Cesta: Titulní stránka > Rodinný a sociální portál > Prorodinná politika


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku
 

 
 

Pojem Univerzita třetího věku (dále také U3V) je veřejnosti dobře znám. Uskutečňuje se na většině veřejných vysokých škol České republiky a v řadě měst probíhají i různé další varianty vzdělávání seniorů.


V Kraji Vysočina funguje Univerzita třetího věku díky skvělé spolupráci Vysoké školy polytechnické Jihlava (dále také VŠPJ) s odborem sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina a senioři tak mají jedinečnou příležitost se vzdělávat. 


Kraj Vysočina má přitom několik priorit v rámci České republiky, které významně vychází vstříc potřebám seniorů:

  • První prioritou je to, že se vzdělávání uskutečňuje nejen v budově VŠPJ, ale lektoři vyjíždí za seniory i do okresních měst a místem konání jsou domovy pro seniory, školy a knihovny.
  • Další prioritou je to, že přednášky mohou navštěvovat nejen senioři žijící doma ve svých bytech, ale také uživatelé domovů pro seniory a domovů pro osoby se zdravotním postižením z Kraje Vysočina.
  • Významným aspektem je rovněž to, že ke studiu mohou být přijati občané České republiky (starší 50 let) a podmínkou přitom není předcházející středoškolské vzdělání účastníka. Stačí podat přihlášku a přijetí rovněž není vázáno na přijímací pohovor. Výukové skupiny jsou naplňovány do kapacity 25 posluchačů.
  • Výuka probíhá formou přednášek, seminářů a cvičení, vedou ji erudovaní akademičtí pracovníci VŠPJ a významní odborníci z praxe. Posluchači po absolvování kurzu neskládají žádné zkoušky, po dohodě s přednášejícím mohou dobrovolně vypracovat závěrečnou práci na téma, které si sami zvolí podle zaměření jednotlivých přednášek. 
  • Přednášky, semináře a cvičení probíhají v předem stanovených termínech, jedná se vždy o dvě výukové hodiny po 45 minutách. Přehled termínů a studijních témat obdrží přihlášení účastníci při podání přihlášky, event. první studijní den.

 

Do výše uvedeného vzdělávání seniorů se zapojily tyto domovy pro seniory a organizace:

od roku 2011 – Domov pro seniory Velké Meziříčí

od roku 2012 - Domov pro seniory Pelhřimov

od roku 2013 - Domov pro seniory Havlíčkův Brod

od roku 2014 – Střední škola obchodu a služeb Žďár nad Sázavou

a v roce 2015 nově i Domov pro seniory Třebíč Koutkova.

 

Studijní témata, která jsou v rámci přednášek U3V přednášena, jsou tato:

  • Zdravý životní styl seniorů I.
  • Zdravý životní styl seniorů II.
  • Slovo "umění" má základ ve slově "uměti"
  • Nauky o planetě Zemi
  • Arteterapie a psychologie pro seniory

 

Univerzita třetího věku pořádaná při VŠPJ je uskutečňována v souladu s jejím dlouhodobým záměrem. Účastníci mají statut posluchače vysoké školy, nejsou však studenty ve smyslu zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách a všech navazujících a doplňujících ustanovení. Toto vzdělávání zpřístupňuje seniorům vhodnou formou nové poznatky, vědomosti a dovednosti, které mohou využívat nejen pro svůj osobní rozvoj. Významnou roli sehrává také možnost sociálního kontaktu s podobně smýšlejícími a věkově blízkými lidmi, navazování nových přátelství, překonávání pocitu osamělosti, izolovanosti či nepotřebnosti, vědomé zpomalování procesu stárnutí a udržování psychické svěžesti.

 

Univerzita tohoto typu představuje jednu z možností kvalitního naplnění volného času seniorů a zájemcům nabízí všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Je přitom zohledněn zdravotní stav posluchačů i jejich životní situace. Celoživotní vzdělávání je nezbytné nejen k udržení duševní kondice a pocitu seberealizace, ale u řady seniorů doplňuje vědomosti, které z různých důvodů dříve nemohli získat. Jeho smyslem je dát starším lidem možnost, aby své vědomosti a zkušenosti porovnali s nejnovějšími poznatky, které mají význam pro aktivní život v dnešní společnosti.

 

Srdečně zveme všechny seniory z Vysočiny ke vzdělávání v rámci Univerzity třetího věku. Neváhejte využít příležitost dozvědět se něco nového a setkat se se svými vrstevníky. Potřebné informace a přihlášky do jednotlivých kurzů najdete na webových stránkách VŠPJ, Kraje Vysočina a pořádajících organizací.

 

 

Fotogalerie: Univerzita třetího věku

 
 
Zodpovídá: Mgr. Marek Homolka
Vytvořeno / změněno: 3.6.2013 / 3.6.2013
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 16947
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek