Cesta: Titulní stránka > Jan Břížďala - radní Kraje Vysočina > Tiskové zprávy


 

Spolupráce 3+1: Setkání hejtmanů a hejtmanek tří českých krajů a Dolního Rakouska

3+1
Model spolupráce 3+1 krajů Jihočeského, Jihomoravského, Vysočiny a Dolního Rakouska funguje úspěšně v rámci pracovního programu od roku 2004. Během spolupráce, která trvá již šestnáct let, kladou všechny zúčastněné kraje důraz na sdílení příkladů dobré praxe, rozvojová témata a projekty podporující každodenní přeshraniční kontakty a zlepšení dostupnosti služeb pro obyvatele příhraničních regionů, ať už se jedná o rozvoj zdravotních služeb včetně možnosti přeshraničních výjezdů sanitek či kulturní a turistickou nabídku. Na řadu z nich je možné čerpat evropské dotace. Jednalo se konkrétně například o spolupráci v oblasti dopravy, zdravotnictví, kultury, vzdělávání, regionální politiky. O výše uvedených tématech se pravidelně diskutovalo ve třinácti odborných pracovních skupinách. V posledních měsících bylo nutné zaměřit se na zvládnutí důsledků pandemie COVID-19, která ovlivnila život i spolupráci na obou stranách hranice.
 

 
 

Společného setkání hejtmanů a hejtmanek regionů spolupracujících pod hlavičkou 3+1 v Kraji Vysočina se 26. srpna 2020 účastnili hejtmanka Dolního Rakouska Johanna Mikl-Leitner, hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská, hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek a hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Jako hosté podpořili jednání svou účastí také velvyslanci obou zemí, tedy rakouský velvyslanec v ČR Alexander Grubmayr a česká velvyslankyně v Rakousku Ivana Červenková.

 

Společné jednání hejtmanů a hejtmanek v Jihlavě se zaměřilo na aktuální plnění schváleného čtyřletého pracovního programu. Projednávala se všeobecná politická situace, aktuální situace ohledně pandemie COVID-19, cestovní ruch, doprava, zdravotnictví, česko-rakouský program Interreg V-A a také příprava nového pracovního programu mezi třemi českými kraji a Dolním Rakouskem.

Vzájemná spolupráce a solidarita se konkrétně projevila v oblasti pandemií těžce zasaženého cestovního ruchu, kdy se všechny čtyři regiony dohodly, že vzájemně propojí webové stránky destinačních agentur a budou zvát turisty nejen na svá území, ale představí jim také zajímavá místa a památky v sousedních regionech.

 

Vysočině se letos podařilo po dlouhém hledání domluvit celoroční spolupráci s rakouským rodilým mluvčím, což zásadně ovlivní kvalitu výuky německého jazyka na krajských středních školách. „Mimořádně úspěšný je např. společný projekt EDUBIM, resp. analýza životního cyklu silničních staveb za účelem zlepšení koordinace a rozhodování při výstavbě a následném provozu. Metoda BIM, která v České republice bude pro nadlimitní zakázky povinná, dokáže odhalit mnoho zbytečných nebo přehlédnutých chyb v projektové dokumentaci, umí pracovat s rozpočty, nabízí harmonogramy. Zatímco pro nás bude tato metoda brzy běžnou praxí, rakouská strana tuto povinnost nemá, leč považuje ji za výraznou inovaci, kterou chce dobrovolně sdílet,“  uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

 

Účastníci jednání vyjádřili vzájemnou solidaritu a podporu při zvládání zdravotních, ale i humanitárních výzev včetně ekonomických dopadů nynějších dozvuků pandemie. S tím souvisí i hodnocení a realizace projektů předložených do Interregu V-A AT-CZ. I přesto, že Řídící orgán umožnil žadatelům prodloužit termíny realizací až do konce roku 2022 nebo akceptoval aktivity realizované virtuálně, lze předpokládat, že se některé projekty neuskuteční a že v rámci poslední výzvy, která bude mít uzávěrku koncem letošního roku, bude k dispozici více než jeden milion eur, což je více peněz, než se předpokládalo.

 

Na konci příštího roku končí platnost současného pracovního programu regionů, proto jednali hejtmané a hejtmanky také o časovém harmonogramu příprav programu na další čtyři roky a také o klíčových tématech, která by měla být do obsahu nového programu zapracována, případně aktualizována. Předpokládá se, že dle zavedeného rotačního systému, kdy se regiony v podpisu pracovního programu střídají, bude nový pracovní program podepsán na půdě Jihočeského kraje.

 

Setkání hejtmanů pokračovalo odpoledne v Univerzitním centru Telč, kde byla podepsána dohoda o spolupráci mezi Dunajskou univerzitou Krems a telčskou pobočkou Masarykovy univerzity Brno, která podporuje pokračování úspěšných aktivit v oblasti vzdělávání a výzkumu (např. SCOLA TELCZ, Univerzita třetího věku) a zároveň deklaruje například podporu výměny studentů v oblasti univerzitního vzdělávání a výzkumu. Spolupráce by měla probíhat nejen formou vytváření vědeckých publikací, ale také vhodnou formou přímo na univerzitní půdě (večerní přednášky, výstavy, veřejné diskuse). Interkulturní dialog by měl být podporován například pořádáním jazykových kurzů nebo zajištěním tlumočení na pořádaných akcích. 


3+13+13+1

  • tisk@kr-vysocina.cz 
 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 26.8.2020 / 26.8.2020 | Zveřejnit od: 26.8.2020

Počet návštěv: 4148
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies