František Mládek
17.12.202018.1.2021Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 243 kB]
Logistické centrum v Jihlavě, k. ú. Hruškové Dvory p. č. 455/44 (2. podání)
Ing. František Mládek
17.12.202018.1.2021Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 278 kB]
Modernizace technologie stáje
Ing. František Mládek
17.12.202018.1.2021Zveřejnění návrhu koncepce
„Dopravní politika České republiky pro léta 2021 - 2027 s výhledem do roku 2050“
Ing. Barbora Švíková

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Informace pro veřejnost

 

Integrovaná prevence (IPPC)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
12.1.202112.2.2021Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 355 kB]
8. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení „Zařízení na výrobu krmných směsí“ společnosti ZZN Pelhřimov a. s.
Ivo Dobrianskij
12.1.202112.2.2021Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 281 kB]
8. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně provozu zařízení „Kompresní stanice Kralice nad Oslavou“
Ivo Dobrianskij
7.1.20218.2.2021Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 307 kB]
6. změna integrovaného povolení společnosti AGRO - V s.r.o., pro zařízení, Zařízení intenzivního chovu drůbeže, provoz Ratibořice
Ivo Dobrianskij
6.1.202122.1.2021Vyjádření Cenia k žádosti o integrované povolení [PDF, 206 kB]
Vyjádření k žádosti o 9. změnu integrovaného povolení společnosti LAKUM – GALMA a.s. pro zařízení „Automatická linka pro galvanické pokovení oceli a Zn slitin a kataforéza“
Ivo Dobrianskij
17.12.202018.1.2021Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 281 kB]
12. změna integrovaného povolení pro zařízení „Skládka TKO a TPO – S-OO3 Ronov nad Sázavou (1. etapa) a Odpadové hospodářství Ronov nad Sázavou – 2. etapa“
Ivo Dobrianskij

Odbor zdravotnictví - výběrová řízení

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
8.1.202119.2.2021Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 87 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
8.1.202119.2.2021Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 87 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
6.1.202117.2.2021Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 85 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost
Bc. Lada Jílková, DiS.
17.12.20202.2.2021Výsledky výběrových řízení ze dne 16. 12. 2020 [PDF, 632 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v Kraji Vysočina
Bc. Lada Jílková, DiS.
8.12.202022.1.2021Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 84 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.

Oddělení ostatních správních činností

 

Opatření COVID-19

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
14.1.202122.1.2021Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 14. 1. 2021 [PDF, 216 kB]
K provedení krizového opatření přijatého usnesením vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1378 pro řešení vzniklé krizové situace ve spojení s usnesením vlády České republiky ze dne 7. ledna 2021 č. 12, kterým prodloužila účinnost tohoto usnesení a v návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda České republiky v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb., vyhlásila na území České republiky nouzový stav a ve spojení s usnesením vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1373, kterým vláda České republiky prodloužila nouzový stav, určil hejtman Kraje Vysočina další školy a školská zařízení, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti, k nimž nemohou za nouzového stavu vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce.
PaedDr. Vladimír Zelený
11.1.202122.1.2021Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 8. 1. 2021 [PDF, 495 kB]
K provedení krizového opatření přijatého usnesením vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1378 pro řešení vzniklé krizové situace ve spojení s usnesením vlády České republiky ze dne 7. ledna 2021 č. 12, kterým prodloužila účinnost tohoto usnesení a v návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda České republiky v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb., vyhlásila na území České republiky nouzový stav a ve spojení s usnesením vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1373, kterým vláda České republiky prodloužila nouzový stav, určil hejtman Kraje Vysočina školy a školská zařízení, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti, k nimž nemohou za nouzového stavu vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce.
PaedDr. Vladimír Zelený
31.12.202018.1.2021Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 31. 12. 2020 [PDF, 284 kB]
K provedení krizového opatření přijatého usnesením vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1378 pro řešení vzniklé krizové situace v návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda České republiky v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb., vyhlásila na území České republiky nouzový stav a ve spojení s usnesením vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1373, kterým vláda České republiky prodloužila nouzový stav, určil hejtman Kraje Vysočina další školy a školská zařízení, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti, k nimž nemohou za nouzového stavu vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce.
Mgr. Hana Koudelová

Ostatní dokumenty odboru dopravy a silničního hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
9.11.202031.12.2021Vyhlášení termínů konání ZOZ k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby pro rok 2021 [PDF, 58 kB]
Vyhlášení termínů zkoušek pro rok 2020 pro zájemce, kteří chtějí složit zkoušku odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby.
Kamila Váňová

Pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
15.1.20211.2.2021Úřednice/úředník na úseku správy realit odboru majetkového [PDF, 267 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 1. 2. 2021 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vvsocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Kontaktní osoba: Jana Činčárová, tel: 564 602 151, e-mail: cincarova.i@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
15.1.202112.2.2021Vedoucí oddělení územního plánování odboru územního plánování a stavebního řádu [PDF, 273 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 12. 2. 2021 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Hanáková Kosourová, tel: 564 602 107, e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
15.1.202126.2.2021Úřednice/úředník na úseku územního plánování odboru územního plánování a stavebního řádu [PDF, 272 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 26. 2. 2021 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba: Ing. Eva Plachá, tel: 564 602 106, e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz
Jana Činčárová
11.1.202129.1.2021Úřednice/úředník na úseku ekonomicko-technické agendy odboru zdravotnictví [PDF, 277 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 29. 1. 2021 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba: Jana Činčárová, tel: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
11.1.202129.1.2021Úřednice/úředník na úseku hospodářské správy oddělení hospodářské správy [PDF, 279 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 29. 1. 2021 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba: Bc. Denisa Navrátilová, tel: 564 602 418, e-mail: navratilova.d@kr-vysocina.cz
Jana Činčárová
15.12.202031.1.2021Úřednice/úředník v oblasti SF EU se zaměřením na administraci Programu spolupráce Interreg V-A AT-CZ odboru regionálního rozvoje [PDF, 262 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 31. 1. 2021 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba: Bc. Denisa Navrátilová, tel: 564 602 418, e-mail: navratilova.d@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová

Rozpočet 2021

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
4.1.202131.3.2022Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021 [PDF, 275 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Rozpočtová opatření r. 2020

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
24.1.20201.3.2021Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatřeních v roce 2020Ing. Bc. Pavel Tulis

Rybářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
14.1.20211.2.2021Rozhodnutí o zamítnutí žádosti [PDF, 1,2 MB]Ing. Martin Drápela

Silniční hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
15.1.20211.2.2021Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení [PDF, 397 kB]
Předmětem stavby je vybudování protihlukové stěny (PHS) u silnice I/38 a současně obnovení sjezdu ze silnice I/38 ze směru od D1 a nájezdu na silnici I/38 ve směru na Znojmo do/z místní části Jihlava Pávov pro vozidla do 3,5 tuny. V místě stavby bude nově osazeno svodidlo, provedena normová krajnice a osazena protihluková stěna. V místě obnovy sjezdu bude dále rozšířena komunikace I/38 o odbočovací a připojovací pruh v šířce 3,25 m. Stávající sjezd bude v blízkosti křižovatky rozšířen pro plynulé napojení odbočovacího a připojovacího pruhu.
Ing. Jiří Macura

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2023

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
1.7.202031.7.2021Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2021, 2022 a 2023 [PDF, 198 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Tiskové zprávy - duben 2020

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.4.20201.1.2030Úřední hodiny pro veřejnost obnoví krajský úřad od pondělí v původním rozsahu, ale za přísnějších hygienických opatření
Od pondělí 20. dubna se Krajský úřad Kraje Vysočina otevře veřejnosti a obsluha klientů se přiblíží dříve běžnému stavu. Úřední hodiny budou opět platit ve standardním rozsahu jako před zavedením mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, tzn. v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v ostatní dny od 8 do 13 hodin. „Na určitá omezení se ale přesto občané musejí připravit. Například vstup do areálu bude pouze hlavním vchodem budovy A, zároveň budou platit přísnější hygienická opatření,“ říká ředitel úřadu Zdeněk Kadlec a dodává, že klientům budou u vstupu k dispozici desinfekce na ruce i jednorázové papírové utěrky.
Ing. Eva Neuwirthová

Vodní hospodářství a ochrana vod

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
16.12.202018.6.2021Oznámení o zveřejnění návrhu Národních plánů povodí Labe a povodí Dunaje, návrhu Plánů pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a v povodí Dunaje a návrh Plánů dílčích povodí
Zpřístupnění návrhu národních plánů povodí společně s návrhy příslušných plánů dílčích povodí a návrhy plánů pro zvládání povodňových rizik od 18. prosince 2020 po dobu 6 měsíců (do 18. června 2021) k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti
Ing. Radek Zvolánek

Výroční zprávy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
2.3.20202.3.2021Výroční zpráva za rok 2019 [PDF, 1,7 MB]Petr Čermák
14.6.20191.3.2021Výroční zpráva za rok 2017 [PDF, 4 MB]admin
14.6.20191.3.2021Výroční zpráva za rok 2018 [PDF, 901 kB]admin

Záměry darování/prodeje nemovitého majetku

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
4.1.20214.2.2021Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 306 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. a obec Puklice, okres Jihlava.
Martina Vávrová
4.1.20214.2.2021Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 348 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. a obec Nová Ves u Nového Města na Moravě, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová

Záplavová území

 

Závěrečné účty

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
1.7.202031.7.2021Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Kraje Vysočina za rok 2019 [PDF, 197 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Počet návštěv: 1418741

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek