Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2019 > Leden


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 
 

Úřední deskaZobrazení a vyhledávání

Vyberte zobrazení:

Složka: 

 
 

Vyhledávání: 

 
?
 

Úřední deska - stav ke dni 5.12.2020

Činnost

 

Dokumenty odboru územního plánování a stavebního řádu

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.11.20207.12.2020Vyrozumění účastníků řízení [PDF, 197 kB]
Změna objektu občanského vybavení Havlíčkova 2335/109, Jihlava spojená se změnou účelu užívání na bytový dům v k. ú. Jihlava.
Marcela Zezulková
20.11.20207.12.2020Veřejná vyhláška Rozhodnutí ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ [PDF, 5,9 MB]
Rozhodnutí o umístění stavby II/360 Trnava - Rudíkov, Z2 Rozdělení SO 101 od km 2,351 (2.část).
Marcela Zezulková
20.11.20207.12.2020Veřejná vyhláška Rozhodnutí [PDF, 371 kB]
Stavební povolení na stavbu: "B.J. 21 PB - KODUS Havlíčkův Brod, Na poříčí, bytový dům".
Marcela Zezulková

Dopravní značení - opatření obecné povahy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
19.11.20207.12.2020Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Přechodná úprava provozu na silnici první třídy č. I/37 v km cca 139,150 – 139,715 v průtahu obcí Osová Bítýška ve směru od Žďáru nad Sázavou po křižovatku se silnicí II/390
Bc. Ivana Čapková

Elektronický podpis a elektronické podatelny

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
13.5.202030.12.2022Podatelna Krajského úřadu Kraje VysočinaIng. Karel Žák

Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA, SEA)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
2.12.20204.1.2021Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 252 kB]
Navýšení kapacity betonárny Křižanov
Ing. František Mládek
2.12.20204.1.2021Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 248 kB]
Novostavba haly a staveb souvisejících na p. č. 455/1 k. ú. Hruškové Dvory, Jihlava - nové podání
Ing. František Mládek
30.11.20204.1.2021Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 226 kB]
Revitalizace trati Kostelec - Telč - Slavonice
Ing. František Mládek
27.11.202028.12.2020Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 234 kB]
Terénní úpravy Hamry nad Sázavou
Ing. František Mládek
27.11.202028.12.2020Zveřejnění návrhu koncepce
„Program Interreg CENTRAL EUROPE 2021 - 2027“
Ing. Barbora Švíková
26.11.202014.12.2020ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ [PDF, 288 kB]
Havlíčkův Brod - STRABAG, recyklační dvůr
Ing. František Mládek
20.11.20207.12.2020ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 297 kB]
Zařízení k využívání odpadů - demontáž elektroodpadů
Ing. František Mládek
16.11.202017.12.2020Posuzování vlivů n životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 238 kB]
Umístění výrobní technologie v průmyslové zóně Svinný (2. podání)
Ing. František Mládek
13.11.202014.12.2020Stanovisko ke koncepci
„Aktualizace Územní energetické koncepce města Jihlavy (na období 2017 až 2042)“
Ing. Barbora Švíková
9.11.202010.12.2020Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 277 kB]
Změna: Plán otvírky, přípravy a dobývání pro část výhradního ložiska stavebního kamene Rácov v dobývacím prostoru Rácov ev.č. 7 0583 - zahloubení lomu
Ing. František Mládek

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Informace pro veřejnost

 

Integrovaná prevence (IPPC)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
27.11.202028.12.2020Oznámení o zahájení řízení, oznámení o zveřejnění, žádost o zveřejnění a rozeslání žádosti
9. změna integrovaného povolení při podstatné změně v provozu zařízení „Automatická linka pro galvanické pokovení oceli a Zn slitin a kataforéza“ společnosti LAKUM – GALMA, a.s.
Ivo Dobrianskij
19.11.202021.12.2020Zveřejnění informace o vydání integrovaného povolení [PDF, 306 kB]
Integrované povolení pro zařízení „Líheň Studenec s.r.o. – Odchov kuřic – středisko Častotice“ společnosti Líheň Studenec s.r.o.
Ivo Dobrianskij
19.11.202021.12.2020Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 306 kB]
6. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení společnosti „AGRO – V, s.r.o., pro Zařízení pro intenzivní chov drůbeže, provoz Valdíkov
Ivo Dobrianskij
13.11.202014.12.2020Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 432 kB]
4. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení „KRONOSPAN – Výroba dřevotřískových desek“ společnosti KRONOSPAN CR, spol. s r.o.
Ivo Dobrianskij
13.11.202014.12.2020Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 432 kB]
3. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení „KATODICKÉ LAKOVÁNÍ MÁČENÍM“ společnosti KOKINETICS s. r.o.
Ivo Dobrianskij

Odbor zdravotnictví - výběrová řízení

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
30.11.202014.1.2021Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 84 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Gynekologie a porodnictví
Bc. Lada Jílková, DiS.
30.11.202014.1.2021Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 81 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Chirurgie
Bc. Lada Jílková, DiS.
30.11.202014.1.2021Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 85 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Bc. Lada Jílková, DiS.
30.11.202014.1.2021Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 85 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Bc. Lada Jílková, DiS.
23.11.202014.1.2021Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 82 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Urologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
25.11.202011.1.2021Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 85 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
25.11.202011.1.2021Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 72 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Fyzioterapeut
Bc. Lada Jílková, DiS.
20.11.20206.1.2021Výsledky výběrových řízení ze dne 18. 11. 2020 [PDF, 914 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v Kraji Vysočina
Bc. Lada Jílková, DiS.
4.11.202017.12.2020Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 82 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Chirurgie
Bc. Lada Jílková, DiS.
2.11.202015.12.2020Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 86 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
2.11.202015.12.2020Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 87 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost
Bc. Lada Jílková, DiS.
22.10.20207.12.2020Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 72 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost
Bc. Lada Jílková, DiS.
22.10.20207.12.2020Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 82 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.

Oddělení ostatních správních činností

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
23.11.20209.12.2020Aukční vyhláška čís. 67019-A12574 [PDF, 913 kB]Bc. Eva Houfová

Ostatní dokumenty odboru dopravy a silničního hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
9.11.202031.12.2021Vyhlášení termínů konání ZOZ k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby pro rok 2021 [PDF, 58 kB]
Vyhlášení termínů zkoušek pro rok 2020 pro zájemce, kteří chtějí složit zkoušku odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby.
Kamila Váňová
4.11.201931.12.2020Vyhlášení termínu konání ZOZ k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby pro rok 2020 [PDF, 58 kB]
Vyhlášení termínů zkoušek pro rok 2020 pro zájemce, kteří chtějí složit zkoušku odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby.
Kamila Váňová

Pracovní místa pro příspěvkové organizace vyhlašovaná Krajem Vysočina jako zřizovatelem (statutární zástupci organizací)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
24.11.202010.12.2020Ředitelka/ředitel Domova pro seniory Velké Meziříčí [PDF, 508 kB]
Přihlášku je třeba zaslat se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Bez nich není přihláška úplná a nebude zahrnuta mezi přihlášky uchazečů na pozici ředitelky/ředitele Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace.
Přihlášku k výběrovému řízení zašlete na adresu: Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor sociálních věcí, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Lhůta pro podání přihlášek končí dne 10. 12. 2020 v 12.00 hodin. Obálku je třeba zřetelně označit slovy: „Domov pro seniory Velké Meziříčí – výběrové řízení ředitelka/ředitel – neotvírat“. Na později doručené nebo neúplné přihlášky nebude brán zřetel.
Kontaktní osoba pro případné další informace: Bc. Jakub Kumpa, tel: 564 602 820, e-mail: kumpa.j@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
7.10.20209.12.2020Ředitelka/ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě [PDF, 507 kB]
Přihlášku k výběrovému řízení zašlete na adresu: Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Přihlášku je nutné doručit v písemné podobě a tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 8. 12. 2020 do 12.00 hodin. Obálku je třeba zřetelně označit slovy: „Horácká galerie v Novém Městě na Moravě – výběrové řízení ředitelka/ředitel – neotvírat“.
Jana Činčárová

Pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
1.12.202011.1.2021Úřednice/úředník na úseku investic odboru majetkového [PDF, 271 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 11. 1. 2021 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba: Ing. Eva Plachá, tel: 564 602 106, e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
30.11.202011.1.2021Vedoucí odboru ekonomického [PDF, 253 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 11.1. 2021 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vvsocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Zižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Hanáková Kosourová, tel: 564 602 107, e-mail: kosourova.i@kr-vvsocina.cz.
Jana Činčárová
30.11.202028.12.2020Vedoucí odboru majetkového [PDF, 276 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby jí vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 28. 12. 2020 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Zižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Hanáková Kosourová,
tel: 564 602 107, e-mail: kosourova.i@kr-vvsocina.cz
Jana Činčárová
20.11.20207.12.2020Úřednice/úředník na úseku majetkoprávní agendy odboru majetkového [PDF, 229 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 7. 12. 2020 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba: Jana Činčárová,
tel: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
20.11.20207.12.2020Úřednice/úředník na úseku školského rejstříku (střední školství) odboru školství, mládeže a sportu [PDF, 233 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 7. 12. 2020 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba: Jana Činčárová, tel: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová

Rozpočet 2020

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
11.12.201931.3.2021Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 [PDF, 198 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Rozpočet 2021

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
4.12.202023.12.2020Oznámení o zveřejnění návrhu Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021 [PDF, 274 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis
4.12.202023.12.2020Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021 [PDF, 1 MB]
Užší rozsah pro zveřejnění na úřední desce.
Ing. Bc. Pavel Tulis

Rozpočtová opatření r. 2020

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
24.1.20201.3.2021Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatřeních v roce 2020Ing. Bc. Pavel Tulis

Silniční hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
26.11.202014.12.2020Veřejná vyhláška - stavební povolení [PDF, 569 kB]
Předmětem stavby je oprava silnice I/37 Ostrov nad Oslavou - Křižanov. Oprava spočívá v provedení zesílení konstrukce vozovky silnice I/37, dosypání krajnic, zprůtočnění příkopů, opravě propustků a odvodnění silnice.
Iveta Hájková

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2023

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
1.7.202031.7.2021Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2021, 2022 a 2023 [PDF, 198 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Tiskové zprávy - duben 2020

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.4.20201.1.2030Úřední hodiny pro veřejnost obnoví krajský úřad od pondělí v původním rozsahu, ale za přísnějších hygienických opatření
Od pondělí 20. dubna se Krajský úřad Kraje Vysočina otevře veřejnosti a obsluha klientů se přiblíží dříve běžnému stavu. Úřední hodiny budou opět platit ve standardním rozsahu jako před zavedením mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, tzn. v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v ostatní dny od 8 do 13 hodin. „Na určitá omezení se ale přesto občané musejí připravit. Například vstup do areálu bude pouze hlavním vchodem budovy A, zároveň budou platit přísnější hygienická opatření,“ říká ředitel úřadu Zdeněk Kadlec a dodává, že klientům budou u vstupu k dispozici desinfekce na ruce i jednorázové papírové utěrky.
Ing. Eva Neuwirthová

Vodní hospodářství a ochrana vod

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
23.11.20209.12.2020Rozhodnutí o odvolání [PDF, 5,4 MB]
Rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina, OŽPZ o odvolání proti rozhodnutí MěÚ Telč, OŽP ve věci povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze stavby „Městys Nová Říše – dobudování kanalizace a ČOV“ do vodního toku Vápovka, stanovení povinnosti a podmínek pro nakládání s vodami, schválení stavebního záměru na tuto stavbu a stanovení podmínek pro umístění a provedení stavby.
Ing. Martin Drápela

Výroční zprávy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
2.3.20202.3.2021Výroční zpráva za rok 2019 [PDF, 1,7 MB]Petr Čermák
14.6.20191.3.2021Výroční zpráva za rok 2017 [PDF, 4 MB]admin
14.6.20191.3.2021Výroční zpráva za rok 2018 [PDF, 901 kB]admin

Záměry darování/prodeje nemovitého majetku

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
2.12.20204.1.2021Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 69 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Česká Bělá, obec Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
13.11.202014.12.2020Záměr směny nemovitého majetku [PDF, 78 kB]
Záměr směny nemovitého majetku v k.ú. a obec Ujčov, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
13.11.202014.12.2020Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 72 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. a obec Jihlava, okres Jihlava.
Martina Vávrová
10.11.202011.12.2020Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 145 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Dlouhé na Moravě, obec Dlouhé, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
6.11.20207.12.2020Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 199 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. a obec Kožichovice, okres Třebíč.
Martina Vávrová
4.11.20207.12.2020Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 48 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. a obec Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
4.11.20207.12.2020Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 106 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. a obec Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová

Záplavová území

 

Závěrečné účty

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
1.7.202031.7.2021Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Kraje Vysočina za rok 2019 [PDF, 197 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis
V archivu je: 1 záznam

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Počet návštěv: 1407933

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek