Cesta: Titulní stránka > Servis pro podnikatele > Podpora podnikání


 

Tři nové programy a 15 mld. Kč na podporu výzkumu - programy TREND, PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT, DOPRAVA

aa
Vláda ČR schválila na konci března 2019 návrhy tří nových programů, které nabídnou státní podporu výzkumných projektů ve výši přesahující 15 mld. Kč. Jedná se o programy Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) - Program TREND, Ministerstva životního prostředí (MŽP) - Program Prostředí pro život a Ministerstva dopravy (MD) - Program DOPRAVA 2020+. Poskytovatelem a realizátorem všech tří resortních programů bude Technologická agentura ČR (TA ČR).
 

 
 

Implementace výše zmíněných programů v systému TA ČR umožní uchazečům a příjemcům dotací v různých programech žádat o podporu stejným způsobem, za stejných podmínek a na stejném místě. První veřejné soutěže jsou plánované již v letošním roce.


Program TREND (MPO)


Hlavním cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem v globálních hodnotových řetězcích. Vedlejšími cíli programu je zvýšení počtu podniků provádějících vlastní výzkumné a vývojové aktivity a posílení orientace výzkumných organizací na aplikovaný výzkum s přínosy pro průmysl a společnost. Toho bude dosaženo především prostřednictvím podpory výzkumných projektů zaměřených na zvýšení využití moderních způsobů výroby, jejího plánování, řízení a distribuce produktů podle principů Průmyslu 4.0 v klíčových aplikačních odvětvích identifikovaných strategickými dokumenty a iniciativami České republiky a Evropské unie, především tzv. národní RIS3 strategie.

Program TREND, do kterého stát v letech 2020-2027 vloží téměř 10 mld. Kč, cílí na podniky (hlavní řešitelé) a jejich konkurenceschopnost, ale umožní i zapojení pracovišť výzkumných organizací, včetně vysokých škol nebo např. ústavů Akademie věd ČR.

Plné znění schváleného Programu TREND

 

Program Prostředí pro život (MŽP)


Cílem programu je přinést nová řešení v oblasti životního prostředí. Projekty, které budou v rámci programu podpořeny, přispějí k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů. Program míří i na minimalizaci negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí včetně dopadů přesahujících hranice státu a přispěje tak ke zlepšování kvality života v Evropě i v globálním kontextu.

Řešené projekty budou například přispívat k:

 • zmírnění dopadů sucha a předcházení suchu,
 • zvýšení kvality ovzduší a vody,
 • rozvoji odpadového hospodářství oběhového hospodářství a efektivního využívání surovin,
 • ochraně přírodních zdrojů, vody, půdy a horninového prostředí,
 • zachování biodiverzity a zkvalitnění ochrany přírody a krajiny,
 • rozvoji environmentálně příznivé a z hlediska životního prostředí a změn klimatu resilientní a bezpečné společnosti.

V rámci Programu Prostředí pro život stát v letech 2020-2026 podpoří výzkumné projekty v celkové výši 3,8 mld. Kč. Polovina této podpory by měla směřovat do výzkumu spojeného s problematikou klimatických změn.

Plné znění schváleného Programu Prostředí pro život

 

Program DOPRAVA 2020+ (MD)


Hlavním cílem programu je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby. Napomáhá akcelerovat technologický a znalostní rozvoj České republiky a její konkurenceschopnost v oblasti dopravy. Program bude rovněž směřovat k naplnění veřejného zájmu prostřednictvím definování metodických, legislativních a normativních rámců.

Jednotlivé cíle programu reflektují požadavky na konkrétní aspekty dopravy, mezi které patří:

 • udržitelná doprava,
 • interoperabilní doprava,
 • bezpečná doprava,
 • ekonomická doprava,
 • inteligentní doprava
 • prostorová data v dopravě.

V rámci Programu DOPRAVA 2020+ stát v letech 2020-2026 podpoří výzkumné projekty ve výši necelých 2 mld. Kč.

Plné znění schváleného Programu DOPRAVA 2020+

 


Předběžný harmonogram veřejných soutěží

Podrobnější informace k programům a samotným plánovaným soutěžím budou v nejbližších dnech zveřejněny na webových stránkách TA ČR.


Zdroj: www.tacr.cz

 
 
Zodpovídá: Ing. Ivona Hájková
Vytvořeno / změněno: 1.4.2019 / 1.4.2019 | Zveřejnit od-do: 1.4.2019-1.4.2022
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 2836
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek