Cesta: Titulní stránka > Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu


 

Tři dobré zprávy pro řidiče

Na přelomu září a října Kraj Vysočina dokončí a zprovozní tři zásadní dopravní úseky, které v minulých měsících prošly zásadními opravami, což se odrazí mimo jiné také na zvýšení jejich bezpečnosti. „Od 30. září budou moci řidiči využít výhod nové okružní křižovatky ve Velké Bíteši, na kterou se podařilo Kraji Vysočina získat jedny z prvních dotací z IROP. 1. října řidiči projedou už bez komplikací také po novém rozšířeném mostě u Hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě a v následující dnech také po nové silnici II/112 Telč – Želetava v úseku Zvolenovice – Nová Říše v délce více než 5,3 kilometru,“ říká náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy Libor Joukl.
 

 
 

Silnice II/112 mezi Zvolenovicemi a Novou Říší, tedy úsek dlouhý 5,32 km bude do předběžného užívání předán 4. října 2016. Během půl roku byla realizována opravena za více než 31 miliónů korun, kterou Kraj Vysočina zaplatí ze svého rozpočtu. Řidiči budou jezdit po zesílené konstrukci vozovky s obnoveným dopravním značením, jejíž šířkové a výškové parametry byly mírně vylepšeny. Navazující úsek Telč – Zvolenovice v délce 2,65 km bude opraven okamžitě po dořešení náročnějšího vedení objízdných tras pro hromadnou dopravu.

 

Jednopólový zcela nový a o pruh širší most v Havlíčkově Brodě na silnici II/150  přijde všechny investory na více než 30 miliónů korun. Součástí stavby, která začne sloužit řidičům 1. října 2016 je vytvoření nového odbočovacího pruhu na silnici I/38 směr ulice Lidická, nového připojovacího pruhu na I/38 směr ulice Masarykova, stavbaři vybudovali nový odbočovací pruh na II/150 k ulici Dolní, nové souběžné chodníky a autobusový záliv a provedli přeložky a úpravy inženýrských sítí. "Stavba dalších řadících pruhů zvýšila kapacitu křižovatky, rekonstrukce mostu odstranila jeho nevyhovující stav a zvýšila únosnost mostu, celkově došlo k estetickému a praktickému vylepšení prostoru v místě rušné křižovatky na příjezdu do Havlíčkova Brodu," říká Libor Joukl.

 

Cílem rekonstrukce II/379 Velká Bíteš - ul. Na Valech včetně okružní křižovatky reps. více než půl kilometru krajské komunikace v intravilánu Velké Bíteše je odstranění jejího havarijního stavu a vybudování nové okružní křižovatky, která přispěje ke zvýšení plynulosti dopravy. Druhým investorem stavby je město Velká Bíteš, které řešilo rekonstrukci chodníků a navazujících komunikací, třetím pak Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, který využil odstranění stávající silnice k rekonstrukci vlastních sítí. Společný postup těchto tří subjektů je prospěšný z důvodu efektivního vynakládání veřejných prostředků a zajištění udržitelnosti projektu, jehož krajská část spoléhá na financování z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Celkové náklady krajské investice přesáhnou 10 miliónů korun s očekávanou podporou z dotačních prostředků 85 % ze zdrojů Evropské unie a 5 % ze státního rozpočtu. V současné době je průjezdná ulice Na Valech, do 30. září bude zprůjezdněna ulice Pod Hradbami. Navazujícím projektem Kraje Vysočina připravovaným k získání podpory z IROPu je „II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792“, kde budou přípravné práce zahájeny na přelomu října a listopadu letošního roku. Hlavní stavební práce proběhnou v roce 2017. Cílem je modernizace komunikace
o délce 2,4 km včetně výstavby nového mostu.

 

Velká BítešVelká BítešVelká Bíteš

  •  tisk@kr-vysocina.cz

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 21.9.2016 / 21.9.2016

Počet návštěv: 3019
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu, 20/22, Rue du Commerce, 1000 Brusel Ixelles, Belgie, e-mail: info@vysocina.eu
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek