Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Související témata

 
 
 

Souhrn usnesení ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2005

9. květen 2005
 

 
 

Souhrn usnesení z jednání

Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2005

konaného dne 9. 5. 2005

 

Přítomno:

Kontrolní výbor:

·        Drahoslav Oulehla (předseda);

·        Karel Kříž;

·        Zdeňka Marková;

·        Jaroslav Poborský;

·        Ivo Rohovský (místopředseda);

·        Jiří Šenkýř;

·        Jan Štefánek;

·        Karel Tvrdý;

·        Josef Vašíček;

·        Eva Rydvalová (tajemnice).

Hosté:

·        Simeona Zikmundová (ředitelka krajského úřadu).

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení, schválení programu;

2.      Stav plnění úkolů KV za zákona 238/1992 Sb. - kontrola formálního souladu předložených ohlášení podle § 5, preventivní opatření k naplnění požadavku ohlášení změn;

3.      Využívání kompetencí kraje v oblasti životního prostředí - zahájení kontroly, průběžně získané poznatky, zevšeobecnění k zaměření kontroly;

4.      Dodržování právních předpisů krajským úřadem na úseku samostatné působnosti v oblasti veřejných zakázek - příprava kontroly;

5.      Různé;

6.      Závěr.

 

Usnesení č. 007/03/2005/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

stanovuje

předmět kontroly:                     Průnik vůle zadavatele přes rozhodnutí stanovení podmínek smlouvu o dílo až po kontrolu celého procesu, konkrétně zakázky:

        Služby mobilního operátora;

        Výstavba MÚK Měšín dálnice D1 a silnice II/352;

        Provozování protialkoholní záchytné stanice pro území kraje Vysočina;

        Jemnice, silnice II/408 - havárie svahů silničního tělesa;

        Dětský domov Nová Ves u Chotěboře - Kuchyně, úprava VZT;

        Hrad Kámen - oprava střech, st. Palác;

        Zhotovitel PD stavby silnice II/360 - odstranění dopravních závad ul. Rafaelova - Pocoucov, okr. Třebíč;

        Vypracování realizační PD na akci: SPŠ stavební, SOU stavební a OU Třebíč, rekonstrukce ZŠ Kubišova

kontrolovanou osobu:               Krajský úřad kraje Vysočina

termín kontroly:                         zahájení kontroly: pondělí 23. května 2005 (schůze kontrolní skupiny), dokončení kontroly: pondělí 13. června 2005 (jednání kontrolního výboru č. 4/2005)

složení kontrolní skupiny:          Drahoslav Oulehla, Zdeňka Marková, Jan Štefánek, Karel Kříž

vedoucí kontrolní skupiny:        Drahoslav Oulehla

ukládá

tajemnici výboru zajistit materiály potřebné k provedení výše zmíněné kontroly a připravit k dispozici na schůzi kontrolní skupiny v pondělí 23. května 2005.

 

 

Drahoslav Oulehla v. r.

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 19.5.2005 / 19.5.2005

Počet návštěv: 5624
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek