Cesta: Titulní stránka > Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu


 

Unie se soustředí na modernizaci energetické infrastruktury

Energetická infrastruktura je klíčem ke všem našim cílům v oblasti energetiky, od zabezpečení dodávek energie přes integraci obnovitelných zdrojů energie a energetickou účinnost až po řádné fungování vnitřního trhu. Musíme proto spojit naše zdroje a urychlit realizaci prioritních projektů EU.“ Těmito slovy představil ve středu 17. listopadu 2010 eurokomisař pro energetiku Günther Oettinger dlouho očekávané Sdělení k prioritám rozvoje evropské energetické infrastruktury ve středně- a dlouhodobém horizontu.
 

 
 

V Evropské unii bude totiž třeba pro zajištění bezpečnosti energetických dodávek, dokončení společného energetického trhu, dosažení cílů v oblasti obnovitelných energetických zdrojů či snižování emisí a v důsledku očekávaných strukturálních změn v energetickém sektoru učinit rozsáhlé změny v evropském energetickém systému. Evropská komise z tohoto důvodu navrhuje zcela nový přístup, který urychlí výstavbu a modernizaci evropské energetické infrastruktury.

Realizaci desíti střednědobých a dvou dlouhodobých prioritních projektových os zajistí konkrétní projekty vytipované na základě transparentních kritérií. Tyto projekty po odsouhlasení Evropskou unií získají označení „projekt evropského zájmu“, pro které by měly být zavedeny zjednodušené postupy. Komise ve sdělení navrhuje celou řadu nástrojů, které by měly usnadnit a urychlit realizaci těchto prioritních evropských projektů.

Komise například předloží nový návrh pro usnadnění procesu schvalovacích procedur, které jsou v současné době velmi zdlouhavé a patří mezi největší překážky pro realizaci projektů, a plánuje také zavést maximální časovou lhůtu pro vydání rozhodnutí. Administrativu spojenou se schvalováním přeshraničních projektů by mohlo urychlit také zřízení jednoho kontaktního místa, které bude koordinovat celý schvalovací proces.

Evropská komise se ve sdělení zabývá také financováním těchto projektů a v návaznosti na rozpočet EU pro období 2014 - 2020 připraví nový finanční nástroj, který bude šitý na míru potřebám a rizikům, se nimiž se projekty nejčastěji potýkají.

Zdroj: Stálé zastoupení ČR při EU

 
 
Zodpovídá: Mgr. Jan Skála
Vytvořeno / změněno: 2.12.2010 / 2.12.2010
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 20650
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu, 20/22, Rue du Commerce, 1000 Brusel Ixelles, Belgie, e-mail: info@vysocina.eu
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek