Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Úřední deskaZobrazení a vyhledávání

Vyberte zobrazení:

Složka: 

 
 

Vyhledávání: 

 
?
 

Úřední deska - stav ke dni 25.6.2018

Činnost

 

Dokumenty odboru územního plánování a stavebního řádu

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
15.6.20182.7.2018Veřejná vyhláška [PDF, 448 kB]
Stavební úpravy - instalace výtahů v bytovém domě č.p. 1181 - 1186 v Pelhřimově na pozemku parcely p.č. 3101/69 v k. ú. Pelhřimov.
Marcela Zezulková

Dopravní značení - opatření obecné povahy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
21.6.20189.7.2018Opatření obecné povahy
Stanovení přechodného dopravního značení na silnici v km cca 92,000 – 100,700 v úseku od křižovatky silnice I/37 se silnicí III/35014 ve Vojnově Městci až po křižovatku silnice I/37 se silnicí II/350, z důvodu konání sportovní akce "ORKA TRIATLON 2018", v termínu dne 14. 07. 2018 od 11:00 do 13:30 hod.
Bc. Jaroslav Procházka
18.6.20184.7.2018Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/38 v km cca 150,367 – 153,538 Skřivánek – Štoky okr. Havlíčkův Brod, z důvodu částečné uzavírky při opravě povrchu silnice I/38 – mikrokoberec, v termínu od 25. 06. 2018 do 05. 08. 2018.
Bc. Jaroslav Procházka
18.6.20184.7.2018Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/38 v km cca 165,100 – 166,580 v Jihlavě v úseku od mimoúrovňové křižovatky s místní komunikací (ulice Romana Havelky) až po mimoúrovňovou křižovatku se silnicí II/523 (ulice Jiráskova), z důvodu částečné uzavírky silnice I/38 – montáž mostních polí na mostech ev. č. 38070.1 a 38069.1, v termínu od 22. 06. 2018 do 28. 06. 2018 vždy od 21:00 hod. do 05:00 hod..
Bc. Jaroslav Procházka
18.6.20184.7.2018Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Vyznačení uzavírky na silnici I/19 v místní části Dobrá z důvodu pokládky kanalizace v rámci stavby "Kanalizace, Přibyslav, Dobrá - Keřkov"
Iveta Hájková
14.6.20182.7.2018Dopravní značení - opatření obecné povahy
přechodná úprava k dopravnímu omezení a úplné uzavírce na silnici I/19 "Pouť Přibyslav 2018"
Iveta Hájková
8.6.201825.6.2018Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
Přechodná úprava provozu na silnici I/38 Havlíčkův Brod, ul. Lidická, upozornění na uzavírku MK Nad Skalkou
Ing. Jiří Macura
8.6.201825.6.2018Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
Přechodná úprava provozu na silnici I/23 Třebíč, ul. Brněnská, částečná uzavírka mostu 23-039.
Ing. Jiří Macura

Dotace na pořízení ÚPD

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
31.3.201731.12.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č.08/17
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina
Tyto Zásady ruší Zásady č. 05/15 ze dne 12.05.2015
Ing. Miloslav Malec

Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA, SEA)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
19.6.20189.7.2018ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 612 kB]
Zařízení k využívání odpadu – deponie zeminy Rožná II
Ing. František Mládek
18.6.201819.7.2018Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 728 kB]
Modernizace střediska živočišné výroby Předín
Ing. František Mládek
15.6.20182.7.2018ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 899 kB]
Pastevní přístřešek (zimoviště) v k. ú. Svatoslav u Třebíče
Ing. František Mládek
18.6.201819.7.2018Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 476 kB]
Revitalizace živočišné výroby v Zemědělském obchodním družstvu v Herálci
Ing. František Mládek
15.6.20182.7.2018ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 663 kB]
Zvýšení výroby a modernizace technologie mlékárny SAVENCIA F&D Hesov
Ing. František Mládek
14.6.20182.7.2018ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 1 MB]
II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat, PD
Ing. František Mládek
14.6.201816.7.2018Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 245 kB]
Novostavba výkrmu prasat v Urbanově
Ing. František Mládek
12.6.201813.7.2018Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 242 kB]
Modernizace farmy Rohozná
Ing. František Mládek
11.6.201828.6.2018Zveřejnění informace o konání veřejného projednání
Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany
Ing. František Mládek
11.6.201827.6.2018STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ [PDF, 599 kB]
ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU PELHŘIMOV
Ing. František Mládek
8.6.20189.7.2018Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 473 kB]
Přístavba kravína Hořice
Ing. Milan Křížek
8.6.20189.7.2018Posuzování vlivů na životní prostředí – zveřejnění dokumentace [PDF, 547 kB]
Pokračování hornické činnosti v dobývacím prostoru Bílý Kámen
Ing. Milan Křížek
4.6.20189.7.2018Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 474 kB]
Zařízení ke zpopelňování produktů živočišného původu
Ing. Milan Křížek
1.6.20182.7.2018Zahájení zjišťovacího řízení koncepce
Plán udržitelné městské mobility Jihlavy
Ing. Barbora Švíková
30.5.20182.7.2018Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 419 kB]
Zařízení ke sběru, výkupu, zpracování a využívání autovraků Okrouhlice
Ing. František Mládek

Informace pro veřejnost

 

Legislativa

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.5.201822.7.2018Plán ochrany MPZ Moravské Budějovice
Návrh opatření obecné povahy - Plán ochrany Městské památkové zóny Moravské Budějovice.

Plán ochrany Městské památkové zóny Moravské Budějovice si klade za cíl umožnit vlastníkům nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se na území Městské památkové zóny Moravské Budějovice, vykonávat na konkrétních nemovitostech Plánem ochrany specifikované činnosti bez povinnosti vyžádat si předem závazné stanovisko podle § 14 odst. 2 zákona o státní památkové péči. Vyhlášení Plánu ochrany by mělo vést k snížení administrativní zátěže vlastníků předmětných nemovitých věcí při výkonu svých vlastnických práv.
Mgr. et Mgr. Jana Zadražilová

Odbor zdravotnictví - výběrová řízení

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
19.6.20182.8.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 72 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Kardiologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
13.6.201830.7.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 79 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
6.6.201820.7.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 77 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
4.6.201818.7.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 80 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Lékařská genetika
Bc. Lada Jílková, DiS.
30.5.201816.7.2018Výsledky výběrových řízení ze dne 28. 5. 2018 [PDF, 1,2 MB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v Kraji Vysočina
Bc. Lada Jílková, DiS.
29.5.201812.7.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 81 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Angiologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
29.5.201812.7.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 81 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Pneumologie a ftizeologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
23.5.20184.7.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 80 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Fyzioterapeut
Bc. Lada Jílková, DiS.
14.5.201825.6.2018Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 80 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Fyzioterapeut
Bc. Lada Jílková, DiS.

Oddělení ostatních správních činností

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
8.6.201825.6.2018Sykovec
dočasný zákaz koupání v rybníku Sykovec, okres Žďár nad Sázavou
Bc. Eva Houfová
5.6.20185.7.2018Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Oznámení o výběrovém řízení čís. BJI/5350/2018 a jeho podmínkách [PDF, 5,8 MB]Bc. Ivana Schimmerová

Ostatní dokumenty odboru dopravy a silničního hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
6.11.201731.12.2018Vyhlášení termínu konání ZOZ k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby pro rok 2018 [PDF, 58 kB]
Vyhlášení termínů zkoušek pro rok 2018 pro zájemce, kteří chtějí složit zkoušku odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby.
Kamila Váňová

Pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
25.6.201820.7.2018Úřednice/úředník na úseku veřejnosprávní kontroly odboru kontroly [PDF, 420 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 20. 7. 2018 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba: Jana Činčárová, tel: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
25.6.201820.7.2018Úřednice/úředník na úseku přezkoumání hospodaření obcí odboru kontroly [PDF, 502 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 20. 7. 2018 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba: Ing. Eva Plachá tel: 564 602 106, e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz
Jana Činčárová
13.6.201829.6.2018Úřednice/úředník na úseku administrace veřejných zakázek, projektů a investic odboru majetkového [PDF, 395 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 29. 6. 2018 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba:
Jana Činčárová, tel: 564 602 151,
e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová
15.5.201829.6.2018Právnička/právník odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu [PDF, 712 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 29. 6. 2018 do 12.00 hod.
Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Kontaktní osoba:
Ing. Eva Plachá, tel.: 564 602 106, e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz
Jana Činčárová

Pravidla Rady Kraje Vysočina r. 2017

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
28.2.201831.12.2020Dodatek č. 1 Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 13/2017 [PDF, 113 kB]
Dodatek č. 1 Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 13/17 pro poskytování dotací na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech
Odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
Tento Dodatek Pravidel ruší Pravidla č. 01/17 ze dne 10. 1. 2017
Marie Jakoubková

Rozpočet 2018

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
18.12.20171.4.2019Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 [PDF, 275 kB]
Oznámení na úřední desce.
Ing. Bc. Pavel Tulis

Rozpočtová opatření r. 2018

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
5.4.201828.2.2019Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření v roce 2018Ing. Bc. Pavel Tulis

Silniční hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
19.6.20189.7.2018Rozhodnutí v přezkumném řízení [PDF, 98 kB]
Rozhodnutí v přezkumném řízení stanovení místní úpravy provozu, ulice Vagonová, Havlíčkův Brod, odstranění zákazu vjezdu.
Ing. Jiří Macura

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2021

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.6.201831.7.2019Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2019, 2020 a 2021 [DOC, 37 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Vodní hospodářství a ochrana vod

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
13.6.201829.6.2018Usnesení o prodloužení zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí [PDF, 1,2 MB]
Usnesení o prodloužení zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí ve věci stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami spočívající v odběru podzemních vod týkající se vodního díla Vrtaná studna na pozemku p. č. 520/28 v k. ú. Střítež u Jihlavy
Ing. Martin Drápela
5.4.201830.8.2018Žádost o spolupráci MŽP ve věci aktualizace ochranných pásem vodních zdrojů
Žádost Ministerstva životního prostředí pro všechny uživatele o připomínkování aktualizace ochranných pásem vodních zdrojů do 30. 8. 2018
Ing. Radek Zvolánek

Záměr darování nemovitého majetku

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
19.6.201820.7.2018Záměr propachtování nemovitéh majetku [PDF, 256 kB]
Záměr propachtování nemovitého majetku.
Martina Vávrová
12.6.201813.7.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 112 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Kostelec u Jihlavy a obec Kostelec, okres Jihlava.
Martina Vávrová
11.6.201812.7.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 81 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Vysoké Popovice, obec Vysoké Popovice, okr. Brno - venkov.
Martina Vávrová
11.6.201812.7.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 106 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Ptáčov, obec Třebíč, okres Třebíč.
Martina Vávrová
7.6.20189.7.2018Záměr darování nemovitého majetku [PDF, 107 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. Nová Buková, obec Nová Buková, okres Pelhřimov.
Martina Vávrová

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2016

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
14.9.201631.12.2018Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 05/2016 [PDF, 182 kB]
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Tyto Zásady ruší Zásady č. 08/15 ze dne 8. 9. 2015
Tyto Zásady byly zrušeny Zásadami č. 07/18 ze dne 19. 6. 2018
Marie Jakoubková

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2018

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
8.2.20181.4.2019Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 01/18 [PDF, 256 kB]
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2018
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Petra Pospíchalová

Závěrečné účty

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.6.201831.7.2019Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Kraje Vysočina za rok 2017 [DOC, 38 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Počet návštěv: 1211352

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek