Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Úřední deskaZobrazení a vyhledávání

Vyberte zobrazení:

Složka: 

 
 

Vyhledávání: 

 
?
 

Úřední deska - stav ke dni 17.10.2018

Činnost

 

Dokumenty odboru územního plánování a stavebního řádu

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
15.10.201831.10.2018Veřejná vyhláška Rozhodnutí [PDF, 3,3 MB]
Nástavba objektu č.p. 468/45, ul. Obránců míru, Třebíč.
Marcela Zezulková
5.10.201822.10.2018Rozhodnutí [PDF, 2,2 MB]
Umístění stavby: skladového a mrazírenského centra v k.ú. Žirovnice
Marcela Zezulková
12.9.201829.10.2018Veřejná vyhláška [PDF, 4,3 MB]
Územní plán Dobronín
Marcela Zezulková

Dopravní značení - opatření obecné povahy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
16.10.20181.11.2018Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/38 v km cca 164,550 – 166,825 v Jihlavě v úseku od mimoúrovňové křižovatky s místní komunikací (ulice Romana Havelky) až po mimoúrovňovou křižovatku se silnicí II/523 (ulice Jiráskova), z důvodu úplné uzavírky silnice I/38 – dopravní opatření, uzavírka mostů ev. č. 38070.1 a 38069.1.
Bc. Jaroslav Procházka
15.10.201831.10.2018Dopravní značení - opatření obecné povahy
přechodná úprava provozu na silnici I/34 Skála - Humpolec, zajištění bezpečnosti silničního provozu při kácení stromů
Iveta Hájková
8.10.201824.10.2018Dopravní značení - opatření obecné povahy
přechodná úprava provozu na silnici I/34H v obci Ondřejov, oprava dešťové kanalizace - úplná uzavírka
Iveta Hájková
8.10.201824.10.2018Dopravní značení - opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu, upozornění na uzavírku komunikace Třebíč-Ptáčov
Ing. Jiří Macura
8.10.201824.10.2018Dopravní značení - opatření obecné povahy
přechodná úprava provozu na silnici I/34 most obec Ústrašín a na silnici I/34H most u obce Ústrašín
Iveta Hájková
8.10.201824.10.2018Dopravní značení - opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu I/23 úplná uzavírka Vladislav + objízdná trasa
Ing. Jiří Macura
8.10.201824.10.2018Dopravní značení - opatření obecné povahy
dopravní omezení, částečná a úplná uzavírka silnice I/19 a I/34 v rámci výstavby obchvatu "I/34 Rouštany - Pohled"
Iveta Hájková
8.10.201824.10.2018Dopravní značení - opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/23 Třebíč, ul. Sportovní, most 23-038.
Ing. Jiří Macura
3.10.201819.10.2018Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/37 - obchvat Sklené nad Oslavou
Bc. Jaroslav Procházka
3.10.201819.10.2018Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
dopravní omezení na silnici I/34 u obce Velký Rybník - práce na vysokém napětí (montáž)
Iveta Hájková
3.10.201819.10.2018Dopravní značení - opatření obecné povahy
přechodná úprava provozu na silnici I/19 od křiž. s II/128 Eš až začátek obce Kámen v rámci výstavby obchvatu I/19 Kámen
Iveta Hájková
2.10.201818.10.2018Dopravní značení - opatření obecné povahy
Místní úprava provozu na silnici I/37 Ždírec nad Doubravou ul. Chrudimská, Žďárská, křiž. směr Údavy a křiž. III/34416 z důvodu bezpečnosti silničního provozu
Iveta Hájková

Dotace na pořízení ÚPD

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
31.3.201731.12.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č.08/17
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina
Tyto Zásady ruší Zásady č. 05/15 ze dne 12.05.2015
Ing. Miloslav Malec

Elektronický podpis a elektronické podatelny

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.2.2015Podatelna Krajského úřadu Kraje VysočinaIng. Karel Žák

Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA, SEA)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
17.10.20187.11.2018Závěr zjišťovacího řízení koncepce [PDF, 400 kB]
„Strategie rozvoje Kraje Vysočina na období 2015 – 2020“
Ing. Barbora Švíková
15.10.201831.10.2018ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ [PDF, 946 kB]
II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat, PD
Ing. František Mládek
12.10.201829.10.2018ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 925 kB]
Teletník a odchovna mladého dobytka v Kameničce
Ing. František Mládek
10.10.201812.11.2018Posuzování vlivů na životní prostředí – zveřejnění informace o dokumentaci [PDF, 475 kB]
I/19 Starý Pelhřimov - obchvat
Ing. František Mládek
10.10.201826.10.2018ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 662 kB]
Farma pro skot - Lukavec
Ing. František Mládek
5.10.201822.10.2018ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 939 kB]
Výkrmna prasat Udeřice
Ing. František Mládek
5.10.201822.10.2018ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 614 kB]
II/360 Velké Meziříčí obchvat JV
Ing. František Mládek

Informace pro veřejnost

 

Integrovaná prevence (IPPC)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
15.10.201815.11.2018Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 282 kB]
7. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení CEREPA, a.s. „Zařízení na výrobu hygienických papírů na bázi sběrového papíru“
Ivo Dobrianskij
9.10.20189.11.2018Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 282 kB]
17. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně provozu zařízení „Huhtamaki Česká republika, a.s. – výroba nasávané kartonáže“
Ing. Milan Křížek
8.10.20188.11.2018Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 297 kB]
18. změna integrovaného povolení pro zařízení Porodna prasnic Plevnice společnosti SPV Pelhřimov, a.s.
Ivo Dobrianskij
19.9.201822.10.2018Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 350 kB]
16. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně provozu zařízení „Huhtamaki Česká republika, a.s. – výroba nasávané kartonáže“
Ivo Dobrianskij
19.9.201822.10.2018Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 296 kB]
7. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení společnosti PROVEM a.s., pro zařízení provoz Vladislav - zařízení pro intenzivní chov prasat
Ivo Dobrianskij

Odbor zdravotnictví - výběrová řízení

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
16.10.201827.11.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 83 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
8.10.201819.11.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 79 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Radiologie a zobrazovací metody
Bc. Lada Jílková, DiS.
8.10.201819.11.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 70 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
8.10.201819.11.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 68 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
8.10.201819.11.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 70 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
8.10.201819.11.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 69 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
8.10.201819.11.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 72 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
27.9.20189.11.2018Výsledky výběrových řízení ze dne 24. 9. 2018 [PDF, 1,2 MB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v Kraji Vysočina
Bc. Lada Jílková, DiS.
21.9.20185.11.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 82 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Paliativní medicína
Bc. Lada Jílková, DiS.
18.9.201831.10.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 82 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.

Oddělení ostatních správních činností

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
9.10.201825.10.2018VPS Velké Meziříčí a obceBc. Eva Houfová

Ostatní dokumenty odboru dopravy a silničního hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
6.11.201731.12.2018Vyhlášení termínu konání ZOZ k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby pro rok 2018 [PDF, 58 kB]
Vyhlášení termínů zkoušek pro rok 2018 pro zájemce, kteří chtějí složit zkoušku odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby.
Kamila Váňová

Plánování v oblasti vod

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
1.10.20181.4.2019Oznámení o zveřejnění časového plánu a programu prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti a termínu pro uplatnění připomínek
Podle § 24 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů pořizují Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik. Součástí přípravných prací k těmto plánům je podle § 25 odst. 1 písm. a) vodního zákona zpracování a zpřístupnění časového plánu a programu prací pro aktivní zapojení uživatelů vody a veřejnosti.
V souladu s ustanovením § 16 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik se zveřejňuje časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik od 1. října 2018 po dobu 6 měsíců (do 31. března 2019) k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti na Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí a na všech krajských úřadech a u všech správců povodí, a to v listinné podobě a v elektronické po
Ing. Martin Drápela

Pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
9.10.201825.10.2018Úřednice/úředník na úseku účetnictví odboru ekonomického [PDF, 392 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 24. 10. 2018 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba: Ing. Eva Plachá, tel: 564 602 106, e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
3.10.201816.11.2018Úřednice/úředník na úseku ekonomické agendy, kontroly a metodiky odboru zdravotnictví [PDF, 529 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 16. 11. 2018 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba: Ing. Eva Plachá, tel: 564 602 106, e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
3.10.20187.11.2018Úřednice/úředník na úseku energetiky odboru regionálního rozvoje [PDF, 419 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 7. 11. 2018 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Ivana Hanáková Kosourová, DiS., tel: 564 602 107,
e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová

Pravidla Rady Kraje Vysočina r. 2017

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
28.2.201831.12.2020Dodatek č. 1 Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 13/2017 [PDF, 113 kB]
Dodatek č. 1 Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 13/17 pro poskytování dotací na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech
Odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
Tento Dodatek Pravidel ruší Pravidla č. 01/17 ze dne 10. 1. 2017
Marie Jakoubková

Rozpočet 2018

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
18.12.20171.4.2019Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 [PDF, 275 kB]
Oznámení na úřední desce.
Ing. Bc. Pavel Tulis

Rozpočtová opatření r. 2018

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
5.4.201828.2.2019Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření v roce 2018Ing. Bc. Pavel Tulis

Rybářství

 

Silniční hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
2.10.201818.10.2018Oznámení o možnosti seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí [PDF, 101 kB]
Oznámení o možnosti seznámení v podklady pro vydání stavebního povolení I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat.
Ing. Jiří Macura

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2021

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.6.201831.7.2019Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2019, 2020 a 2021 [DOC, 37 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Záměry darování/prodeje nemovitého majetku

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
16.10.20186.11.2018Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 65 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Daňkovice a k.ú. Sněžné na Moravě
Martina Vávrová
3.10.20185.11.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 128 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Helenín a obci Jihlava, okres Jihlava.
Martina Vávrová
3.10.20185.11.2018Záměr darování silnice včetně součástí a příslušenství a pozemků [PDF, 116 kB]
Záměr darování v k.ú. Jiříkovice u Nového města na Moravě a k.ú. Nové Město na Moravě a obec Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
1.10.20181.11.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 367 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Polná, obec Polná, okr. Jihlava.
Martina Vávrová
27.9.201829.10.2018Záměr prodeje nemovité věci [PDF, 1,3 MB]
Záměr prodeje nemovité věci v k.ú. Moravské Budějovice
admin
25.9.201826.10.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 140 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. a obci Humpolec
admin
21.9.201822.10.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 64 kB]Bc. Milan Lysa

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2016

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
14.9.201631.12.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 05/2016 [PDF, 182 kB]
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Tyto Zásady ruší Zásady č. 08/15 ze dne 8. 9. 2015
Tyto Zásady byly zrušeny Zásadami č. 07/18 ze dne 19. 6. 2018
Marie Jakoubková

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2018

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
8.2.20181.4.2019Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 01/18 [PDF, 256 kB]
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2018
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Petra Pospíchalová

Závěrečné účty

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.6.201831.7.2019Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Kraje Vysočina za rok 2017 [DOC, 38 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis
V archivu je: 1 záznam

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Počet návštěv: 1233043

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek