Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí


 

Stanovisko k využitelnosti asfaltového recyklátu s obsahem dehtu a stanovisko k použití asfaltového recyklátu jako vedlejšího produktu (doplnění)

Stanovisko odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k využitelnosti asfaltového recyklátu s obsahem dehtu a stanovisko odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k použití asfaltového recyklátu jako vedlejšího produktu (doplnění).
 

 
 

Stanovisko Ministerstva životního prostředí k využitelnosti asfaltového recyklátu s obsahem dehtu a stanovisko k použití asfaltového recyklátu jako vedlejšího produktu (doplnění)


Níže uvedené dotazy k problematice využívání asfaltového recyklátu s obsahem dehtu vytěženého při opravách silnic II. a III. tříd vznesla v uplynulých měsících firma STRABAG a.s.  Odpovědi na jednotlivé otázky naleznete v přiloženém stanovisku Ministerstva životního prostředí.


1. Všeobecně se hovoří o limitech, které jsou uvedeny ve vyhlášce MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadu na skládky e jejich využívání na povrchu terénu …, konkrétně pro výše uvedený asfaltový recyklát s obsahem dehtu je uveden v příloze č. 10, tab. č. 10.1, suma PAU 6 mg/kg.
Otázka: Lze vůbec hodnotit obsah škodliviny pro asfaltový recyklát, který je využíván opětovně k původnímu účelu a nejedná se o odpad podle výše uvedené vyhlášky? (není využíván na povrchu terénu, ale v konstrukční vrstvě pozemních komunikací)


2. V TP 150 – Údržba a opravy vozovek pozemních komunikací (dále PK) obsahující dehtová pojiva schválené Ministerstvem dopravy je uveden limit pro obsah dehtu suma PAU ≤ 25 mg/kg.
Otázka: Můžeme se řídit na našich stavbách limity (suma PAU) stanovené v TP 150, včetně technologických postupů?


3. Asfaltový recyklát je používán k původnímu účelu tzn. výstavba méně zatěžovaných komunikací, polní a lesní cesty.
Otázka: Jelikož se jedná o povrch terénu, kde není konstrukční vrstva, jsou pro nás závazné limity uvedené ve vyhlášce č. 294/2005 Sb., suma PAU 6 mg/kg?


4. Asfaltový recyklát, který není obratem využit k původnímu účelu, převážíme na tzv. deponie s tím, že bude dříve nebo později použit k původnímu účelu původcem nebo předán ke stejnému využití jinému právnímu subjektu, který má obdobný předmět podnikání.
Otázka: Musí být před návozem na deponii provedeny rozbory na suma PAU s tím, že recyklát bude následně na deponii soustřeďován odděleně podle zjištěných hodnot?
a) Recyklát suma PAU nad 6 mg/kg – pro konstrukční vrstvy
b) Recyklát suma PAU do 6 mg/kg – pro využití na povrchu terénu/polní a lesní cesty


5. Pokud budou u recyklátu naměřené hodnoty suma PAU nad 25 mg/kg a nepoužiju tento zpět do stavby v místě vzniku.
Otázka:
a) Jedná se o nebezpečný odpad a musí být předán oprávněné osobě do schváleného zařízení?
b) Může být předán do obalovny k recyklaci pro výrobu nové asfaltové směsi – výrobek?
c) Může být použit do jiné konstrukční vrstvy se shodným limitem?
d) Může být použit do jakékoliv konstrukční vrstvy bez omezení? – (limit PAU není rozhodující)


Níže dále uvádíme stanovisko odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k použití asfaltového recyklátu jako vedlejšího produktu (doplnění).

 

Odkazy

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Stanovisko MŽP k využitelnosti asfaltového recyklátu s obsahem dehtu
 

Zodpovídá: Ing. Milan Křížek
Vytvořeno / změněno: 3.1.2017 / 8.9.2017
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 2184
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek