Cesta: Titulní stránka > Kraj Vysočina na EXPO 2015 Miláno > Aktuality


 

Šťastné stáří očima dětí 2013

Šťastné stáří očima dětí 2013
Odstraňovat stereotypy a předsudky o stáří a podporovat seniorský věk jako plnohodnotnou etapu lidského života je cílem soutěžního projektu pro děti Šťastné stáří očima dětí. Jeho vyhlašovatelem je Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Svazem měst a obcí ČR. Záštitu nad projektem převzala Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Soutěže se mohou zúčastnit všechny děti do 15 let.
 

 
 

O vítězích soutěže rozhodne odborná porota, ve které zasednou zástupci vyhlašovatelů projektu a výtvarníci. Garanci nad soutěží přijal a předsedou odborné poroty bude akademický malíř Kristian Kodet. Porota bude hodnotit především nápad, zpracování a uměleckou úroveň.

 

Soutěž Šťastné stáří očima dětí má také speciální kategorii – Cenu veřejnosti. Jejím vítězem se stane autor či autorka výtvarného díla, které získá nejvíce hlasů prostřednictvím hlasování na webových stránkách www.stastne-stari.cz, kde budou všechna díla dětí zveřejněna.

 

Výsledkem hodnocení tak bude vyhlášení 3 nejlepších výtvarných prací vybraných odbornou porotou v každé kategorii a 3 výtvarných prací vzešlých z veřejného hlasování na webových stránkách. Jejich autoři budou pozváni společně se svými učiteli nebo rodiči ke slavnostnímu vyhlášení výsledků soutěže, které se uskuteční v říjnu 2013 v Praze při příležitosti zahájení Týdne sociálních služeb  České republiky. Vítězná výtvarná díla  budou vyvěšena v prostorách vyhlašovatelů soutěže. Z nejlepších příspěvků autorů bude uspořádána putovní výstava, která bude instalována na různých místech po celé České republice. Ostatní díla budou distribuována v domovech pro seniory a v domech s pečovatelskou službou.

 

1. Soutěž je určena pro děti z mateřských škol, žáky základních škol a víceletých gymnázií v  ČR ve věku do 15 let.

Soutěžit mohou také jednotlivci.

Kategorie:

·  výtvarné dílo - předškolní děti do 5 let

·  výtvarné dílo - děti od 6 do 10 let

·  výtvarné dílo - děti od 11 do 15 let

·  fotografie - děti do 15 let

 

2. Do soutěže lze přijmout:

·   plošná výtvarná díla vytvořená libovolnou technikou (s výjimkou křídy): malby, kresby, grafiky, koláže apod. formátu maximálně A3;

·   fotografie  ve  formátu  jpg,  jpeg  min.  800x600  bodů  zaslané  výhradně  elektronicky  na  e-mail administrativa@apsscr.cz.

 

3. Každá škola či organizace může zaslat do soutěže maximálně 10 výtvarných prací a/nebo 5 fotografií; jednotlivec může zaslat maximálně 2

výtvarné práce a/nebo 1 fotografii.

 

4. Každý soutěžní příspěvek je nutno označit těmito údaji:

·  název práce, použitá výtvarná technika

·  jméno a věk autora*

·  název školy, zařízení či organizace (neplatí pro jednotlivce)*

·  adresa (město, obec)*

pozn. údaje označené * jsou povinné; bez nich nebude výtvarná práce ani fotografie do soutěže zařazena.

 

5.  Součástí zaslaných soutěžních prací musí být průvodní dopis, který bude obsahovat: přesný název a adresu školy či zařízení nebo jméno a

adresu autora, jméno kontaktní osoby, e-mail, číslo telefonu, seznam soutěžních prací – názvy prací a jména jejich autorů.

 

6.  Uzávěrka sběru soutěžních prací je 30. 6. 2013. V případě zaslání poštou rozhoduje datum podací pošty.

 

7.  Místem pro doručení soutěžních prací je Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR), Vančurova 2904,

390 01 Tábor. Obálka musí být čitelně označena názvem projektu „Šťastné stáří očima dětí“.

 

8.  Věcné ceny obdrží autoři prací, které se umístí na prvních 3 místech v každé kategorii, a autor vítězné práce, která vzejde z veřejného hlasování na webových stránkách. Na ceny není právní nárok.

 

9.  Výsledky soutěže budou vyhlášeny 8. října 2013 v rámci Týdne sociálních služeb v ČR a zveřejněny na webových

stránkách projektu.

 

10. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo v odůvodněných případech změnit pravidla soutěže či průběh.

 

Harmonogram soutěže

MĚSÍC

AKTIVITY

12. březen 2013

vyhlášení 4. ročníku výtvarné soutěže

březen - červen 2013

příjem soutěžních prací do 30. června 2013

30. červen 2013

uzávěrka příjmu soutěžních prací

srpen - září 2013

jednání pracovní skupiny soutěže

zasedání poroty soutěže a výběr nejlepších prací

1. - 30. září 2013

veřejné hlasování na webových stánkách  http://www.stastne-stari.cz/

8. říjen 2013

slavnostní vyhlášení výsledků 4. ročníku výtvarné soutěže

 

 

Bližší informace o soutěži Magda Dohnalová, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, Vančurova 2904,

390 01 Tábor, tel. 381 213 332, e-mail:  administrativa@apsscr.cz,  www.apsscr.cz a  www.stastne-stari.cz.

 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 29.3.2013 / 29.3.2013

Počet návštěv: 16655
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies