Cesta: Titulní stránka > Kraj Vysočina na EXPO 2015 Miláno > Aktuality


 

Studijní cesta zástupců veřejné správy Albánie na Vysočině

Studijní cesta zástupců veřejné správy Albánie na Vysočině
Ve dnech 12.–15. 11. 2019 zavítala na Vysočinu delegace zástupců veřejné správy z Albánie. Středomořský stát podal 24. dubna 2009 žádost o členství v EU a v roce 2012 byl Albánii udělen status kandidátské země. Albánská delegace v rámci příprav na integraci země do EU získala na Vysočině mimo jiné informace o zkušenostech, které má kraj s čerpáním finančních prostředků z evropských fondů.
 

 
 

Osmičlenná delegace složená ze zástupců samospráv měst Dibër, Kuçovë, Përmet, Dropull, Pogradec a Albánské agentury na podporu místních samospráv absolvovala studijní cestu díky programu TAIEX (Technical Assistance Information EXchange unit). Jedná se o nástroj Evropské komise, který podporuje spolupráci mezi institucemi veřejné správy členských států EU a tzv. přistupujících zemí.

Kraj Vysočina připravil pro delegaci zajímavý čtyřdenní program, v rámci kterého se setkala nejen se zástupci kraje a místních samospráv, ale také dalších institucí, proto aby načerpala zkušenosti a know-how ohledně podmínek, které musí kandidátské země vytvořit ještě před vstupem do EU, stejně jako podmínek realizace širokého spektra projektů financovaných z evropských fondů.


V rámci studijní cesty navštívila delegace v úterý Žďár nad Sázavou. Zde získala informace z projektů v oblasti ochrany a obnovy kulturních památek a rozvoje odborného školství. Jednalo se o projekty Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga, mezi které patří například vybudování cvičného gastronomického pracoviště. Projekt Obnovy poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře mohli účastníci vidět přímo v realizační fázi. Následně navštívili Muzeum nové Generace v zámku Žďár nad Sázavou, kde jim projektový manažer zámku představil postupnou přeměnu chátrajícího objektu bývalého pivovaru na moderní muzeum s interaktivními multimediálními exponáty.


Středeční den strávila delegace na krajském úřadě, kde je nejprve přivítala náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Jana Fischerová.  Sama zmínila, že se mohla podobné cesty zúčastnit v minulosti, kdy i naše země byla v pozici kandidáta pro vstup do EU. Zdůraznila, že je ráda, že kraj může podobným způsobem pomoci další zemi, která o evropskou integraci usiluje.


Poté jim byl představen Kraj Vysočina, geneze nástrojů, které byly využity ke zvýšení absorpční kapacity pro čerpání zdrojů z EU, budování kapacit pro projektové a finanční řízení a rizika a zkušenosti, které kraj s čerpáním za poslední 3 programovací období má. Prostor pro prezentaci dostalo také statutární město Jihlava, které krom vlastních zkušeností zajistilo návštěvu několika již zrealizovaných projektů, např. nově vybudovaného Centra sociálních služeb a budování infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu v místní ZOO. Představeny byly také další organizace jako je např. Centrum regionálního rozvoje ČR, pobočka Jihlava, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, pobočka Jihlava, Eurocentrum Jihlava nebo Energetická agentura Vysočiny.


Čtvrtek strávili účastníci studijní cesty v Telči. Po přivítání starosty na radnici a představení zkušeností města, které již úspěšně zrealizovalo několik desítek projektů financovaných ze zdrojů Evropské unie, navštívila delegace vybrané projekty realizované nejen městem, ale také veřejnými vzdělávacími institucemi a neziskovými organizacemi. Po zhlédnutí nového univerzitního centra v budově bývalého jezuitského kláštera a návštěvě Panského dvora přijali účastníci delegace nabídku k další spolupráci v budoucnu.


Obdobný program čekal delegaci také v pátek, kdy navštívili Třebíč, kde také svou poznávací cestu zakončili. Na závěr cesty byly připraveny projekty modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic muzea, stejně jako obnova historického vstupu do baziliky sv. Prokopa a propojení baziliky s židovským městem.


albánie

albánie

albánie

albánie

  • Petr Holý a Ivona Hájková, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz
 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 15.11.2019 / 15.11.2019

Počet návštěv: 4115
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies