Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Stanovisko Rady Kraje Vysočina k záměru „Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany“

Obce kolem Jaderné elektrárny Dukovany nejsou spokojeny s jejími dotačními aktvitami
Rada Kraje Vysočina využila své pravomoci a připojí své stanovisko k dokumentu posuzování vlivů na životní prostředí záměru výstavby nového jaderného zdroje v lokalitě Dukonany (EIA). Výstavba nového jaderného zdroje je krajskou samosprávou vnímána jako klíčová pro udržení energetické soběstačnosti ČR, konkurenceschopnosti jejího hospodářství, z geopolitického hlediska je zásadní pro snížení hospodářské a politické závislosti na okolních i vzdálenějších zemích, z regionálního hlediska zásadně ovlivňuje hospodářské parametry území, zaměstnanost, vzdělanost a sociální strukturu obyvatelstva Kraje Vysočina.
 

 
 

„Je třeba myslet na to, že České republice docházejí zásoby uhlí. Zbytek je škoda pálit v elektrárnách. Potřebujeme jej pro teplárenství, neboť teplo se nedá na dálku dopravovat bez enormních ztrát, a také pro chemický průmysl. I naše země musí plnit své závazky týkající se snižování emisí oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů. Také se obecně počítá s rozvojem elektromobility, aby byl vzduch ve městech čistší. Bez udržení a dalšího rozvoje jaderné energetiky tyto problémy nevyřešíme, tzv. obnovitelné zdroje v podmínkách střední Evropy nemají dostatečný potenciál ani stabilitu produkce. Jaderná energetika je při zodpovědném provozování bezpečná a nezatěžuje nepřiměřeně životní prostředí, na rozdíl od uhelných i plynových elektráren. Předpokládám, že i tyto faktory budou při komplexním posuzování vlivů projektu na životní prostředí brány v úvahu,“ uvádí ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeněk Kadlec.

 

Usnesení č. 2267/39/2017/RK Rady Kraje Vysočina 39/2017 ze dne 5. 12. 2017

Rada Kraje Vysočina vydává

v souladu s § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v účinném znění, jako orgán kraje příslušný dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto vyjádření:

Kraj Vysočina (jako dotčený územní samosprávný celek):

a)     považuje nový jaderný zdroj elektrické energie v lokalitě Dukovany (odpovídající soudobým právním předpisům a stanoveným technickým a provozním podmínkám, technickým i technologickým možnostem a soudobému organizačnímu zajištění provozu) za zařízení:

-       bezpečné z hlediska prevence havárií,

-       šetrné k životnímu prostředí (bez produkce oxidu uhličitého),

-       nezbytné z hlediska výrobních kapacit a potřeby pokrytí budoucí spotřeby elektrické energie,

-       s pozitivním vlivem na energetickou soběstačnost, energetickou bezpečnost České republiky a její geopolitickou nezávislost,

-       s významným hospodářským přínosem pro Českou republiku i region a tomu odpovídajícím přínosem sociálním (zaměstnanost, životní úroveň obyvatel),

-       s významným pozitivním přínosem pro vzdělanostní strukturu ekonomicky činného obyvatelstva v České republice a v regionu,

b)     bere na vědomí v dokumentaci EIA navržená opatření k prevenci, vyloučení a snížení negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.

Kompletní materiál je k dispozici na: http://extranet.kr-vysocina.cz/samosprava/index.php?akce=rada_materialy_detail&id=32434

 

 • tisk@kr-vysocina.cz

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Stanovisko Rady Kraje Vysočina k záměru „Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany“
 

Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 5.12.2017 / 5.12.2017

Počet návštěv: 1801
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 11.00–16.00, středa: 7.00–12.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí: 11.00–16.00, středa: 7.00–12.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek