Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Úřední deskaZobrazení a vyhledávání

Vyberte zobrazení:

Složka: 

 
 

Vyhledávání: 

 
?
 

Úřední deska - stav ke dni 19.6.2021

Činnost

 

Dopravní značení - opatření obecné povahy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
14.6.202130.6.2021Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Stanovení přechodné úpravy provozu - posuvná pracovní místa v Litohoři, výkopy kabelů NN.
Ing. Jiří Macura
14.6.202130.6.2021Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Přechodná úprava provozu na silnici I/34 a I/37 v rámci uzavírka I/34 Ždírec nad Doubravou - Benátky.
Ing. Jiří Macura
10.6.202128.6.2021Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Přechodná úprava provozu na silnici č. I/37 ulice Brněnská, Žďár nad Sázavou v rámci akce „V1310/1311 výměna vedení Mírovka, Žďár nad Sázavou“.
Bc. Monika Špačková
3.6.202121.6.2021Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Přechodná úprava provozu při zvláštním užívání - výkop kabelů NN na silnici I/37 ul. Chrudimská ve Ždírci nad Doubravou.
Ing. Jiří Macura
3.6.202121.6.2021Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Přechodná úprava provozu na silnici I/37 v úseku Ostrov nad Oslavou - Velká Bíteš - D1 uzavírka při budování obchvatu Osová Bítýška + objízdná trasa.
Ing. Jiří Macura

Elektronický podpis a elektronické podatelny

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
13.5.202030.12.2022Podatelna Krajského úřadu Kraje VysočinaIng. Karel Žák

Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA, SEA)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
10.6.202112.7.2021Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru [PDF, 236 kB]
Výkrm býků, provozovna Odunec
Ing. František Mládek
10.6.202128.6.2021Závěr zjišťovacího řízení koncepce
„Operační program Jan Amos Komenský 2021 - 2027“
Ing. Barbora Švíková
9.6.202125.6.2021STANOVISKO K VYHODNOCE VLIVŮ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ [PDF, 256 kB]
Územní plán Chotěbudice
Ing. František Mládek
7.6.202123.6.2021ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU [PDF, 331 kB]
Mobilní mísící centrum betonu
Ing. František Mládek
26.5.202128.6.2021Zahájení zjišťovacího řízení koncepce
„Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR - 1. aktualizace pro období 2021–2030“
Ing. Barbora Švíková
24.5.202124.6.2021Posuzování vlivů na životní prostředí - zveřejnění informace o dokumentaci [PDF, 207 kB]
Havlíčkův Brod - STRABAG, recyklační dvůr
Ing. František Mládek

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Informace o zřízení zvláštního účtu

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
25.5.202118.9.2021Informace o zřízení zvláštního účtu [PDF, 147 kB]Bc. Ivana Schimmerová

Informace pro veřejnost

 

Integrovaná prevence (IPPC)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
17.6.202119.7.2021Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 308 kB]
8. změna integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení SELMA a.s. - farma pro výkrm prasat – Nadějov společnosti SELMA a.s.
Ivo Dobrianskij
17.6.202119.7.2021Zveřejnění informace o změně integrovaného povolení [PDF, 370 kB]
8. změna integrovaného povolení společnosti JHYB s.r.o. pro zařízení Šlechtitelský chov prasat Jakubovický Dvůr, kraj Vysočina
Ivo Dobrianskij

Odbor zdravotnictví - výběrová řízení

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
2.6.202116.7.2021Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 147 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Angiologie
Bc. Lada Jílková, DiS.
17.5.202128.6.2021Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 150 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Zubní lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.
17.5.202128.6.2021Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 154 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost
Bc. Lada Jílková, DiS.
17.5.202128.6.2021Vyhlášení výběrového řízení [PDF, 153 kB]
na poskytování hrazených zdravotních služeb v oboru Všeobecné praktické lékařství
Bc. Lada Jílková, DiS.

Oddělení ostatních správních činností

 

Ostatní dokumenty odboru dopravy a silničního hospodářství

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
9.11.202031.12.2021Vyhlášení termínů konání ZOZ k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby pro rok 2021 [PDF, 58 kB]
Vyhlášení termínů zkoušek pro rok 2020 pro zájemce, kteří chtějí složit zkoušku odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby.
Kamila Váňová

Pracovní místa pro příspěvkové organizace vyhlašovaná Krajem Vysočina jako zřizovatelem (statutární zástupci organizací)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
8.6.20218.7.2021Ředitelka/ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace [PDF, 506 kB]
Přihlášku je třeba zaslat se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Bez nich není přihláška úplná a nebude zahrnuta mezi přihlášky uchazečů na pozici ředitelky/ředitele Vysočina Tourism, příspěvkové organizace. Přihlášku k výběrovému řízení zašlete na adresu: Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Přihlášku je nutné doručit v písemné podobě a tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 8. 7. 2021 do 12.00 hodin. Obálku je třeba zřetelně označit slovy: „Vysočina Tourism, příspěvková organizace – výběrové řízení ředitelka/ředitel – neotvírat“. Na později doručené nebo neúplné přihlášky nebude brán zřetel. Vyhlašovatel si vyhrazuje v rámci realizace výběrového řízení právo provést psychologické pohovory.
Jana Činčárová

Pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu)

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
8.6.202116.7.2021Úřednice/úředník na úseku správy realit/investic odboru majetkového [PDF, 181 kB]
Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 16. 7. 2021 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Kontaktní osoba: Bc. Denisa Navrátilová, tel: 564 602 418, e-mail: navratilova.d@kr-vysocina.cz.
Jana Činčárová

Rozpočet 2021

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
4.1.202131.3.2022Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021 [PDF, 275 kB]Ing. Bc. Pavel Tulis

Rozpočtová opatření r. 2021

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
22.1.202128.2.2022Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatřeních v roce 2021Ing. Bc. Pavel Tulis

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2024

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
17.6.202131.7.2022Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2022, 2023 a 2024 [PDF, 58 kB]Ing. Pavla Benešová

Tiskové zprávy - duben 2020

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
20.4.20201.1.2030Úřední hodiny pro veřejnost obnoví krajský úřad od pondělí v původním rozsahu, ale za přísnějších hygienických opatření
Od pondělí 20. dubna se Krajský úřad Kraje Vysočina otevře veřejnosti a obsluha klientů se přiblíží dříve běžnému stavu. Úřední hodiny budou opět platit ve standardním rozsahu jako před zavedením mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, tzn. v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v ostatní dny od 8 do 13 hodin. „Na určitá omezení se ale přesto občané musejí připravit. Například vstup do areálu bude pouze hlavním vchodem budovy A, zároveň budou platit přísnější hygienická opatření,“ říká ředitel úřadu Zdeněk Kadlec a dodává, že klientům budou u vstupu k dispozici desinfekce na ruce i jednorázové papírové utěrky.
Ing. Eva Neuwirthová

Výroční zprávy

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
24.2.20212.3.2022Výroční zpráva za rok 2020 [PDF, 459 kB]admin

Záměry darování/prodeje nemovitého majetku

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
2.6.20215.7.2021Záměr darování nemovitého majetku. [PDF, 244 kB]
Záměr darování nemovitého majetku v k.ú. a obec Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou.
Martina Vávrová
1.6.20212.7.2021Záměr prodeje nemovitého majetku [PDF, 125 kB]
Záměr prodeje nemovitého majetku v k.ú. Skrýšov u Pelhřimova, obec Pelhřimov, okres Pelhřimov.
Martina Vávrová

Závěrečné účty

 
Úřední deska odÚřední deska doNázev a anotaceZodpovídá
17.6.202131.7.2022Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Kraje Vysočina za rok 2020 [PDF, 56 kB]Ing. Pavla Benešová

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Počet návštěv: 1453697

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek