Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Souhrn usnesení ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelsva kraje Vysočina č. 4/2002

8. duben 2002
 

 
 

Souhrn usnesení ze

zasedání Kontrolního výboru

Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2002

konaného dne 8. dubna 2002

 

Přítomno:

-         7 členů Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina- viz presenční listina

-         RNDr. Miloš Vystrčil – 1. zástupce hejtmana

-         Ing. Petr Kolář – vedoucí majetkového odboru KrÚ

-         Mgr. Horymír Kubíček – vedoucí odboru kultury a památkové péče KrÚ

-         Ing. Miroslav Stejskal – pracovník odboru dopravy a silničního hospodářství KrÚ

-         Eva Rydvalová – tajemnice komise

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů

2.      Informace o činnosti rady kraje a krajského úřadu

3.      Kontrola převodu majetku Střední zemědělské školy v Havlíčkově Brodě na kraj Vysočina – dokončení a zápis

4.      Kontrola průběhu konkurzního řízení na místo ředitele Gymnázia v Moravských Budějovicích – dokončení a zápis

5.      Příprava kontrolních akcí v oblasti dopravy, kultury a výběrových řízení ve 2. čtvrtletí roku 2002

6.      Různé

 

Usnesení 010/04/2002/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

zápis o provedení kontroly průběhu konkurzního řízení na místo ředitele Gymnázia v Moravských Budějovicích,

pověřuje

Bc. Jaromíra Baráka, předsedu kontrolního výboru, předložením výše zmíněného zápisu Zastupitelstvu kraje Vysočina.

 

Usnesení 011/04/2002/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

stanovuje

předmět kontroly:                    převod majetku Galerie v Jihlavě se zaměřením na vyřazování věcí ze sbírek ke dni 12. 5. 2002

kontrolovanou osobu:              krajský úřad - odbor kultury a památkové péče

termín kontroly:                        předložení materiálů zasedání kontrolního výboru č. 6/2002 dne 10. června 2002

složení kontrolní skupiny:          členové kontrolního výboru

vedoucí kontrolní skupiny:        předseda kontrolního výboru

ukládá

zapisovatelce přizvat na zasedání kontrolního výboru č. 6/2002 dne 10. června 2002 Mgr. Horymíra Kubíčka, vedoucího odboru kultury a památkové péče KrÚ, vyžádat od něj materiály potřebné k provedení kontroly převodu majetku Galerie v Jihlavě se zaměřením na vyřazování věcí ze sbírek ke dni 12. 5. 2002 a tyto materiály s předstihem zaslat členům kontrolního výboru.

 

Usnesení 012/04/2002/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

stanovuje

předmět kontroly:                    plnění usnesení rady kraje č. 013/02/2002/RK

kontrolovanou osobu:              krajský úřad

termín kontroly:                        předložení materiálů zasedání kontrolního výboru č. 5/2002 dne 13. května 2002

složení kontrolní skupiny:          členové kontrolního výboru

vedoucí kontrolní skupiny:        předseda kontrolního výboru

ukládá

zapisovatelce přizvat na zasedání kontrolního výboru č. 5/2002 dne 13. května 2002 JUDr. Simeonu Zikmundovou, ředitelku krajského úřadu, vyžádat od ní, případně od sekretariátu ředitelky materiály potřebné k provedení kontroly plnění usnesení rady kraje č. 013/02/2002/RK a tyto materiály s předstihem zaslat členům kontrolního výboru.

 

Usnesení 013/04/2002/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

stanovuje

předmět kontroly:                    plnění usnesení rady kraje č. 172/23/01/RK

kontrolovanou osobu:              krajský úřad - odbor dopravy a silničního hospodářství KrÚ

termín kontroly:                        předložení materiálů na zasedání kontrolního výboru č. 5/2002 dne 13. května 2002

složení kontrolní skupiny:          členové kontrolního výboru

vedoucí kontrolní skupiny:        předseda kontrolního výboru

ukládá

tajemnici komise přizvat na zasedání kontrolního výboru č. 5/2002 dne 13. května 2002 Ing. Zdeňka Šálka, vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství KrÚ, vyžádat od něj materiály potřebné k provedení kontroly plnění usnesení rady kraje č. 172/23/01/RK a tyto materiály s předstihem zaslat členům kontrolního výboru.

 

                                                                                     Bc. Jaromír Barák v. r.

                                                                                  předseda Kontrolního výboru

                                                                                  Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 15.4.2002 / 15.4.2002

Počet návštěv: 6220
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek