Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Souhrn usnesení ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č.2/2002

11. únor 2002
 

 
 

Souhrn usnesení

ze zasedání kontrolního výboru

Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2002

konaného dne 11. února 2002

 

Přítomno:

-         7 členů kontrolního výboru zastupitelstva kraje - viz presenční listina

-         Mgr. Alena Štěrbová – zástupkyně hejtmana pro oblast školství

-         Mgr. Zdeněk Ludvík – vedoucí odboru školství, mládeže a sportu KrÚ

-         Eva Rydvalová – tajemnice komise

 

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení, schválení programu

2.      Informace o činnosti rady kraje a krajského úřadu

3.      Kontrola plnění usnesení 114/17/01/RK

4.      Příprava kontrolních akcí v 1. čtvrtletí 2002

5.      Různé

 

 

Usnesení 004/02/2002/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

zápis o provedení kontroly plnění usnesení 114/17/01/RK

pověřuje

Bc. Jaromíra Baráka, předsedu kontrolního výboru, předložením výše zmíněného zápisu Zastupitelstvu kraje Vysočina.

 

 

Usnesení 005/02/2002/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

stanovuje

předmět kontroly:                    konkurzní řízení na místo ředitele Gymnázia v Moravských Budějovicích, Tyršova 365

kontrolovanou osobu:               krajský úřad - odbor školství, mládeže a sportu

termín kontroly:                        předložení materiálů na 3. zasedání kontrolního výboru dne
11. března 2002

složení kontrolní skupiny:          členové kontrolního výboru

vedoucí kontrolní skupiny:        předseda kontrolního výboru

 

 

Usnesení 006/02/2002/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

stanovuje

předmět kontroly:                    převod majetku Střední zemědělské školy v Havlíčkově Brodě, Jihlavská 895 na kraj Vysočina

kontrolovanou osobu:              krajský úřad - odbor školství, mládeže a sportu, odbor majetkový

termín kontroly:                        předložení materiálů na 3. zasedání kontrolního výboru dne
11. března 2002

složení kontrolní skupiny:          členové kontrolního výboru

vedoucí kontrolní skupiny:        předseda kontrolního výboru

 

 

Usnesení 007/02/2002/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

požaduje

zasílání pozvánek, zápisů a podkladových materiálů pro jednání kontrolního výboru elektronickou formou na e-mailové adresy členů kontrolního výboru.

 

 

                                                                                     Bc. Jaromír Barák, v.r.

                                                                                  předseda kontrolního výboru

                                                                                  Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 25.2.2002 / 15.4.2002

Počet návštěv: 6152
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 



Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek