Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Stipendijní program Kraje Vysočina pro mediky

 
 
 

Kraj Vysočina od 1. 4. 2017 zavádí motivační opatření, zaměřené na posílení zájmu studentů medicíny o poskytování zdravotní péče v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina (Nemocnice Havlíčkův Brod, Nemocnice Jihlava, Nemocnice Nové Město na Moravě, Nemocnice Pelhřimov a Nemocnice Třebíč). Formou podpory jsou motivační stipendia poskytovaná studentům šestiletého magisterského programu Všeobecné lékařství (studijní obor Všeobecné lékařství) akreditovaného MŠMT na lékařských fakultách vysokých škol v České republice.

Stipendia jsou určena pro studenty třetích a vyšších ročníků lékařských fakult se sídlem v České republice. O stipendia tedy můžou žádat již studenti, kteří úspěšně ukončili nejméně druhý ročník lékařské fakulty.   

 


Stipendium je stanoveno ve výši 80 tisíc korun pro akademický rok. Může být poskytováno po dobu standardní délky studia a žadatel se zavazuje vykonávat u vybrané nemocnice zřizované Krajem Vysočina povolání tolik let, na kolik mu bylo poskytnuto stipendium.

 

 

Postup při zařazování do stipendijního programu

1) Žádost o zařazení do stipendijního programu.

2) Povinnými přílohami žádosti o zařazení do stipendijního programu jsou:

a) potvrzení o studiu, ne starší 30 dnů, které vydá příslušná vysoká škola,

b) podepsaný návrh Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy

Žádost o zařazení do stipendijního programu a o výplatu stipendia pro první rok poskytnutí stipendia musí být podána nejpozději tři měsíce před koncem akademického roku, na který je stipendium požadováno, na adresu Kraj Vysočina - Krajský úřad, odbor zdravotnictví, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava nebo elektronicky na adresu posta@kr-vysocina.cz popř. datovou schránkou ID ksab3eu. Kontaktní osoba Ing. Vítková Renata, 564 602 457, vitkova.r@kr-vysocina.cz.         

Podrobné informace ke stipendijnímu programu Kraje Vysočina najdete v Pravidlech Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program).

Pravidla Rady Kraje pro stipendijní program mediků [PDF]

Postup pro výplatu stipendia na další akademický rok   

1) Formulář prohlášení o trvání podmínek pro výplatu stipendia

2) Povinnou přílohou prohlášení o trvání podmínek pro výplatu stipendia je:

a) potvrzení o studiu na aktuální akademický rok, které vydala příslušná vysoká škola, ne starší 30 dnů.

Prohlášení o trvání podmínek pro výplatu stipendia pro další akademický rok, ve kterém může být stipendium poskytnuto, musí být podáno nejpozději do 31. 10. příslušného kalendářního roku.


 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu
Počet návštěv: 25901

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies