Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Úřední deskaZobrazení a vyhledávání

Vyberte zobrazení:

Složka: 

 
 

Vyhledávání: 

 
?
 

Úřední deska - stav ke dni 19.4.2019

Činnost

 

Dokumenty odboru územního plánování a stavebního řádu

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
4.4.201922.4.2019Rozhodnutí [PDF, 2,6 MB]
Stavební úpravy objektu č. p. 1101 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou pro změnu v užívání stavby.
Marcela Zezulková

Dopravní značení - opatření obecné povahy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
16.4.20192.5.2019Dopravní značení - opatření obecné povahy
přechodná úprava provozu na silnici I/19 obchvat u obce Mělkovice z důvodu dopravního omezení na silnici I/19 v rámci modernizace vedení "V5511/V5512"
Iveta Hájková
15.4.20191.5.2019Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/38 Jihlava, přivaděč - dočasný sjezd Pávov.
Ing. Jiří Macura
12.4.201929.4.2019Dopravní značení - opatření obecné povahy
Přechodná úprava provozu na silnici I/19 Přibyslav - Žďár nad Sázavou k vyznačení úplné uzavírky při provádění opravy propustku
Iveta Hájková
11.4.201929.4.2019Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu Žďár nad Sázavou
Přechodná úprava provozu Žďár nad Sázavou na sil. I/19 a I/37 - Den Žďáru
Iveta Hájková
8.4.201924.4.2019OOP- přechodná úprava provozu na sil. I/34
OOP- přechodná úprava provozu sil. I/34 - vedení objízdné trasy z důvodu uzavírky II/347 Komorovice
Iveta Hájková
5.4.201922.4.2019Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/34 Komorovice u Humpolce
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 - křižovatka se silnicí II/347 Komorovice u Humpolce
Iveta Hájková
8.4.201924.4.2019Dopravní značení - opatření obecné povahy
přechodná úprava provozu na silnici I/38 Havlíčkův Brod, ul. Lidická - vyznačení částečné uzavírky
Iveta Hájková
5.4.201922.4.2019Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu ul. Pražská, Třebíč
Přechodná úprava provozu na sil. I/23 v Třebíčí ul. Pražská
Ing. Jiří Macura
3.4.201919.4.2019Opatření obecné povahy - částečná uzavírka I/19 Dubovice
Přechodná úprava provozu na sil. I/19 Dubovice - most ev. č. 19-061
Ing. Jiří Macura

Elektronický podpis a elektronické podatelny

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.2.2015Podatelna Krajského úřadu Kraje VysočinaIng. Karel Žák

Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA, SEA)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
17.4.201920.5.2019Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 256 kB]
Navýšení kapacity výroby speciálních laků pro obalový průmysl II
Ing. František Mládek
11.4.201929.4.2019ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 305 kB]
Rozšíření výrobních ploch Hettich ČR k.s. 4. etapa - p. č. 6976/1, 6974/2, 6984/6, 6974/1 - k. ú. Město Žďár
Ing. František Mládek
8.4.201924.4.2019Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí [PDF, 411 kB]
I/19 Starý Pelhřimov - obchvat
Ing. František Mládek
8.4.201924.4.2019ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ [PDF, 268 kB]
I/37 Žďár nad Sázavou – SZ + JZ obchvat
Ing. František Mládek
4.4.20196.5.2019Posuzování vlivů na životní prostředí - zveřejnění informace o dokumentaci [PDF, 195 kB]
I.C.P. Jihlava - jih a.s. - MULTIFUNKČNÍ AREÁL LEHKÉ VÝROBY A SLUŽEB
Ing. František Mládek
4.4.20196.5.2019Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 289 kB]
Zařízení pro částečné zpracování recyklovaného dřeva při výrobě OSB desek
Ing. František Mládek

Informace pro veřejnost

 

Integrovaná prevence (IPPC)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
17.4.201920.5.2019Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 349 kB]
19. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně provozu zařízení „Huhtamaki Česká republika, a.s. – výroba nasávané kartonáže“
Ivo Dobrianskij
16.4.201917.5.2019Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 281 kB]
6. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení „CRYSTALITE BOHEMIA - výroba užitkového a domácenského skla“ Světlá nad Sázavou
Ivo Dobrianskij
16.4.201917.5.2019Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 281 kB]
6. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně provozu zařízení „Kompresní stanice Kralice nad Oslavou“
Ivo Dobrianskij
16.4.201917.5.2019Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 299 kB]
9. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení Provozní jednotka (farma) pro výkrm prasat Měřín společnosti AGROFARM,a.s. Žďár nad Sázavou
Ivo Dobrianskij
21.3.201923.4.2019Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 282 kB]
2. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení „Výroba světlometů“ provozovatele Automotive Lighting s.r.o.
Ing. Milan Křížek

Odbor zdravotnictví - výběrová řízení

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
16.4.20193.6.2019Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 84 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Psycholog ve zdravotnictví
Bc. Lada Jílková, DiS.
16.4.20193.6.2019Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 79 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Neurologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
10.4.201928.5.2019Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 81 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Oftalmologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
1.4.201917.5.2019Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 84 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Klinická farmacie
Bc. Lada Jílková, DiS.
1.4.201917.5.2019Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 81 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
26.3.201913.5.2019Výsledky výběrových řízení ze dne 25. 3. 2019 [PDF, 879 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v Kraji Vysočina
Bc. Lada Jílková, DiS.
25.3.201910.5.2019Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 68 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
25.3.201910.5.2019Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 70 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
18.3.20191.5.2019Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 87 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Paliativní medicína
Bc. Lada Jílková, DiS.
13.3.201926.4.2019Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 72 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Hematologie a transfúzní lékařství –
laboratorní pracoviště
Bc. Lada Jílková, DiS.
13.3.201926.4.2019Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 72 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Lékařská mikrobiologie – laboratorní pracoviště
Bc. Lada Jílková, DiS.
13.3.201926.4.2019Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 72 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Alergologie a klinická imunologie – laboratorní pracoviště
Bc. Lada Jílková, DiS.
13.3.201926.4.2019Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 70 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Klinická biochemie - laboratorní pracoviště
Bc. Lada Jílková, DiS.

Oddělení ostatních správních činností

 

Ostatní dokumenty odboru dopravy a silničního hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
2.11.201831.12.2019Vyhlášení termínu konání ZOZ k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby pro rok 2019 [PDF, 58 kB]
Vyhlášení termínů zkoušek pro rok 2019 pro zájemce, kteří chtějí složit zkoušku odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby.
Kamila Váňová

Pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
16.4.201915.5.2019Úřednice/úředník na úseku právní agendy odboru dopravy a silničního hospodářství [PDF, 416 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 15. 5. 2019 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba: Ing. Eva Plachá, tel.: 564 602 106, e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz
Jana Činčárová
16.4.201915.5.2019Úřednice/úředník na úseku dopravní obslužnosti v oblasti odbavování cestujících a koncepce tarifu Kraje Vysočina odboru dopravy a silničního hospodářství [PDF, 467 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 15. 5. 2019 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba: Jana Činčárová, tel: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
16.4.201915.5.2019Úřednice/úředník na úseku dopravní obslužnosti Kraje Vysočina v oblasti financování a výkaznictví odboru dopravy a silničního hospodářství [PDF, 433 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 15. 5. 2019 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba: Ing. Eva Plachá, tel.: 564 602 106, e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
16.4.201915.5.2019Úřednice/úředník na úseku dopravní obslužnosti Kraje Vysočina v oblasti dopravního plánování a realizace veřejných zakázek odboru dopravy a silničního hospodářství [PDF, 551 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 15. 5. 2019 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba: Jana Činčárová, tel: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz
Jana Činčárová

Pravidla Rady Kraje Vysočina r. 2017

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
28.2.201831.12.2020Dodatek č. 1 Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 13/2017 [PDF, 113 kB]
Dodatek č. 1 Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 13/17 pro poskytování dotací na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech
Odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
Tento Dodatek Pravidel ruší Pravidla č. 01/17 ze dne 10. 1. 2017
Marie Jakoubková

Rozpočet 2019

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
17.12.201831.3.2020Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 [PDF, 276 kB]
Oznámení na úřední desce
Ing. Bc. Pavel Tulis

Rozpočtová opatření r. 2019

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
28.1.201928.2.2020Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření v roce 2019Ing. Bc. Pavel Tulis

Rybářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
7.3.201924.4.2019Ministerstvo zemědělství - vypsání výběrového řízení o povolení výkonu rybářského práva [PDF, 2,1 MB]
Informace MZe o vypsání výběrového řízení o povolení výkonu rybářského práva v rybářském revíru Černovický potok 3 - evidenční číslo 00 423 012, pořadové číslo rozhodnutí 17, které se bude konat dne 29.4.2019.
Ing. Martin Drápela

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2021

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.6.201831.7.2019Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2019, 2020 a 2021 [DOC, 37 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Výroční zprávy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
10.4.20191.3.2020Výroční zpráva za rok 2017 [PDF, 1,2 MB]admin
10.4.20191.3.2021Výroční zpráva za rok 2018 [PDF, 433 kB]admin

Záměry darování/prodeje nemovitého majetku

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
11.4.201913.5.2019Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 35 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Sudice u Náměště nad Oslavou a obci Sudice, okres Třebíč.
Martina Vávrová
11.4.201913.5.2019Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 43 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Kamenice u Jihlavy a obec Kamenice, okres Jihlava.
Martina Vávrová
11.4.201913.5.2019Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 151 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Ledeč nad Sázavou, obec Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
11.4.201913.5.2019Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 81 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Hodíškov, obec Hodíškov, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
11.4.201913.5.2019Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 198 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí a obec Uhřínov, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
11.4.201913.5.2019Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 74 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Markvartice, obec Markvartice, okres Jihlava.
Martina Vávrová
11.4.201913.5.2019Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 480 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Velká Bíteš a v k.ú. Křoví.
Martina Vávrová
10.4.201913.5.2019Záměr změny pachtu nemovitého majetku [PDF, 137 kB]
Záměr změny pachtu nemovitého majetku v k.ú. a obec Humpolec.
Martina Vávrová
10.4.201913.5.2019Záměrdarování nemovitého majetku [PDF, 52 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. a obec Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
10.4.201913.5.2019Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 97 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Velké Meziříčí, obec Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
5.4.20196.5.2019Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 64 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Dobkov, obec Chotěboř, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
5.4.20196.5.2019Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 69 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Dolní Březinka, obec Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
5.4.20196.5.2019Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 62 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Skála u Havlíčkova Brodu, obec Věž, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
5.4.20196.5.2019Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 98 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Horní Dubenky, obec Horní Dubenky, okres Jihlava.
Martina Vávrová
4.4.20196.5.2019Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 212 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Příjemky, obec Chotěboř, okres Havlíčkův Brod.
Martina Vávrová
4.4.20196.5.2019Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 233 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Kněževes nad Oslavou, obec Kněževes, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
4.4.20196.5.2019Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 214 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Horní Újezd u Třebíče, obec Horní Újezd, okres Třebíč.
Martina Vávrová
4.4.20196.5.2019Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Částkovice u Hostětic, obec Hostětice, okres Jihlava. [PDF, 267 kB]Martina Vávrová
19.3.201923.4.2019Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 38 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Mostiště u Velkého Meziříčí, obec Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová

Závěrečné účty

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.6.201831.7.2019Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Kraje Vysočina za rok 2017 [DOC, 38 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Počet návštěv: 1266363

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek