Doporučujeme

Naše bannery a ikonky pro vaše stránky:
  • Odkaz na zřizovatele
  • Fond Vysočiny
 
 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace > Právní předpisy kraje


 

Úřední deska

 
 


Zobrazení a vyhledávání

Vyberte zobrazení:

Složka: 

 
 

Vyhledávání: 

 
?
 

Úřední deska - stav ke dni 22.10.2020

Činnost

 

Dokumenty odboru územního plánování a stavebního řádu

 

Dopravní značení - opatření obecné povahy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
15.10.20202.11.2020Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
dopravní omezení k částečné uzavírce a dopravní omezení na dokončovací práce na silnici I/37 v extravilánu obce Ořechov směr Křižanov
Iveta Hájková
14.10.202030.10.2020Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Přechodná úprava provozu na silnici I/38 Havlíčkův Brod, ul. Lidická - 2x pracovní místo v délce cca 35 m - oprava povrchu silnice
Iveta Hájková
13.10.202029.10.2020Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozuIveta Hájková
13.10.202029.10.2020Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Přechodná úprava provozu na silnici I/34 - oprava silnice III/03422, Rouštany
Bc. Ivana Čapková
12.10.202029.10.2020Návrh opatření obecné povahy
Návrh opatření obecné povahy na silnici I/38 v Rančířově v souvislosti s realizací stavby přechodu pro chodce s poptávkovým zpomalovacím semaforem.
Ing. Jiří Macura
7.10.202023.10.2020Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Přechodná úprava provozu na silnicích I. třídy v Kraji Vysočina - opravy asfaltových hutněných vrstev vozovek na silnicích I. třídy
Iveta Hájková

Elektronický podpis a elektronické podatelny

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
13.5.202030.12.2022Podatelna Krajského úřadu Kraje VysočinaIng. Karel Žák

Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA, SEA)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.10.202020.11.2020Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 220 kB]
Havlíčkův Brod - STRABAG, recyklační dvůr
Ing. František Mládek
16.10.202016.11.2020Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjiš´tovacího řízení záměru [PDF, 279 kB]
Zařízení k využívání odpadů - demontáž elektroodpadů
Ing. František Mládek
13.10.202013.11.2020Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 245 kB]
Novostavba haly a staveb souvisejících na p. č. 455/1 k. ú. Hruškové Dvory, Jihlava
Ing. František Mládek
12.10.202029.10.2020ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 350 kB]
Přeložka silnice I/34 Věž, Skála - obchvaty (druhé podání)
Ing. František Mládek
5.10.20205.11.2020Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 224 kB]
Skládka Hrádek u Pacova, III. etapa skládky
Ing. František Mládek
5.10.20205.11.2020Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 243 kB]
Modernizace střediska Mladoňovice
Ing. František Mládek
2.10.20202.11.2020Posuzování vlivů na životní prostředí - zveřejnění informace o přepracované dokumentaci [PDF, 241 kB]
Zavedení recyklovaného dřeva do OSB, ekologizace výroby včetně redukce skleníkových plynů
Ing. František Mládek
22.9.202027.10.2020Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 239 kB]
Terénní úpravy Dl. Ves – zařízení k využívání odpadů způsobem R11, provozované dle § 14, odst. (2) zákona 185/2001 Sb. o odpadech
Ing. František Mládek

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Informace pro veřejnost

 

Integrovaná prevence (IPPC)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
19.10.202019.11.2020Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 306 kB]
11. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení Farma pro výkrm prasat Matějov společnosti AGROFARM,a.s. Žďár nad Sázavou
Ivo Dobrianskij
19.10.202019.11.2020Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 306 kB]
11. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení Farma pro výkrm prasat Slavkovice společnosti AGROFARM,a.s. Žďár nad Sázavou
Ivo Dobrianskij
5.10.20205.11.2020Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 283 kB]
14. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení „ENERGETIKA“ společnosti ŽĎAS, a.s.
Ivo Dobrianskij
5.10.20205.11.2020Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 372 kB]
8. změna integrovaného povolení společnosti VVM Závidkovice s.r.o., pro zařízení Chov prasat – středisko Závidkovice
Ivo Dobrianskij

Odbor zdravotnictví - výběrová řízení

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.10.20207.12.2020Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 72 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost
Bc. Lada Jílková, DiS.
22.10.20207.12.2020Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 82 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
14.10.202027.11.2020Výsledky výběrových řízení ze dne 14. 10. 2020 [PDF, 288 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v Kraji Vysočina
Bc. Lada Jílková, DiS.
13.10.202026.11.2020Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 81 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Ortoptista
Bc. Lada Jílková, DiS.
13.10.202026.11.2020Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 84 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Endokrinologie a diabetologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
8.10.202023.11.2020Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 84 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecná sestra- kontaktní pracoviště domácí ošetřovatelské péče
Bc. Lada Jílková, DiS.
7.10.202020.11.2020Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 85 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
2.10.202016.11.2020Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 79 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Oftalmologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
1.10.202013.11.2020Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 79 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Urologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
25.9.202010.11.2020Výsledky výběrových řízení ze dne 23. 9. 2020 [PDF, 1 MB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v Kraji Vysočina
Bc. Lada Jílková, DiS.
25.9.202010.11.2020Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 83 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Logoped ve zdravotnictví
Bc. Lada Jílková, DiS.
5.10.20203.11.2020Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 79 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
17.9.20202.11.2020Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 71 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
17.9.20202.11.2020Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 72 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
17.9.20202.11.2020Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 69 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
17.9.20202.11.2020Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 71 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
17.9.20202.11.2020Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 73 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
17.9.20202.11.2020Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 73 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
17.9.20202.11.2020Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 85 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.

Oddělení ostatních správních činností

 

Opatření COVID-19

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
14.10.202030.11.2020Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 13. 10. 2020 [PDF, 217 kB]
Hejtman Kraje Vysočina v souvislosti s nouzovým stavem, který byl vyhlášen usnesením vlády České republiky ze dne 30. 9. 2020 určil školy a školská zařízení, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti k nimž nemohou za nouzového stavu vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce.
PaedDr. Vladimír Zelený

Ostatní dokumenty odboru dopravy a silničního hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
4.11.201931.12.2020Vyhlášení termínu konání ZOZ k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby pro rok 2020 [PDF, 58 kB]
Vyhlášení termínů zkoušek pro rok 2020 pro zájemce, kteří chtějí složit zkoušku odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby.
Kamila Váňová

Pracovní místa pro příspěvkové organizace vyhlašovaná Krajem Vysočina jako zřizovatelem (statutární zástupci organizací)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
7.10.20209.12.2020Ředitelka/ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě [PDF, 507 kB]
Přihlášku k výběrovému řízení zašlete na adresu: Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Přihlášku je nutné doručit v písemné podobě a tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 8. 12. 2020 do 12.00 hodin. Obálku je třeba zřetelně označit slovy: „Horácká galerie v Novém Městě na Moravě – výběrové řízení ředitelka/ředitel – neotvírat“.
Jana Činčárová

Pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
12.10.202030.10.2020Vedoucí oddělení správy realit odboru majetkového [PDF, 262 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 30. 10. 2020 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Ivana Hanáková Kosourová, DiS., tel. 564 602 107, e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
12.10.202016.11.2020Úřednice/úředník na úseku přezkoumání hospodaření obcí odboru kontroly [PDF, 250 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 16. 11. 2020 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba: Ing. Eva Plachá, tel: 564 602 106, e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
9.10.202026.10.2020Metodička/metodik procesního řízení a řízení příspěvkových organizací odboru analýz a podpory řízení [PDF, 256 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 26. 10. 2020 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba:
Jana Činčárová, tel: 564 602 151,
e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz
Jana Činčárová
29.9.202027.10.2020Úřednice/úředník na úseku udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 odboru regionálního rozvoje [PDF, 325 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 27. 10. 2020 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba: Ing. Eva Plachá, tel: 564 602 106, e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová

Rozpočet 2020

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
11.12.201931.3.2021Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 [PDF, 198 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Rozpočtová opatření r. 2020

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
24.1.20201.3.2021Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatřeních v roce 2020Ing. Bc. Pavel Tulis

Rybářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.10.20205.11.2020Vyrozumění o podaném odvolání [PDF, 330 kB]Ing. Martin Drápela
1.10.20202.11.2020Rozhodnutí o vyjmutí rybníku Nad cihelnou z rybářského revíru 461 079 Mocla 1 [PDF, 2,9 MB]Ing. Martin Drápela

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2023

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
1.7.202031.7.2021Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2021, 2022 a 2023 [PDF, 198 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Tiskové zprávy - duben 2020

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.4.20201.1.2030Úřední hodiny pro veřejnost obnoví krajský úřad od pondělí v původním rozsahu, ale za přísnějších hygienických opatření
Od pondělí 20. dubna se Krajský úřad Kraje Vysočina otevře veřejnosti a obsluha klientů se přiblíží dříve běžnému stavu. Úřední hodiny budou opět platit ve standardním rozsahu jako před zavedením mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, tzn. v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v ostatní dny od 8 do 13 hodin. „Na určitá omezení se ale přesto občané musejí připravit. Například vstup do areálu bude pouze hlavním vchodem budovy A, zároveň budou platit přísnější hygienická opatření,“ říká ředitel úřadu Zdeněk Kadlec a dodává, že klientům budou u vstupu k dispozici desinfekce na ruce i jednorázové papírové utěrky.
Ing. Eva Neuwirthová

Vodní hospodářství a ochrana vod

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
21.10.20206.11.2020Veřejná vyhláška - usnesení o prodloužení zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí [PDF, 592 kB]
Prodloužení lhůty MěÚ Humpolec pro vydání rozhodnutí ve věci povolení k nakládání s vodami na pozemku p. č. 46/3, v k.ú. Bystrá spočívající v odběru podzemních vod z vrtané studny a schválení ve společném územním a stavebním řízení stavebního záměru na stavbu vodního díla „Vrtaná studna“ na pozemku p. č. 46/3 v k. ú. Bystrá a to do 31. 1. 2021
Ing. Radek Zvolánek

Výroční zprávy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
2.3.20202.3.2021Výroční zpráva za rok 2019 [PDF, 1,7 MB]Petr Čermák
14.6.20191.3.2021Výroční zpráva za rok 2017 [PDF, 4 MB]admin
14.6.20191.3.2021Výroční zpráva za rok 2018 [PDF, 901 kB]admin

Záměry darování/prodeje nemovitého majetku

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
19.10.202019.11.2020Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 47 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. a obec Pelhřimov, okres Pelhřimov.
Martina Vávrová
19.10.202019.11.2020Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 40 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. a obec Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
19.10.202019.11.2020Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 72 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Libice nad Doubravou, obec Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
19.10.202019.11.2020Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 68 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
7.10.202013.11.2020Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 164 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Jezdovice, obec Jezdovice, okres Jihlava.
Martina Vávrová
7.10.202013.11.2020Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 63 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Želetava, obec Želetava, okres Třebíč.
Martina Vávrová
7.10.202013.11.2020Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 81 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Rokytnice nad Rokytnou, obec Rokytnice nad Rokytnou, okres Třebíč.
Martina Vávrová
2.10.20202.11.2020Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 45 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Vrbka u Ledče nad Sázavou a obec Kozlov, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
2.10.20202.11.2020Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 41 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. a obec Lučice, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová

Záplavová území

 

Závěrečné účty

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
1.7.202031.7.2021Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Kraje Vysočina za rok 2019 [PDF, 197 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis
V archivu je: 1 záznam

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Počet návštěv: 1398220

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 11.00–16.00, středa: 7.00–12.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí: 11.00–16.00, středa: 7.00–12.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek