Cesta: Titulní stránka > COVID-19


 

Určené školy vykonávající péči o děti v době nouzového stavu

Ve spolupráci s městy regionu bylo pověřeno 15 škol na území Kraje Vysočina, která se budou od 14. října starat o děti rodičů zařazených do složek IZS a dalších exponovaných krizových profesí stanovených vládou. Péče bude zajištěna pro děti ve věku 3 až 10 let. Školy budou fungovat zpravidla od pondělí do pátku v době dle dohody mezi rodiči a vedením. Maximální počet dětí ve skupinkách je 30. Ostatní základní školy jsou z rozhodnutí Vlády ČR uzavřeny pro prezenční vzdělávání, výuka probíhá distanční formou. Mateřské školy zůstávají otevřené.
 

 
 

Nezbytná péče o děti ve věku od 3 do 10 let je zajištěna pro klíčové profese:

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů;
 • obecní policie;
 • poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;
 • příslušníci ozbrojených sil;
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;
 • zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení

 

Školy a školská zařízení byly vybrány po dohodě s příslušnými obcemi s rozšířenou působností (ORP). Povinností těchto zařízení je vykonávat péči spočívající zejména v:

 • vytvoření podmínek pro distanční výuku dětí (kterou zajišťuje jejich kmenová škola);
 • dozoru a dohledu zletilou osobou;
 • stravování (za tím účelem může být v provozu školní jídelna);
 • vedení základní evidence docházky dětí.

 

Dítě může být do zařízení umístěno na základě přihlášky, která je připojena pod tiskovou zprávou. Základem je vyplnění přihlášky, její potvrzení zaměstnavatelem kvůli ověření příslušnosti do krizových profesí a její doručení určené škole buď prostřednictvím zaměstnavatele nebo osobně (v obou případech lze i elektronicky). Určená škola následně kontaktuje rodiče a společně dohodnou podrobnosti nástupu. Z technických důvodů bude péče poskytována zpravidla až den následující po obdržení přihlášky. Mateřské školy jsou nyní otevřené, lze tedy očekávat především zájem rodičů dětí z prvního stupně ve věku do 10 let. Postup pro přihlášení bude zveřejněn rovněž na školském portálu krajských webových stránek.

 

Určené školy (plné znění kontaktů je v příloze).

Základní škola Bystřice n. P., Nádražní 615

Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

Základní škola Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov

Základní škola Chotěboř, Smetanova 745, okres Havlíčkův Brod

Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, příspěvková organizace

Základní škola T.G.Masaryka Moravské Budějovice, náměstí Svobody 903, okres Třebíč

Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579

Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou

Základní škola Pacov

Základní škola Pelhřimov, Na Pražské 1543, příspěvková organizace

Základní škola Světlá nad Sázavou, Komenského 234, příspěvková organizace

Základní škola Telč Hradecká 234, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342

Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20

Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4

 

Kontaktní osoby:            

 

 

 

Odkazy

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 14.10.2020 / 14.10.2020

Počet návštěv: 3125
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek