Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Technologická agentura ČR: nově otevřené programy podpory - TREND, DOPRAVA 2020, PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT

a
Dne 12. 6. 2019 vyhlásila Technologická agentura ČR (TA ČR) první veřejnou soutěž v rámci dvou nových programů - PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT a DOPRAVA 2020. Žádosti o podporu lze podávat od 13. 6. do 19. 9. 2019, resp. od 13. 6. do 13. 8. 2019. Do 11. 7. 2019 lze ještě žádat o podporu v rámci veřejné soutěže programu TREND, podprogram "Technologičtí lídři".
 

 
 

1. veřejná soutěž programu PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT (program Ministerstva životního prostředí)

Hlavním cílem programu je podporovat návrhy projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí života české společnosti. Výstupy, výsledky a dopady z podpořených projektů zejména napomohou identifikaci skutečných rizik pro životní prostředí a navržení efektivních opatření pro jejich prevenci či odstranění jejich následků a tím zkvalitnění života obyvatel ČR.


Tato veřejná soutěž je vyhlášena ve dvou podprogramech:

 • Podprogram 1 - Operativní výzkum ve veřejném zájmu (zaměřen na řešení témat s místními, regionálními a celospolečenskými dopady, jejichž výsledky jsou využitelné zejména ve veřejné správě);
 • Podprogram 2 - Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí (přispívá ve střednědobém a dlouhodobějším výhledu k technologickým změnám a změnám technik, které budou sloužit k naplnění strategických záměrů v resortu životního prostředí dle jeho strategických dokumentů).


Soutěžní lhůta začíná dnem 13. června 2019 v 9:00 hodin a končí dnem 19. září 2019 v níže uvedené hodiny:

 • 16:30:00 hod. - pro podání návrhu projektu včetně všech povinných příloh prostřednictvím informačního systému ISTA;
 • 23:59:59 hod. - pro zaslání Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně) prostřednictvím své datové schránky.


Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech - https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/1719-program-prostredi-pro-zivot-podprogram-1-a-2-vyhlaseni-1-verejne-souteze.html.1. veřejná soutěž programu DOPRAVA 2020 (program Ministerstva dopravy)

Hlavním cílem programu je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR.


Soutěžní lhůta začíná dnem 13. června 2019 v 9:00 hodin a končí dnem 13. srpna 2019 v níže uvedené hodiny:

 • 16:30:00 hod. - pro podání návrhu projektu včetně všech povinných příloh prostřednictvím informačního systému ISTA;
 • 23:59:59 hod. - pro zaslání Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč) a dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně) prostřednictvím své datové schránky.


Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a dokumentech spojených s vyhlášením - https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/1721-program-doprava-2020-vyhlaseni-1-verejne-souteze.html.

 


1. veřejná soutěž programu TREND (program Ministerstva průmyslu a obchodu) -  Podprogram 1 - „Technologičtí lídři"

Očekávají se návrhy projektů zaměřené mimo jiné na podporu výzkumu a vývoje tzv. Key Enabling Technologies - KET´S a dále např. na témata z oblasti Průmyslu 4.0 či prioritní témata v návaznosti na Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech - https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/1680-program-trend-vyhlaseni-1-vs-programu-na-podporu-prumysloveho-vyzkumu-a-experimentalniho-vyvoje-trend.html.

 

Soutěžní lhůta začíná v 9:00 hodin dnem 16. 5. 2019 a končí dnem 11. 7. 2019 v níže uvedené hodiny:

 1. Návrh projektu, vč. povinných příloh, bude možné odeslat prostřednictvím ISTA do 16:30:00 hod.
 2. Potvrzení podání návrhu projektu do ISTA bude přijímáno do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR.
 3. Doklady k prokázání způsobilosti (mimo § 18 odst. 2, písm. a) ZPVV) budou přijímány do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR.

Uchazeč je povinen odeslat návrh projektu prostřednictvím elektronického systému ISTA dostupného přes webové stránky TA ČR ista.tacr.cz a zároveň odeslat „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ do datové schránky TA ČR prostřednictvím datové schránky hlavního uchazeče. V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „1. veřejná soutěž – Program TREND – NÁVRH PROJEKTU“.

Každý uchazeč dále musí doručit přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče do datové schránky TA ČR, v náležitosti zprávy v datovém poli “Věc” musí být uvedeno „1. veřejná soutěž – Program TREND – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE“. Každý uchazeč zasílá prokázání způsobilosti samostatně ze své datové schránky.


Záznam a prezentace ze semináře k programu - https://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/1703-seminar-stream-k-1-vs-programu-trend-pp1.html


Zdroj: www.tacr.cz


 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Technologická agentura ČR: nově otevřené programy podpory - TREND, DOPRAVA 2020, PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT
 

Zodpovídá: Ing. Ivona Hájková
Vytvořeno / změněno: 17.6.2019 / 17.6.2019 | Zveřejnit od-do: 17.6.2019-30.9.2019
Informace jsou aktuální

Počet návštěv: 278
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek