Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Úřední deskaZobrazení a vyhledávání

Vyberte zobrazení:

Složka: 

 
 

Vyhledávání: 

 
?
 

Úřední deska - stav ke dni 28.11.2021

Činnost

 

Dokumenty odboru územního plánování a stavebního řádu

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.11.20218.12.2021Veřejná vyhláška Oznámení zahájení územního řízení [PDF, 2,1 MB]
II/405 Okříšky - křižovatka se silnicí I/23.
Marcela Zezulková
16.11.20212.12.2021Seznámení s podklady rozhodnutí dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. [PDF, 202 kB]
Změna stavby objektu občanského vybavení Havlíčkova 2335/109, Jihlava.
Marcela Zezulková
15.11.20211.12.2021Veřejná vyhláška Rozhodnutí ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ [PDF, 11,4 MB]
Rozhodnutí o umístění stavby - II/150 Dobrá nad Sázavou - Světlá nad Sázavou.
Marcela Zezulková

Dopravní značení - opatření obecné povahy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
23.11.20219.12.2021Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/19 dne 28. 11. 2021 v Přibyslavi z důvodu rozsvícení vánočního stromu.
Bc. Matěj Petr
22.11.20218.12.2021Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/38 v Litohoři při pracích na kabelových rozvodech.
Ing. Jiří Macura
19.11.20216.12.2021Opatření obecné povahy - místní úprava provozu
Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/38 v rámci stavby Úpravy návsi podél silnice I/38 v obci Litohoř.
Ing. Jiří Macura
18.11.20216.12.2021Opatření obecné povahy - místní úprava provozu
Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/34 v místě křižovatky silnice první třídy s místní komunikací směřující do místní části Myslotín města Pelhřimov
Bc. Lenka Mašterová
15.11.20211.12.2021Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/38 a I/34 ve městě Havlíčkův Brod z důvodu úplné uzavírky silnice II/150 ul. Žižkova
Bc. Lenka Mašterová
10.11.202127.12.2021Aktualizace návrhu opatření obecné povahy - místní úprava provozu
Aktualizace návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na silnici I/19 v úseku Pohled - Keřkov.

Grafická příloha obsahuje nové koordinační situační výkresy, podle nichž bude dopravní značení provedeno.
Bc. Matěj Petr
4.11.202120.12.2021Návrh opatření obecné povahy - místní úprava provozu
Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na silnici I/19 v úseku Pohled - Keřkov
Bc. Matěj Petr

Elektronický podpis a elektronické podatelny

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
13.5.202030.12.2022Podatelna Krajského úřadu Kraje VysočinaIng. Karel Žák

Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA, SEA)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
23.11.202127.12.2021Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 242 kB]
Stáj pro výkrm skotu v k. ú. Krokočín
Ing. František Mládek
16.11.20212.12.2021ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 306 kB]
Skladové haly s administrativou, TBA - Michalovice
Ing. František Mládek
10.11.202113.12.2021Zveřejnění návrhu koncepce
„Operační program Rybářství 2021 – 2027“
Ing. Barbora Švíková
8.11.20219.12.2021Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 240 kB]
Modernizace stáje Valeč
Ing. František Mládek
29.10.202129.11.2021Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 252 kB]
Zahloubení lomu Polnička
Ing. František Mládek

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Informace pro veřejnost

 

Integrovaná prevence (IPPC)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
25.11.202127.12.2021Oznámení o zahájení řízení, oznámení o zveřejnění, žádost o zveřejnění a rozeslání žádosti ve věci vydání integrovaného povolení
Integrované povolení pro zařízení „Závod na výrobu sýrových a mléčných specialit“ společnosti Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s.
Ivo Dobrianskij
18.11.202120.12.2021Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 308 kB]
22. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení Porodna prasnic Plevnice společnosti SPV Pelhřimov, a.s.
Ivo Dobrianskij
27.10.202129.11.2021Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 282 kB]
5. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení „Výroba světlometů“ provozovatele Marelli Automotive Lighting Jihlava (Czech Republic) s.r.o.
Ivo Dobrianskij

Odbor zdravotnictví - výběrová řízení

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
19.11.20213.1.2022Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 150 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Psychiatrie
Bc. Lada Jílková, DiS.
19.11.20213.1.2022Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 151 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Nefrologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
27.10.202110.12.2021Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 149 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zrakový terapeut
Bc. Lada Jílková, DiS.
27.10.202110.12.2021Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 156 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost
Bc. Lada Jílková, DiS.
27.10.202110.12.2021Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 154 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
27.10.202110.12.2021Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 151 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
27.10.202110.12.2021Výsledky výběrových řízení ze dne 25. 10. 2021 [PDF, 1,6 MB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v Kraji Vysočina
Bc. Lada Jílková, DiS.
18.10.20211.12.2021Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 155 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.

Oddělení ostatních správních činností

 

Ostatní dokumenty odboru dopravy a silničního hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
11.11.202131.12.2022Vyhlášení termínů konání ZOZ k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby pro rok 2022 [PDF, 59 kB]
Vyhlášení termínů zkoušek pro rok 2020 pro zájemce, kteří chtějí složit zkoušku odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby.
Kamila Váňová
9.11.202031.12.2021Vyhlášení termínů konání ZOZ k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby pro rok 2021 [PDF, 58 kB]
Vyhlášení termínů zkoušek pro rok 2020 pro zájemce, kteří chtějí složit zkoušku odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby.
Kamila Váňová

Pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
26.11.202117.12.2021Úřednice/úředník na úseku ochrany přírody a agenda CITES odboru životního prostředí a zemědělství [PDF, 166 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 17. 12. 2021 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava. Kontaktní osoba: Ing. Eva Plachá, tel: 564 602 106, e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz
Jana Činčárová
22.11.202113.12.2021Úřednice/úředník na úseku správy komunikací a investic odboru dopravy a silničního hospodářství [PDF, 156 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 13. 12. 2021 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava. Kontaktní osoba: Ing. Eva Plachá, tel: 564 602 106, e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
15.11.20211.12.2021Úřednice/úředník na úseku koncepce vzdělávání (rozvojová opatření) odboru školství, mládeže a sportu [PDF, 199 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 1. 12. 2021 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava. Kontaktní osoba: Jana Činčárová, tel: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
15.11.20211.12.2021Úřednice/úředník na úseku školského rejstříku (mateřské a základní školství) a referent fondů EU odboru školství, mládeže a sportu [PDF, 195 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 1. 12. 2021 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava. Kontaktní osoba: Bc. Denisa Navrátilová, tel: 564 602 418, e-mail: navratilova.d@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
1.11.20216.12.2021Úřednice/úředník na úseku energetiky odboru regionálního rozvoje [PDF, 198 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 6. 12. 2021 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava. Kontaktní osoba: Jana Činčárová, tel: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
1.11.202130.11.2021Úřednice/úředník na úseku právní administrace strukturálních fondů EU odboru regionálního rozvoje [PDF, 178 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 30. 11. 2021 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava. Kontaktní osoba: Jana Činčárová, tel: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
27.10.20216.12.2021Úřednice/úředník na úseku investic odboru majetkového [PDF, 139 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 6. 12. 2021 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava. Kontaktní osoba: Bc. Denisa Navrátilová, tel: 564 602 418, e-mail: navratilova.d@kr-vysocina.cz
Jana Činčárová

Pravidla Rady Kraje Vysočina r. 2021

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
31.8.202131.12.2021Pravidla Rady Kraje Vysočina č. 06/2021 [PDF, 356 kB]
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech
Odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
Marie Jakoubková

Rozpočet 2021

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
4.1.202131.3.2022Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021 [PDF, 275 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Rozpočet 2022

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
25.11.202115.12.2021Oznámení o zveřejnění návrhu Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2022 [PDF, 273 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis
25.11.202115.12.2021Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2022 [PDF, 1,1 MB]
Užší rozsah pro zveřejnění na úřední desce
Ing. Bc. Pavel Tulis

Rozpočtová opatření r. 2021

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.1.202128.2.2022Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatřeních v roce 2021Ing. Bc. Pavel Tulis

Rybářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
10.11.202113.12.2021Rozhodnutí o změně rybářského revíru 461 066 Jihlava 15A [PDF, 1,2 MB]Ing. Martin Drápela

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2024

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
17.6.202131.7.2022Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2022, 2023 a 2024 [PDF, 58 kB]Ing. Pavla Benešová

Tiskové zprávy - duben 2020

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.4.20201.1.2030Úřední hodiny pro veřejnost obnoví krajský úřad od pondělí v původním rozsahu, ale za přísnějších hygienických opatření
Od pondělí 20. dubna se Krajský úřad Kraje Vysočina otevře veřejnosti a obsluha klientů se přiblíží dříve běžnému stavu. Úřední hodiny budou opět platit ve standardním rozsahu jako před zavedením mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, tzn. v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v ostatní dny od 8 do 13 hodin. „Na určitá omezení se ale přesto občané musejí připravit. Například vstup do areálu bude pouze hlavním vchodem budovy A, zároveň budou platit přísnější hygienická opatření,“ říká ředitel úřadu Zdeněk Kadlec a dodává, že klientům budou u vstupu k dispozici desinfekce na ruce i jednorázové papírové utěrky.
Ing. Eva Neuwirthová

Výroční zprávy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
24.2.20212.3.2022Výroční zpráva za rok 2020 [PDF, 459 kB]admin

Záměry darování/prodeje nemovitého majetku

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.11.202123.12.2021Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 176 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Klanečná, obec a okres Havlíčkův Brod a v k.ú. Veselice u Havlíčkova Brodu, obec a okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
18.11.202120.12.2021Záměr propachtování nemovitého majetku [PDF, 366 kB]
Záměr propachtování nemovitého majetku v k.ú. Brtnice, okres Jihlava.
Martina Vávrová
12.11.202113.12.2021Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 504 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Černovice u Tábora, obec Černovice, okres Pelhřimov.
Martina Vávrová
5.11.20216.12.2021Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 203 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. a obec Nová Ves u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
5.11.20216.12.2021Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 243 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. a obec Měřín, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
5.11.20216.12.2021Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 187 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Leštinka u Světlé nad Sázavou, okres Světlá nad Sázavou.
Martina Vávrová
5.11.20216.12.2021Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 125 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Jamné u Jihlavy, obec Jamné, okres Jihlava.
Martina Vávrová
5.11.20216.12.2021Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 302 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Lipňany u Skryjí, obec Dukovany, okres Třebíč.
Martina Vávrová
2.11.20213.12.2021Záměr směny nemovitého majetku [PDF, 386 kB]
Záměr směny nemovitého majetku v k.ú. Chyška, obec Úsobí, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová

Závěrečné účty

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
17.6.202131.7.2022Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Kraje Vysočina za rok 2020 [PDF, 56 kB]Ing. Pavla Benešová

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Počet návštěv: 1483715

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek